2016-04-06 21:11

2016-04-13 07:51

Närhälsan vill stänga före semestrarna

ÅMÅL: Patienterna listas till geografiskt närmaste vårdcentral

Många på vårdcentralen har sökt sig till andra tjänster sedan första beslutet om att stänga kom i november. Så står det i underlaget för primärvårdsstyrelsens möte i dag, men så är inte fallet i Åmål.
Personalläget är till och med bättre än för ett år sedan, men primärvårdschefen Ulrika Holmqvist hänvisar ändå till personalbristen som anledning till att Närhälsans vårdcentral måste stänga senast den 31 maj.

I tjänsteutlåtandet som ligger till grund för primärvårdsstyrelsens beslut på mötet i dag, torsdag, står det att ”Sedan styrelsens beslut i november 2015 om att stänga vårdcentralen har många i personalen på vårdcentralen sökt sig efter andra tjänster vilket inneburit att Närhälsan inte kan fortsätta att bedriva vårdcentralen så att den uppfyller kraven i Krav- och kvalitetsboken och kunna säkerställa patientsäkerheten.” En stängning senast den 31 maj i Åmål sägs vara ”oundviklig”.

Det här har väckt reaktioner i Åmål. Personalen på Närhälsans vårdcentral känner inte igen sig i beskrivningen. De anställda har också fått lugna upprörda patienter som känner sig svikna.

Stämmer inte för Åmål

Beslutsunderlaget är heller inte korrekt vad gäller Åmål specifikt. Även om det fortfarande saknas allmänläkare, så är bemanningen faktiskt bättre i dag än för ett år sedan. Det bekräftas av primärvårdschefen Ulrika Holmqvist, som tillsammans med primärvårdsdirektören Marie-Louise Gefvert har skrivit under tjänsteutlåtandet.

Även om det inte varit problem med uppsägningar i Åmål, så hänvisar Ulrika Holmqvist ändå till personalbristen som anledning till att det blev så bråttom att besluta om stängning. Men då handlar det om att semesterperioden börjar den 1 juni.

– Vi hade stora bekymmer över sommaren i fjol och så vill vi inte ha det igen, säger hon. Vi bedömer att det inte är möjligt att gå in i en sommar med den planeringen vi har.

Hon nämner att det finns andra faktorer också, som har betydelse för att just datumet 31 maj sattes för Åmål, men de vill hon inte gå in på vilka det är.

– Allt har blivit utdraget. Det går inte att dra på processen hur länge som helst.

Generell formulering

Den formulering som finns i det tjänsteutlåtandet som politikerna i primärvårdsstyrelsen fått menar Ulrika Holmqvist gäller generellt, för alla fem vårdcentraler Närhälsan vill stänga. Sedan behövdes det fattas enskilda beslut för varje vårdcentral och då återanvändes texten. I princip byttes bara ortsnamnet ut.

Det uppstod en hel del frågor med anledning av artikeln om att Balderkliniken tar över vården i Åmål. Ämnet kräver uppenbarligen ytterligare förklaring.

Det som händer den 31 maj är att Närhälsan stänger sin vårdcentral i Åmål, förutsatt alltså att primärvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen som väntat fattar det beslutet i dag.

Listas på närmaste

Följden blir då att alla patienter som är listade på Närhälsan i Åmål, och som inte aktivt gör något annat val, automatiskt flyttas över till den geografiskt närmaste vårdcentralen i den kommun de är folkbokförda. För de allra flesta av Närhälsans listade patienter kommer det att betyda Balderkliniken, som också gör sig redo för att ta emot den stora ökningen av patienter.

Som reglerna är utformade i vårdvalssystemet, kan inte Balderkliniken tacka nej till de nya patienterna, men det har mindre betydelse eftersom företaget inte har något emot att utöka.

Att Balderkliniken tar över ansvaret för patienterna, betyder däremot inte med automatik att exempelvis personal och lokaler tas över. Västra Götalandsregionen räknas som en enda, stor arbetsgivare och de kommande omställningsförhandlingarna med facken kommer bland annat att handla om omplaceringar av de anställda som önskar det.

Ulrika Holmqvist, som är primärvårdschef i Dalsland och norra Bohuslän, säger att överlämningen av patienter kommer att gå till på så vis att kopior av journalerna skickas till den nya vårdgivaren den dag det blir aktuellt, alltså när behov av journalerna uppstår, och då tidigast den 31 maj.

