2016-04-15 18:50

2016-04-15 18:52

Drar tillbaka anmälan för att slippa vräkas

ÅMÅL: Grannar plågas av buller från industri

Ett Åmålspar har i flera år haft problem med buller från en närliggande industri. Men för att slippa vräkas av Åmåls kommun, som de hyr bostadshuset av, drar de tillbaka sin anmälan mot olägenheten.
Kommunen kommer nu att låta paret bo kvar.
– Det är tydligen billigare att riva en kåk än att åtgärda bullret, säger maken.

Bullerproblemen är konstaterade i en extern utredning som fastighetsförvaltaren Åmåls kommunfastigheter låtit göra efter klagomålen. Bullernivåerna ligger emellanåt, när visst arbete pågår på industrin, långt över gränsnivåerna för vad som är tillåtet vid bostäder.

Grannarna, som utöver bullret störs av kemikalielukt utomhus om vinden ligger på, har klagat tidigare men lämnade ifjol in en ny, officiell anmälan till miljökontoret i Åmål.

Bygg- och miljönämnden krävde då att kommunstyrelsen som fastighetsägare skulle ta fram en handlingsplan för att åtgärda problemen.

Vid industriområdet

Svaret blev i stället att fastigheten skulle rivas och hyresgästerna vräkas. Ett tidigare beslut från 2012 skulle nu verkställas. Tre ledamöter i kommunstyrelsen deltog inte i beslutet på grund av jäv.

Ett stort problem i sammanhanget är att bostadshuset ligger vid industriområdet, på mark som enligt gällande plan inte är avsedd för bostäder. Det begränsar tillsynsmyndighetens möjlighet att ställa krav på industrin, utan det blir i första hand ägaren till bostadshuset, alltså kommunen, som har ansvaret att vidta bullerskyddande åtgärder.

Hyresgäster har ett starkt skydd genom besittningsrätten, men om fastighetsägaren vill riva sitt hus är det svårt att kräva att få bo kvar.

Åmålsparet kände sig fångade i en rävsax och vände sig till Hyresgästföreningen som kopplade in sina jurister.

– Det här är ett ärende vi driver, så vi vill inte säga så mycket i dagsläget, säger Jan Lundqvist från Hyresgästföreningen.

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) uttrycker sympati för hyresgästernas problem.

– Det här är ett delikat ärende. Det är inte roligt för någon. Jag förstår dem fullt och fast, säger han.

Verkställer inte

Kommunen kommer därför, trots de tidigare besluten, inte att vräka hyresgästerna. Rivningsbeslutet ligger kvar, men ska inte verkställas så länge paret bor kvar. Om huset i framtiden ska rivas, ska dessutom kommunstyrelsen först ta ett nytt beslut.

Det som hänt nu, och som ändrar förutsättningarna, är att Åmålsparet i dagarna dragit tillbaka sin anmälan. Då kan bygg- och miljönämnden i sin tur dra tillbaka kravet på åtgärder från kommunstyrelsen. Läget går tillbaka till det tidigare.

”Hitta en lösning”

Hyresgästerna är nöjda med att de får bo kvar, men mindre nöjda med att inte industrin måste åtgärda bullret.

– Tydligen gäller förfarandet att om man klagar, utsätts man för repressalier, säger maken.

Michael Karlsson (S) öppnar för en dialog om hur bullersituationen skulle kunna förbättras.

– Vi får sätta oss ner och resonera som vuxna människor och hitta en lösning, säger han.

Bullerproblemen är konstaterade i en extern utredning som fastighetsförvaltaren Åmåls kommunfastigheter låtit göra efter klagomålen. Bullernivåerna ligger emellanåt, när visst arbete pågår på industrin, långt över gränsnivåerna för vad som är tillåtet vid bostäder.

Grannarna, som utöver bullret störs av kemikalielukt utomhus om vinden ligger på, har klagat tidigare men lämnade ifjol in en ny, officiell anmälan till miljökontoret i Åmål.

Bygg- och miljönämnden krävde då att kommunstyrelsen som fastighetsägare skulle ta fram en handlingsplan för att åtgärda problemen.

Vid industriområdet

Svaret blev i stället att fastigheten skulle rivas och hyresgästerna vräkas. Ett tidigare beslut från 2012 skulle nu verkställas. Tre ledamöter i kommunstyrelsen deltog inte i beslutet på grund av jäv.

Ett stort problem i sammanhanget är att bostadshuset ligger vid industriområdet, på mark som enligt gällande plan inte är avsedd för bostäder. Det begränsar tillsynsmyndighetens möjlighet att ställa krav på industrin, utan det blir i första hand ägaren till bostadshuset, alltså kommunen, som har ansvaret att vidta bullerskyddande åtgärder.

Hyresgäster har ett starkt skydd genom besittningsrätten, men om fastighetsägaren vill riva sitt hus är det svårt att kräva att få bo kvar.

Åmålsparet kände sig fångade i en rävsax och vände sig till Hyresgästföreningen som kopplade in sina jurister.

– Det här är ett ärende vi driver, så vi vill inte säga så mycket i dagsläget, säger Jan Lundqvist från Hyresgästföreningen.

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) uttrycker sympati för hyresgästernas problem.

– Det här är ett delikat ärende. Det är inte roligt för någon. Jag förstår dem fullt och fast, säger han.

Verkställer inte

Kommunen kommer därför, trots de tidigare besluten, inte att vräka hyresgästerna. Rivningsbeslutet ligger kvar, men ska inte verkställas så länge paret bor kvar. Om huset i framtiden ska rivas, ska dessutom kommunstyrelsen först ta ett nytt beslut.

Det som hänt nu, och som ändrar förutsättningarna, är att Åmålsparet i dagarna dragit tillbaka sin anmälan. Då kan bygg- och miljönämnden i sin tur dra tillbaka kravet på åtgärder från kommunstyrelsen. Läget går tillbaka till det tidigare.

”Hitta en lösning”

Hyresgästerna är nöjda med att de får bo kvar, men mindre nöjda med att inte industrin måste åtgärda bullret.

– Tydligen gäller förfarandet att om man klagar, utsätts man för repressalier, säger maken.

Michael Karlsson (S) öppnar för en dialog om hur bullersituationen skulle kunna förbättras.

– Vi får sätta oss ner och resonera som vuxna människor och hitta en lösning, säger han.