2016-03-30 19:20

2016-03-30 19:20

Försök stoppa politikers medborgarförslag

ÅMÅL: Fullmäktigedebatt om hur politiska idéer förs fram

Möjligheten att lämna medborgarförslag infördes i första hand inte för valda politiker, menar Jan-Eric Thorin (L), som gärna skulle se en större återhållsamhet från kollegorna. Han hänvisade uttryckligen till Liberalernas interna meningsskiljaktligheter.
Han fick både stöd och mothugg i fullmäktige. Medborgarförslag är en viktig visselblåsarfunktion, sa till exempel Tomas Lindström.

Möjligheten att lägga medborgarförslag infördes med syftet att minska avståndet mellan väljare och folkvalda. Men det finns inget i kommunallagen som hindrar folkvalda politiker från att lägga medborgarförslag.

Det svaret fick Liberalernas gruppledare Jan-Eric Thorin av kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén (S) när han frågade vad som gäller för medborgarförslag.

Thorin har noterat ett ökat antal medborgarförslag från valda politiker och betonade lagstiftningens intention med att medborgarförslag är till för väljarna. Han manade till självkritik i fullmäktigeförsamlingen eftersom det kostar tid och pengar att utreda förslagen.

– Inte minst med tanke på att i stort sett alla medborgarförslag avslås.

Det är ingen hemlighet att han i första hand riktade sig mot sin partikollega Lisbeth Vestlund, som är ersättare för Liberalerna i fullmäktige. Ersättare får bara lägga motioner när de tjänstgör, alltså när någon av de ordinarie ledamöterna är borta.

”Enda vägen”

Men även Håkan Sandberg (L) kände sig träffad, med tanke på att han ingick i gruppen som lade fram ett av medborgarförslagen som stoppade ombyggnaden av Plantaget i väntan på utredning och medborgardialog. Sandberg menade att möjligheten att lägga medborgarförslag ändå är värdefull.

– Hade vi inte satt i gång det då, hade vi suttit i parkbänkar i Plantaget nu, sa Håkan Sandberg. Jag tycker nog att politiker ska få engagera sig tillsammans med vanliga medborgare, och då är medborgarförslag den enda vägen.

Han ser sammanslutningar som den grupp av personer som engagerade sig för Plantaget som ett sätt att få tyngd bakom medborgarförslagen.

– Jag tycker det är just på det viset man som politiker kan komma medborgarna nära och få något gjort.

Laila Andrén (S) sa att det är tråkigt och ledsamt att höra om ett partis inre angelägenheter i fullmäktigesalen och det är fler som tycker det var fel forum för frågan.

Michael Karlsson (S) poängterade vikten av partiorganisationen och att den fungerar som en kontaktkanal mot väljarna. Han tycker inte att medborgarförslag ska ersätta partiorganisationens roll.

– Vi ska inte ta bort några möjligheter, men vad vi tycker är lämpligt är en helt annan sak.

”Är förödande”

Kurt Svensson (C) ser det som ovärdigt att vädra partiinterna frågor i fullmäktige:

– Det är förödande att försöka stoppa en människas idéer och förslag.

Partikamraten Anne Sörqvist uppmanade ändå till återhållsamhet och respekt för att lagstiftningen i första hand är avsedd för vanliga medborgare och inte folkvalda i kommunens högsta beslutande organ.

– Jag tycker att man ska ha väldigt starka skäl till att gå fram ensam, utan förankring i partigruppen.

Lars Ottosson (C) instämde i vad Anne Sörqvist sa:

– Ibland upplever jag att vi använder medborgarförslagen när vi har misslyckats som folkvalda. Det tycker jag inte är demokrati. Har man blivit nedröstad i kommunstyrelsen eller på andra ställen, så tycker jag nog att man har fått chansen att göra sin röst hörd.

Lisbeth Vestlund (L) fanns närvarande på åhörarplats. Hon hade därför ingen talan i debatten, men påpekade i en kommentar efteråt att hennes parti inte stoppar alla hennes förslag, utan att hon även får lägga fram motioner.

Möjligheten att lägga medborgarförslag infördes med syftet att minska avståndet mellan väljare och folkvalda. Men det finns inget i kommunallagen som hindrar folkvalda politiker från att lägga medborgarförslag.

Det svaret fick Liberalernas gruppledare Jan-Eric Thorin av kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén (S) när han frågade vad som gäller för medborgarförslag.

Thorin har noterat ett ökat antal medborgarförslag från valda politiker och betonade lagstiftningens intention med att medborgarförslag är till för väljarna. Han manade till självkritik i fullmäktigeförsamlingen eftersom det kostar tid och pengar att utreda förslagen.

– Inte minst med tanke på att i stort sett alla medborgarförslag avslås.

Det är ingen hemlighet att han i första hand riktade sig mot sin partikollega Lisbeth Vestlund, som är ersättare för Liberalerna i fullmäktige. Ersättare får bara lägga motioner när de tjänstgör, alltså när någon av de ordinarie ledamöterna är borta.

”Enda vägen”

Men även Håkan Sandberg (L) kände sig träffad, med tanke på att han ingick i gruppen som lade fram ett av medborgarförslagen som stoppade ombyggnaden av Plantaget i väntan på utredning och medborgardialog. Sandberg menade att möjligheten att lägga medborgarförslag ändå är värdefull.

– Hade vi inte satt i gång det då, hade vi suttit i parkbänkar i Plantaget nu, sa Håkan Sandberg. Jag tycker nog att politiker ska få engagera sig tillsammans med vanliga medborgare, och då är medborgarförslag den enda vägen.

Han ser sammanslutningar som den grupp av personer som engagerade sig för Plantaget som ett sätt att få tyngd bakom medborgarförslagen.

– Jag tycker det är just på det viset man som politiker kan komma medborgarna nära och få något gjort.

Laila Andrén (S) sa att det är tråkigt och ledsamt att höra om ett partis inre angelägenheter i fullmäktigesalen och det är fler som tycker det var fel forum för frågan.

Michael Karlsson (S) poängterade vikten av partiorganisationen och att den fungerar som en kontaktkanal mot väljarna. Han tycker inte att medborgarförslag ska ersätta partiorganisationens roll.

– Vi ska inte ta bort några möjligheter, men vad vi tycker är lämpligt är en helt annan sak.

”Är förödande”

Kurt Svensson (C) ser det som ovärdigt att vädra partiinterna frågor i fullmäktige:

– Det är förödande att försöka stoppa en människas idéer och förslag.

Partikamraten Anne Sörqvist uppmanade ändå till återhållsamhet och respekt för att lagstiftningen i första hand är avsedd för vanliga medborgare och inte folkvalda i kommunens högsta beslutande organ.

– Jag tycker att man ska ha väldigt starka skäl till att gå fram ensam, utan förankring i partigruppen.

Lars Ottosson (C) instämde i vad Anne Sörqvist sa:

– Ibland upplever jag att vi använder medborgarförslagen när vi har misslyckats som folkvalda. Det tycker jag inte är demokrati. Har man blivit nedröstad i kommunstyrelsen eller på andra ställen, så tycker jag nog att man har fått chansen att göra sin röst hörd.

Lisbeth Vestlund (L) fanns närvarande på åhörarplats. Hon hade därför ingen talan i debatten, men påpekade i en kommentar efteråt att hennes parti inte stoppar alla hennes förslag, utan att hon även får lägga fram motioner.