2016-04-21 17:33

2016-04-21 17:33

Graffiti som murbräcka

ÅMÅL: Växande intresse för gatukonst

Konstnären Daniel Larsson låter sprayburkarna tala. Hans senaste verk är en himmelsk väggmålning på Lunnegatan.
– Motivet anspelar på vad fastighetsägaren sysslar med, säger Daniel Larsson, som tycker sig se ett ökat intresse för gatukonst i Åmål.

Stora tomma brandväggar är sällan speciellt roliga att titta på. Det enklaste botemedlet är att ta dit någon som vet hur man väcker liv i en stel stadsgård, utan att för den sakens skull riskera permanenta skador på fasaden.

– Det finns ett drag av punk i graffiti, där det handlar om att gå sin egen väg. Det är kärnan i all typ av konst, säger Daniel Larsson, som nyligen lade sista handen vid en väggmålning utanför interiörbutiken Nordsjö idé & design i Åmål.

Motivet föreställer en delvis raserad mur där trögflytande strimmor av gult, grönt, rött, rosa och lila sipprar in mellan tegelstenar under en moltussig himmel.

– Målningen är en hint om vad som kan dölja sig bakom muren. I min fantasi finns det bara färg på andra sidan, säger Daniel Larsson.

Folk tar omvägar

Visserligen rör det sig om ett beställningsjobb, men sponsorn och fastighetsägaren Stefan Karlsson gav konstnären fria tyglar. Ett lyckat initiativ, har det visat sig.

– Det blev till och med bättre än vad jag trodde på förhand, säger Karlsson, som med egna ögon har sett hur folk tar omvägar bara för att titta närmare på målningen.

Redan de gamla romarna sysslade med graffiti, men då rörde det sig om spontana inskriptioner på byggnader eller monument. Numera brukar liknande uttryck oftast kallas för klotter, samtidigt som acceptansen ökar för mer genomtänkta gatukonstverk.

– Jag har fått idel positiva reaktioner på mina målningar, säger Daniel Larsson, som tidigare har gjort beställningsjobb åt Jejes gym och före detta Galleri Vals i Håverud.

Vad är det du gillar med gatukonst och graffiti?

– Att det sker ute i det offentliga rummet. Man sätter färg och form på stadsmiljön och gör så att det blir mer liv.

Stöd av kommunen

Fler och fler städer väljer att öronmärka speciella murar, väggar eller hela byggnader för gatukonstnärer. Även Åmåls kommun beslutade i fjol att införskaffa en graffitivägg, men mycket arbete återstår innan sprayburkarna kan börja skakas. Projektet drivs inom ramen för Makerspace och har än så länge bara resulterat i två möten.

– Det är en del av processen för hur vi ska gå till väga, säger Daniel Larsson. Om vi bestämmer oss för att bygga en ny vägg, då måste vi skaffa bygglov och plats. Det kan vara bra, då får vi fritt spelrum. Å andra sidan kan det gå snabbare om kommunen upplåter en befintlig vägg.

Klart är i varje fall att den nya väggmålningen på Lunnegatan har gett både konstnären och beställaren blodad tand. Tillsammans har de hittat ett 30-tal murar som de gärna vill pryda med någonting färgrikt.

– Hittills har jag varit i kontakt med två fastighetsägare och båda visar intresse för vårt förslag, säger Stefan Karlsson.

Stora tomma brandväggar är sällan speciellt roliga att titta på. Det enklaste botemedlet är att ta dit någon som vet hur man väcker liv i en stel stadsgård, utan att för den sakens skull riskera permanenta skador på fasaden.

– Det finns ett drag av punk i graffiti, där det handlar om att gå sin egen väg. Det är kärnan i all typ av konst, säger Daniel Larsson, som nyligen lade sista handen vid en väggmålning utanför interiörbutiken Nordsjö idé & design i Åmål.

Motivet föreställer en delvis raserad mur där trögflytande strimmor av gult, grönt, rött, rosa och lila sipprar in mellan tegelstenar under en moltussig himmel.

– Målningen är en hint om vad som kan dölja sig bakom muren. I min fantasi finns det bara färg på andra sidan, säger Daniel Larsson.

Folk tar omvägar

Visserligen rör det sig om ett beställningsjobb, men sponsorn och fastighetsägaren Stefan Karlsson gav konstnären fria tyglar. Ett lyckat initiativ, har det visat sig.

– Det blev till och med bättre än vad jag trodde på förhand, säger Karlsson, som med egna ögon har sett hur folk tar omvägar bara för att titta närmare på målningen.

Redan de gamla romarna sysslade med graffiti, men då rörde det sig om spontana inskriptioner på byggnader eller monument. Numera brukar liknande uttryck oftast kallas för klotter, samtidigt som acceptansen ökar för mer genomtänkta gatukonstverk.

– Jag har fått idel positiva reaktioner på mina målningar, säger Daniel Larsson, som tidigare har gjort beställningsjobb åt Jejes gym och före detta Galleri Vals i Håverud.

Vad är det du gillar med gatukonst och graffiti?

– Att det sker ute i det offentliga rummet. Man sätter färg och form på stadsmiljön och gör så att det blir mer liv.

Stöd av kommunen

Fler och fler städer väljer att öronmärka speciella murar, väggar eller hela byggnader för gatukonstnärer. Även Åmåls kommun beslutade i fjol att införskaffa en graffitivägg, men mycket arbete återstår innan sprayburkarna kan börja skakas. Projektet drivs inom ramen för Makerspace och har än så länge bara resulterat i två möten.

– Det är en del av processen för hur vi ska gå till väga, säger Daniel Larsson. Om vi bestämmer oss för att bygga en ny vägg, då måste vi skaffa bygglov och plats. Det kan vara bra, då får vi fritt spelrum. Å andra sidan kan det gå snabbare om kommunen upplåter en befintlig vägg.

Klart är i varje fall att den nya väggmålningen på Lunnegatan har gett både konstnären och beställaren blodad tand. Tillsammans har de hittat ett 30-tal murar som de gärna vill pryda med någonting färgrikt.

– Hittills har jag varit i kontakt med två fastighetsägare och båda visar intresse för vårt förslag, säger Stefan Karlsson.