– Vi gjorde motsvarande process i Strömstad och det fungerade bra. Vi kom då fram till att det här var den enda möjliga vägen. Det är precis på samma sätt som när en patient väljer att lista sig på en ny vårdcentral, säger hon.

Närhälsans rehabmottagning på Ekbacken är fristående från Närhälsans vårdcentral och räknas inte in i vårdcentralbeslutet.

I tjänsteutlåtandet som ligger till grund för primärvårdsstyrelsens beslut på mötet i dag, torsdag, står det att ”Sedan styrelsens beslut i november 2015 om att stänga vårdcentralen har många i personalen på vårdcentralen sökt sig efter andra tjänster vilket inneburit att Närhälsan inte kan fortsätta att bedriva vårdcentralen så att den uppfyller kraven i Krav- och kvalitetsboken och kunna säkerställa patientsäkerheten.” En stängning senast den 31 maj i Åmål sägs vara ”oundviklig”.

Det här har väckt reaktioner i Åmål. Personalen på Närhälsans vårdcentral känner inte igen sig i beskrivningen. De anställda har också fått lugna upprörda patienter som känner sig svikna.

Stämmer inte för Åmål

Beslutsunderlaget är heller inte korrekt vad gäller Åmål specifikt. Även om det fortfarande saknas allmänläkare, så är bemanningen faktiskt bättre i dag än för ett år sedan. Det bekräftas av primärvårdschefen Ulrika Holmqvist, som tillsammans med primärvårdsdirektören Marie-Louise Gefvert har skrivit under tjänsteutlåtandet.

Även om det inte varit problem med uppsägningar i Åmål, så hänvisar Ulrika Holmqvist ändå till personalbristen som anledning till att det blev så bråttom att besluta om stängning. Men då handlar det om att semesterperioden börjar den 1 juni.

– Vi hade stora bekymmer över sommaren i fjol och så vill vi inte ha det igen, säger hon. Vi bedömer att det inte är möjligt att gå in i en sommar med den planeringen vi har.

Hon nämner att det finns andra faktorer också, som har betydelse för att just datumet 31 maj sattes för Åmål, men de vill hon inte gå in på vilka det är.

– Allt har blivit utdraget. Det går inte att dra på processen hur länge som helst.

Generell formulering

Den formulering som finns i det tjänsteutlåtandet som politikerna i primärvårdsstyrelsen fått menar Ulrika Holmqvist gäller generellt, för alla fem vårdcentraler Närhälsan vill stänga. Sedan behövdes det fattas enskilda beslut för varje vårdcentral och då återanvändes texten. I princip byttes bara ortsnamnet ut.

Det uppstod en hel del frågor med anledning av artikeln om att Balderkliniken tar över vården i Åmål. Ämnet kräver uppenbarligen ytterligare förklaring.

Det som händer den 31 maj är att Närhälsan stänger sin vårdcentral i Åmål, förutsatt alltså att primärvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen som väntat fattar det beslutet i dag.

Listas på närmaste

Följden blir då att alla patienter som är listade på Närhälsan i Åmål, och som inte aktivt gör något annat val, automatiskt flyttas över till den geografiskt närmaste vårdcentralen i den kommun de är folkbokförda. För de allra flesta av Närhälsans listade patienter kommer det att betyda Balderkliniken, som också gör sig redo för att ta emot den stora ökningen av patienter.

Som reglerna är utformade i vårdvalssystemet, kan inte Balderkliniken tacka nej till de nya patienterna, men det har mindre betydelse eftersom företaget inte har något emot att utöka.

Att Balderkliniken tar över ansvaret för patienterna, betyder däremot inte med automatik att exempelvis personal och lokaler tas över. Västra Götalandsregionen räknas som en enda, stor arbetsgivare och de kommande omställningsförhandlingarna med facken kommer bland annat att handla om omplaceringar av de anställda som önskar det.

Ulrika Holmqvist, som är primärvårdschef i Dalsland och norra Bohuslän, säger att överlämningen av patienter kommer att gå till på så vis att kopior av journalerna skickas till den nya vårdgivaren den dag det blir aktuellt, alltså när behov av journalerna uppstår, och då tidigast den 31 maj.

– Vi gjorde motsvarande process i Strömstad och det fungerade bra. Vi kom då fram till att det här var den enda möjliga vägen. Det är precis på samma sätt som när en patient väljer att lista sig på en ny vårdcentral, säger hon.

Närhälsans rehabmottagning på Ekbacken är fristående från Närhälsans vårdcentral och räknas inte in i vårdcentralbeslutet.