2016-04-19 14:40

2016-04-19 14:40

Unga idéer nådde politiker

ÅMÅL: Demokratitorg anordnades på Karlbergsgymnasiet

Spårvagn till Säffle, jobb åt alla och säkra kultursatsningar var några önskemål som framfördes när det nyligen anordnades ett demokratitorg på Karlbergsgymnasiet i Åmål. Fem politiker och närmare 40 elever medverkade.

Varje år anordnar Pedagogiskt Centrum ett 20-tal demokratitorg på gymnasieskolor i olika delar av Västra Götalandsregionen. Upplägget är alltid det samma: Gruppvis får eleverna möjlighet att diskutera aktuella och angelägna frågor med politiker.

I måndags var turen kommen till Karlbergsgymnasiet i Åmål, där två klasser (årskurs ett på ekonomiprogrammet och IM Språkintroduktion) medverkade.

– Demokratitorget är mer intressant än vad jag trodde det skulle vara, säger ekonomieleven Petra Naave, som på förhand trodde att den politiska jargongen skulle vara svårbegriplig.

– Men så har det inte varit.

Bemannade stationer

Politikerna – Emmely Bönfors (c), Stig Andersson (kd), Thomas Olson (l), Jimmy Stranne (sd), Anette Ternstedt (v) – bemannade varsin station, till vilka eleverna skickades enligt ett rullande schema.

Medan Stig Andersson fick kämpa ganska hårt för att hålla sina diskussioner om vård och hälsa vid liv, så flödade idérikedomen kring Anette Ternstedt, vars tema löd: ”Framtid, jobb och utveckling”. Arbete åt alla och spårvagnsförbindelse mellan Åmål och Säffle var några av de mest svårgenomförbara idéerna som dryftades.

Mötesplatser och blues

Även hos Emmely Bönfors, som hade kultur- och fritidsfrågor på sitt bord, flöt diskussionerna ganska bra. Eleverna fick bland annat berätta var de brukar mötas efter skolan och om den årliga bluesfesten.

– Om man satsar på kultur, så måste det vara någonting som lockar mycket folk, sa Petra Naave, när Emmely Bönfors undrade om ungdomarna saknar någon typ av arrangemang.

Alla diskussioner protokollfördes löpande av representanter för Pedagogiskt Centrum. Materialet kommer så småningom att sammanställas i en rapport och överlämnas till regionfullmäktige.

– Det märks att politikerna lyssnar på oss och vill veta hur vi tänker, säger ekonomieleven Gledis Rexhepi.

Varje år anordnar Pedagogiskt Centrum ett 20-tal demokratitorg på gymnasieskolor i olika delar av Västra Götalandsregionen. Upplägget är alltid det samma: Gruppvis får eleverna möjlighet att diskutera aktuella och angelägna frågor med politiker.

I måndags var turen kommen till Karlbergsgymnasiet i Åmål, där två klasser (årskurs ett på ekonomiprogrammet och IM Språkintroduktion) medverkade.

– Demokratitorget är mer intressant än vad jag trodde det skulle vara, säger ekonomieleven Petra Naave, som på förhand trodde att den politiska jargongen skulle vara svårbegriplig.

– Men så har det inte varit.

Bemannade stationer

Politikerna – Emmely Bönfors (c), Stig Andersson (kd), Thomas Olson (l), Jimmy Stranne (sd), Anette Ternstedt (v) – bemannade varsin station, till vilka eleverna skickades enligt ett rullande schema.

Medan Stig Andersson fick kämpa ganska hårt för att hålla sina diskussioner om vård och hälsa vid liv, så flödade idérikedomen kring Anette Ternstedt, vars tema löd: ”Framtid, jobb och utveckling”. Arbete åt alla och spårvagnsförbindelse mellan Åmål och Säffle var några av de mest svårgenomförbara idéerna som dryftades.

Mötesplatser och blues

Även hos Emmely Bönfors, som hade kultur- och fritidsfrågor på sitt bord, flöt diskussionerna ganska bra. Eleverna fick bland annat berätta var de brukar mötas efter skolan och om den årliga bluesfesten.

– Om man satsar på kultur, så måste det vara någonting som lockar mycket folk, sa Petra Naave, när Emmely Bönfors undrade om ungdomarna saknar någon typ av arrangemang.

Alla diskussioner protokollfördes löpande av representanter för Pedagogiskt Centrum. Materialet kommer så småningom att sammanställas i en rapport och överlämnas till regionfullmäktige.

– Det märks att politikerna lyssnar på oss och vill veta hur vi tänker, säger ekonomieleven Gledis Rexhepi.