2016-03-30 16:40

2016-03-30 16:42

Höga mål satta för folkhälsoarbetet

ÅMÅL: Jämlikhet och jämställdhet ska prioriteras

Åmåls kommun har antagit höga mål för välfärds- och folkhälsoarbetet de kommande tre åren.
Programmet är ambitiöst, närmast en nollvision, med delmål som att minska ojämlikheten i hälsan, att samtliga nior ska vara behöriga till gymnasiet, att fler ska må bra psykiskt, att arbetslösheten ska minska och kommunen ska sträva efter att bli fri från narkotika och dopning.

Det var ett enigt kommunfullmäktige som i förra veckan antog det nya välfärds- och folkhälsoprogrammet. Det bygger vidare på tidigare program och Åmåls kommun samarbetar med Västra Götalandsregionen i arbetet. Under tre år framåt ska arbetet koncentras kring jämlika och jämställda livsvillkor, trygga och goda uppväxtvillkor, ökad psykisk hälsa, ökat arbetsdeltagande, åldrande med god livskvalitet och hälsosamma vanor.

Rikt föreningsliv

Bland delmålen i programmet finns punkter som att våld i nära relationer ska minska, att minska effekterna av barnfattigdom, att det ska finnas ett rikt föreningsliv och ett varierat utbud av kultur och fritidsaktiviteter, att öka förståelsen kring psykisk ohälsa och självmordsrisker, att stimulera framväxten av sociala företag, att minska antalet fallolyckor, att få fler barn att vara fysiskt aktiva minst en timme om dagen, att stimulera god matkultur, för barn och för äldre, och att färre personer ska röka eller snusa.

– Det blir alltmer tydligt och mer och mer fokus på jämlika och jämställda livsvillkor, och trygga och goda uppväxtvillkor. De flesta folkhälsoråd prioriterar just barn och unga och det förebyggande arbetet, sa kommunstyrelsens vice ordförande Ewa Arvidsson (S) när hon presenterade programmet för fullmäktige.

Två exempel

Hon nämnde två exempel på förebyggande arbete som hon tycker fungerat bra i Åmåls kommun: Projektet Sunda tråden startades efter ett larm om feta barn och ökande typ 2-diabetes och ledde bland annat till mer grönsaker i skolbespisningarna. I fjol startade Åmål också den nya ungvuxcentralen med bland annat öppen mottagning för alla över 13 år.

– Det som också är bra, kanske främst på regional nivå, är att den jämlika hälsan diskuteras och kopplas ihop med regionutvecklingsarbetet, med arbete och sysselsättning och miljö och utbildning. Utbildning är ett jätteviktigt område här.

”Ser en röd tråd”

Lotta Robertsson Harén (MP) betonade vikten av av ett genomtänkt välfärds- och folkhälsoprogram i tider av oro:

– Jag ser en röd tråd i det här programmet och det är förebyggande arbete och tidiga insatser, sa hon.

– Ju tidigare i orsakskedjan en insats sätts in, desto större effekt. Därför vill jag belysa vikten av det förebyggande arbetet, även om resultatet ibland låter vänta på sig längre än en politisk poäng tål.

Det var ett enigt kommunfullmäktige som i förra veckan antog det nya välfärds- och folkhälsoprogrammet. Det bygger vidare på tidigare program och Åmåls kommun samarbetar med Västra Götalandsregionen i arbetet. Under tre år framåt ska arbetet koncentras kring jämlika och jämställda livsvillkor, trygga och goda uppväxtvillkor, ökad psykisk hälsa, ökat arbetsdeltagande, åldrande med god livskvalitet och hälsosamma vanor.

Rikt föreningsliv

Bland delmålen i programmet finns punkter som att våld i nära relationer ska minska, att minska effekterna av barnfattigdom, att det ska finnas ett rikt föreningsliv och ett varierat utbud av kultur och fritidsaktiviteter, att öka förståelsen kring psykisk ohälsa och självmordsrisker, att stimulera framväxten av sociala företag, att minska antalet fallolyckor, att få fler barn att vara fysiskt aktiva minst en timme om dagen, att stimulera god matkultur, för barn och för äldre, och att färre personer ska röka eller snusa.

– Det blir alltmer tydligt och mer och mer fokus på jämlika och jämställda livsvillkor, och trygga och goda uppväxtvillkor. De flesta folkhälsoråd prioriterar just barn och unga och det förebyggande arbetet, sa kommunstyrelsens vice ordförande Ewa Arvidsson (S) när hon presenterade programmet för fullmäktige.

Två exempel

Hon nämnde två exempel på förebyggande arbete som hon tycker fungerat bra i Åmåls kommun: Projektet Sunda tråden startades efter ett larm om feta barn och ökande typ 2-diabetes och ledde bland annat till mer grönsaker i skolbespisningarna. I fjol startade Åmål också den nya ungvuxcentralen med bland annat öppen mottagning för alla över 13 år.

– Det som också är bra, kanske främst på regional nivå, är att den jämlika hälsan diskuteras och kopplas ihop med regionutvecklingsarbetet, med arbete och sysselsättning och miljö och utbildning. Utbildning är ett jätteviktigt område här.

”Ser en röd tråd”

Lotta Robertsson Harén (MP) betonade vikten av av ett genomtänkt välfärds- och folkhälsoprogram i tider av oro:

– Jag ser en röd tråd i det här programmet och det är förebyggande arbete och tidiga insatser, sa hon.

– Ju tidigare i orsakskedjan en insats sätts in, desto större effekt. Därför vill jag belysa vikten av det förebyggande arbetet, även om resultatet ibland låter vänta på sig längre än en politisk poäng tål.