2016-04-18 15:27

2016-04-18 15:27

Arkeolog från Tisselskog om dalsländsk medeltid

ÅMÅL: Tommy Andersson besöker hembygdsmuseet

Arkeologen Tommy Andersson, verksam bland annat vid Högsbyns hällristningsområde i Tisselskog, föreläser på torsdag kväll i Åmåls hembygdsmuseum. Han kommer att göra nedslag i den dalsländska medeltiden.

Arkeologen Tommy Andersson är känd för sin hällristningsexperis och har bland annat dokumenterat och inventerat hällristningar i Bohuslän. Han är också sedan många år verksam vid bronsåldershällristningarna vid Råvarpen i Tisselskog, framför allt om somrarna.

Men när han fick frågan från Åmålsortens hembygdsförening om att hålla en historisk föreläsning med dalsländsk anknytning, valde han en annan tidsepok som han studerat. På torsdag kväll kommer han därför att göra nedslag i den dalsländska medeltiden vid sitt föredrag och bildvisning på hembygdsmuseet.

Arkeologen Tommy Andersson är känd för sin hällristningsexperis och har bland annat dokumenterat och inventerat hällristningar i Bohuslän. Han är också sedan många år verksam vid bronsåldershällristningarna vid Råvarpen i Tisselskog, framför allt om somrarna.

Men när han fick frågan från Åmålsortens hembygdsförening om att hålla en historisk föreläsning med dalsländsk anknytning, valde han en annan tidsepok som han studerat. På torsdag kväll kommer han därför att göra nedslag i den dalsländska medeltiden vid sitt föredrag och bildvisning på hembygdsmuseet.