2016-03-21 09:44

2016-03-21 09:47

Kött är ett ljus i mörkret

ÅMÅL: Fortsatt tufft för konventionella mjölkbönder

Lönsamheten för svenska mjölkbönder ser inte ut att bli bättre, snarare lite sämre. Det visar årets lantbruksbarometer.
– En spegling av verkligheten, säger Ingemar Danielsson, ägare till Sjöviks gård utanför Åmål.

Sju av tio lantbrukare anser att deras lönsamhet är ganska eller mycket dålig. Om siffrorna låter bekanta, så beror det på att läget såg likadant ut för tolv månader sedan.

– En liten skillnad är att situationen för mjölkbönderna, som var dyster i fjol, nu har blivit ännu värre, säger Thomas Ax, kontorschef och affärsrådgivare på LRF konsult i Säffle.

Tillsammans med Nina Bäckström, kontorschef på Swedbank Åmål-Säffle, och Swedbanks lantbruksansvarige, Ingemar Danielsson, presenterade Ax årets lantbruksbarometer på Sjöviks gård i förra veckan.

Har 125 mjölkkor

Gården drivs av Ingemar Danielsson, hustrun Christina och sonen Erik. Tillsammans livnär de sig på 125 årskor och ett skiftande antal ungdjur. Basnäringen är mjölk.

– Mycket tyder på att det kommer en prissänkning till innan utvecklingen vänder, säger Ingemar Danielsson, som trots allt ser ganska ljust på framtiden.

Dels planeras ett generationsskifte, dels håller gården på att gå över till ekodrift. Det ena borgar för optimism, medan det andra förväntas öka lönsamheten.

– Ekoproduktion är det enda området där priserna stiger, säger Ingemar Danielsson.

När priserna var som lägst tjänade de konventionella mjölkgårdarna 70 öre mindre per liter än sina ekologiska kollegor. Just nu rör det sig om mer än dubbelt så mycket, men normalt sett brukar prisskillnaden ligga runt en krona.

Närmast ett krav

– Ljuset i mörkret har varit att slaktpriserna är bra. Det är tio–tolv kronor högre än för per kilo mot för ett par år sedan, säger Ingemar Danielsson.

Därmed bekräftar han en slutsats som dras i lantbruksbarometern: köttbönder har generellt sett mycket bättre ekonomi än mjölkproducenter.

Planerna för ekodrift på Sjöviks gård är ganska långt gångna, mycket tack vare sonen Erik, den tilltänkte arvtagaren. För honom är övergången närmast ett krav, om gården ska fortsätta att vara kvar inom familjen.

Ekobruk passar

– Jag tror att bygden häromkring passar bättre för ekojordbruk. Vi har inte lika god tillgång på egenproducerat spannmål och gräs som nere på slätterna, säger 27-åringen.

På regionnivå visar lantbruksbarometern att bönderna i Dalsland och Värmland totalt sett är mest negativa, både i dagsläget och inför framtiden. Delvis kan detta bero på att andra regioner har fler, större och bättre odlingsmarker som kan väga upp nedgången på mjölksidan, menar Ingemar Danielsson.

Sju av tio lantbrukare anser att deras lönsamhet är ganska eller mycket dålig. Om siffrorna låter bekanta, så beror det på att läget såg likadant ut för tolv månader sedan.

– En liten skillnad är att situationen för mjölkbönderna, som var dyster i fjol, nu har blivit ännu värre, säger Thomas Ax, kontorschef och affärsrådgivare på LRF konsult i Säffle.

Tillsammans med Nina Bäckström, kontorschef på Swedbank Åmål-Säffle, och Swedbanks lantbruksansvarige, Ingemar Danielsson, presenterade Ax årets lantbruksbarometer på Sjöviks gård i förra veckan.

Har 125 mjölkkor

Gården drivs av Ingemar Danielsson, hustrun Christina och sonen Erik. Tillsammans livnär de sig på 125 årskor och ett skiftande antal ungdjur. Basnäringen är mjölk.

– Mycket tyder på att det kommer en prissänkning till innan utvecklingen vänder, säger Ingemar Danielsson, som trots allt ser ganska ljust på framtiden.

Dels planeras ett generationsskifte, dels håller gården på att gå över till ekodrift. Det ena borgar för optimism, medan det andra förväntas öka lönsamheten.

– Ekoproduktion är det enda området där priserna stiger, säger Ingemar Danielsson.

När priserna var som lägst tjänade de konventionella mjölkgårdarna 70 öre mindre per liter än sina ekologiska kollegor. Just nu rör det sig om mer än dubbelt så mycket, men normalt sett brukar prisskillnaden ligga runt en krona.

Närmast ett krav

– Ljuset i mörkret har varit att slaktpriserna är bra. Det är tio–tolv kronor högre än för per kilo mot för ett par år sedan, säger Ingemar Danielsson.

Därmed bekräftar han en slutsats som dras i lantbruksbarometern: köttbönder har generellt sett mycket bättre ekonomi än mjölkproducenter.

Planerna för ekodrift på Sjöviks gård är ganska långt gångna, mycket tack vare sonen Erik, den tilltänkte arvtagaren. För honom är övergången närmast ett krav, om gården ska fortsätta att vara kvar inom familjen.

Ekobruk passar

– Jag tror att bygden häromkring passar bättre för ekojordbruk. Vi har inte lika god tillgång på egenproducerat spannmål och gräs som nere på slätterna, säger 27-åringen.

På regionnivå visar lantbruksbarometern att bönderna i Dalsland och Värmland totalt sett är mest negativa, både i dagsläget och inför framtiden. Delvis kan detta bero på att andra regioner har fler, större och bättre odlingsmarker som kan väga upp nedgången på mjölksidan, menar Ingemar Danielsson.

Barometern

Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. På uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna har Sifo intervjuat 1 000 lantbrukare under januari 2016 och 500 i september förra året.

Lantbruksbarometern har utkommit varje år sedan 1987.

Källa: Swedbank och LRF

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.