2016-04-22 14:59

2016-04-22 14:59

Åmål behöver anställa

EKONOMI: Extrapengar utökar ramarna

Åmåls kommun ser ut att få 20,2 miljoner extra i statsbidrag för 2017.
De pengarna kommer i motsats till de extra flyktingpengarna som kom i höstas att användas i driften.
– Vi behöver anställa mer personal, säger kommunalrådet Michael Karlsson (S).

Kommunens budgetarbete inför 2017 är på väg in i sitt slutskede. Under april beslutar facknämnderna om sina respektive budgetar som därefter presenteras för budgetutskottet. Men de extra 10 miljarder kronor i statsbidrag till kommuner och landsting som regeringspartierna och Vänsterpartiet utlovade i samband med vårbudgetpropositionen ändrar förutsättningarna. De 20,2 miljoner kronor som preliminärt tillfaller Åmål, kommer att vidga budgetramarna.

”Ger andra möjligheter”

– Det ger andra möjligheter, inte minst för skolan, säger kommunalrådet Michael Karlsson (S).

Budgetutskottet kommer att göra en ny bedömning av nämndernas ramar och hur extrapengarna bäst fördelas.

– Det ligger redan olika äskanden utöver ram som vi får ta ställning till, säger Michael Karlsson.

Skillnaden mot de 10 miljarder kronor som delades ut i höstas, är att det här extra statsbidraget är sagt ska vara permanent, alltså delas ut varje år. I höstas fick Åmål 28,7 miljoner kronor, men valde att inte använda pengarna i driften, utan lägga undan dem på ett särskilt konto: tillfälligt stöd till kommuner gällande nyanlända.

”Inte långsiktigt”

– Eftersom bidraget då var tidsbegränsat var rekommendationen stark att inte öka driften, säger Michael Karlsson, som manar till försiktighet även med de nya pengarna:

– Vi kan inte bygga allt på statsbidrag. Det är inte långsiktigt.

Han tror ändå att Åmåls rödgröna majoritet nu kan förverkliga en del satsningar som partierna skjutit upp med hänsyn till det ekonomiska läget, men specificerar inte vilka.

– Sedan har vi skolan att tänka på också. Det handlar inte bara om bygget. Vi behöver anställa mer personal.

Michael Karlsson är samtidigt orolig för huggsexan som väntar mellan kommunerna kring exempelvis specifika lärartjänster. Han ser det som riksdagens och regeringens ansvar att garantera att det är möjligt att få en likvärdig skola i hela landet, men tror att kommunerna framöver kommer att behöva föra en aktivare arbetsmarknadspolitik. Såväl vidareutbildning som validering av individers kunskaper behövs för att motverka arbetslöshet och problem med bristyrken, menar han.

– Som när vi gick in och startade banteknikerutbildningen i Åmål. Det är inte kommunens ansvar, men det är roligt när det ger sådant gott resultat. Inte minst blir det en oerhört positiv förändring för individen.

De extra miljarderna till kommunerna och landstingen fördelas dels efter antal invånare, dels efter antalet asylsökande/nyanlända. Den preliminära fördelningen grundar sig på aktuell statistik, men kan komma att förändras under året.

Kommunens budgetarbete inför 2017 är på väg in i sitt slutskede. Under april beslutar facknämnderna om sina respektive budgetar som därefter presenteras för budgetutskottet. Men de extra 10 miljarder kronor i statsbidrag till kommuner och landsting som regeringspartierna och Vänsterpartiet utlovade i samband med vårbudgetpropositionen ändrar förutsättningarna. De 20,2 miljoner kronor som preliminärt tillfaller Åmål, kommer att vidga budgetramarna.

”Ger andra möjligheter”

– Det ger andra möjligheter, inte minst för skolan, säger kommunalrådet Michael Karlsson (S).

Budgetutskottet kommer att göra en ny bedömning av nämndernas ramar och hur extrapengarna bäst fördelas.

– Det ligger redan olika äskanden utöver ram som vi får ta ställning till, säger Michael Karlsson.

Skillnaden mot de 10 miljarder kronor som delades ut i höstas, är att det här extra statsbidraget är sagt ska vara permanent, alltså delas ut varje år. I höstas fick Åmål 28,7 miljoner kronor, men valde att inte använda pengarna i driften, utan lägga undan dem på ett särskilt konto: tillfälligt stöd till kommuner gällande nyanlända.

”Inte långsiktigt”

– Eftersom bidraget då var tidsbegränsat var rekommendationen stark att inte öka driften, säger Michael Karlsson, som manar till försiktighet även med de nya pengarna:

– Vi kan inte bygga allt på statsbidrag. Det är inte långsiktigt.

Han tror ändå att Åmåls rödgröna majoritet nu kan förverkliga en del satsningar som partierna skjutit upp med hänsyn till det ekonomiska läget, men specificerar inte vilka.

– Sedan har vi skolan att tänka på också. Det handlar inte bara om bygget. Vi behöver anställa mer personal.

Michael Karlsson är samtidigt orolig för huggsexan som väntar mellan kommunerna kring exempelvis specifika lärartjänster. Han ser det som riksdagens och regeringens ansvar att garantera att det är möjligt att få en likvärdig skola i hela landet, men tror att kommunerna framöver kommer att behöva föra en aktivare arbetsmarknadspolitik. Såväl vidareutbildning som validering av individers kunskaper behövs för att motverka arbetslöshet och problem med bristyrken, menar han.

– Som när vi gick in och startade banteknikerutbildningen i Åmål. Det är inte kommunens ansvar, men det är roligt när det ger sådant gott resultat. Inte minst blir det en oerhört positiv förändring för individen.

De extra miljarderna till kommunerna och landstingen fördelas dels efter antal invånare, dels efter antalet asylsökande/nyanlända. Den preliminära fördelningen grundar sig på aktuell statistik, men kan komma att förändras under året.

Extra statsbidrag

Så fördelas pengarna preliminärt:

Säffle: 23,3 miljoner kronor

Mellerud: 21,3 miljoner kronor

Åmål: 20,2 miljoner kronor

Bengtsfors: 14,4 miljoner kronor

Årjäng: 12,4 miljoner kronor

Färgelanda: 9,9 miljoner kronor

Dals Ed: 6,2 miljoner kronor

Västra Götalandsregionen: 376,2 miljoner kronor

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.