2016-04-07 14:56

2016-04-07 14:56

Gratis vaccin mot magsjukevirus

VÄSTRA GÖTALAND

Västra Götalandsregionen inför gratis vaccinering mot rotavirus för alla barn. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen på onsdagen.

Magsjukeviruset är vanligt och mycket smittsamt. Det drabbar främst små barn, från sex månader till ett år och kan orsaka allvarlig magsjuka.

Beslutet innebär att alla nyfödda barn erbjuds vaccination. Vaccinet kommer att ges i samband med de vanliga besöken på barnavårdscentralen med inledning vid sex veckors ålder.

Upphandlingen kommer att påbörjas inom kort och kostnaden beräknas bli mellan 5 och 11 miljoner kronor per år. Samhällsekonomiskt räknar regionen ändå med att det blir en vinst, i och med minskad arbetsfrånvaro.

– En regional upphandling av vaccin och ett generellt erbjudande inom barnhälsovården ger möjlighet för alla att vaccinera sitt barn och därmed förutsättning för en jämlik hälsa. Då värnar vi också om principen att barnhälsovård är kostnadsfri, jämlik och rättvis, säger Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Magsjukeviruset är vanligt och mycket smittsamt. Det drabbar främst små barn, från sex månader till ett år och kan orsaka allvarlig magsjuka.

Beslutet innebär att alla nyfödda barn erbjuds vaccination. Vaccinet kommer att ges i samband med de vanliga besöken på barnavårdscentralen med inledning vid sex veckors ålder.

Upphandlingen kommer att påbörjas inom kort och kostnaden beräknas bli mellan 5 och 11 miljoner kronor per år. Samhällsekonomiskt räknar regionen ändå med att det blir en vinst, i och med minskad arbetsfrånvaro.

– En regional upphandling av vaccin och ett generellt erbjudande inom barnhälsovården ger möjlighet för alla att vaccinera sitt barn och därmed förutsättning för en jämlik hälsa. Då värnar vi också om principen att barnhälsovård är kostnadsfri, jämlik och rättvis, säger Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i ett pressmeddelande.