2016-04-15 18:39

2016-04-15 18:39

Vårdglapp oroar kommunpolitiker

ÅMÅL: Kommunen ska träffa hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Åmåls kommun har framfört en officiell protest mot primärvårdsstyrelsens beslut att snabbt stänga Närhälsans vårdcentral. Vårdglappet som uppstår innan Balderkliniken hinner utöka, oroar politikerna.

Åmåls kommunalråd Michael Karlsson (S) ser allvarligt på hur stängningen av Närhälsans vårdcentral i Åmål genomförs. Det handlar dels om sättet, dels om vilka löften primärvårdsstyrelsens ordförande Ann-Sofie Alm (M) och norra hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ulrik Hammar (L) tidigare gett.

– Båda har oberoende av varandra sagt att det är viktigt vid stängningen att det inte blir ett glapp mellan vårdutövarna, att det får ta tid och att det inte ska bli någon kvalitetsförsämring, säger Michael Karlsson (S).

Skickat protestbrev

Just vad han försäkrats inte kommer att ske, är precis vad han ser hända nu när vårdcentralen ska stänga redan den 31 maj. Åmåls kommun har därför genom kommunstyrelseförvaltningen skickat ett protestbrev till Västra Götalandsregionen angående stängningen. Brevet är underskrivet av Michael Karlsson i egenskap av kommunstyrelsens ordförande.

Han poängterar att Åmåls kommun inte tar ställning till vem som utövar primärvården i Åmål. Vårdvalssystemet i sig står dessutom även hans eget parti Socialdemokraterna bakom. Frågan handlar om hur regionen säkerställer Åmålsbornas tillgång till primärvård.

”Valt att vara tyst”

”Jag anser det mycket anmärkningsvärt och upprörande att det föreslagna beslutet inte kommunicerats med Åmåls kommun. Åmåls kommun har allt sedan beslut fattats av primärvårdsstyrelsen fått tjata sig till en dialog. Västra Götalandsregionen har hela tiden valt att vara tyst och pliktskyldigast svarat och mött upp till dialog och samtal efter påtryckning från kommunen.”, står det i brevet.

Michael Karlsson ser det som allvarligt att stängningen sker redan före sommaren och menar att det påverkar hela kommunen, inte bara de Åmålsbor som är listade på Närhälsan.

Norra hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ulrik Hammar (L) har svarat på brevet och kommer inom en nära framtid att träffa kommunledningen i Åmål för att diskutera frågan.

Åmåls kommunalråd Michael Karlsson (S) ser allvarligt på hur stängningen av Närhälsans vårdcentral i Åmål genomförs. Det handlar dels om sättet, dels om vilka löften primärvårdsstyrelsens ordförande Ann-Sofie Alm (M) och norra hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ulrik Hammar (L) tidigare gett.

– Båda har oberoende av varandra sagt att det är viktigt vid stängningen att det inte blir ett glapp mellan vårdutövarna, att det får ta tid och att det inte ska bli någon kvalitetsförsämring, säger Michael Karlsson (S).

Skickat protestbrev

Just vad han försäkrats inte kommer att ske, är precis vad han ser hända nu när vårdcentralen ska stänga redan den 31 maj. Åmåls kommun har därför genom kommunstyrelseförvaltningen skickat ett protestbrev till Västra Götalandsregionen angående stängningen. Brevet är underskrivet av Michael Karlsson i egenskap av kommunstyrelsens ordförande.

Han poängterar att Åmåls kommun inte tar ställning till vem som utövar primärvården i Åmål. Vårdvalssystemet i sig står dessutom även hans eget parti Socialdemokraterna bakom. Frågan handlar om hur regionen säkerställer Åmålsbornas tillgång till primärvård.

”Valt att vara tyst”

”Jag anser det mycket anmärkningsvärt och upprörande att det föreslagna beslutet inte kommunicerats med Åmåls kommun. Åmåls kommun har allt sedan beslut fattats av primärvårdsstyrelsen fått tjata sig till en dialog. Västra Götalandsregionen har hela tiden valt att vara tyst och pliktskyldigast svarat och mött upp till dialog och samtal efter påtryckning från kommunen.”, står det i brevet.

Michael Karlsson ser det som allvarligt att stängningen sker redan före sommaren och menar att det påverkar hela kommunen, inte bara de Åmålsbor som är listade på Närhälsan.

Norra hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ulrik Hammar (L) har svarat på brevet och kommer inom en nära framtid att träffa kommunledningen i Åmål för att diskutera frågan.