2016-03-11 18:32

2016-03-11 18:32

Mat och musik för att minnas

ÅMÅL: Utarbetar ny modell för personer med minnesproblematik

En kombination av smak-, doft- och hörselintryck triggar minnen hos människor med demenssjukdomar. Det är idén bakom Hushållningssällskapet Västs projekt ”Mat, musik och minnen” som kom till Åmål i går.

Kocken Jonas Eriksson och musikern och skådespelaren Jonas Franke-Blom turnerar just nu runt Västra Götalandsregionen med ett projekt som kombinerar matlagning och musik för människor med minnesproblematik. I går bjöd de på en föreställning på Adolfbergs särskilda boende i Åmål inför ett drygt dussin besökare och anhöriga.

– Det här projektet har löpt sedan årsskiftet 2014–2015, säger Jonas Eriksson, som är initiativtagare till projektet.

Föreställningen bygger på ett tema, vilket för dagen var skogen. Mot en ljudkuliss av olika djur- och väderläten spelade och sjöng Jonas Franke-Blom samtidigt som Jonas Eriksson lagade mat. Musik av bland andra Dan Andersson framfördes på både cello, gitarr och melodica och maten lagades med skogstema, som viltkorv, svamp och älg.

Begreppet kallas reminiscens och tanken är att kombinationen av sinnesintryck, lukt, smak och ljud, ska väcka minnen till liv hos personer med minnesproblematik.

– Det här är en idé jag har haft länge, säger Jonas Eriksson. För min del är minnet väldigt tydligt kopplat till lukt och smak. Adderar man ljud så är alla sinnen inbegripna i måltiden. Jag tycker att det är väldigt tråkigt att mat är bagatelliserat. Att umgås runt en måltid tycker jag är en fundamental del av njutning, men man medicinerar hellre än samlas och äter.

Projektet genomförs av Hushållningssällskapet, i samarbete med Demensförbundet samt lokala anhörigföreningar, och finansieras genom Allmänna arvsfonden. Det är en del i en utarbetning av en modell för att lättare kommunicera med demenssjuka.

– Vi fick ett erbjudande om att ha arrangemanget i kommunen, säger Gunilla Gustafsson, enhetschef för dagverksamheten i Åmål. Reminiscens är ett vedertaget sätt att väcka minnen. Och sådant här är uppskattat.

Sammantaget arrangeras 40 träffar i regionen och alla kommuner har blivit erbjudna att ta del av projektet.

Kocken Jonas Eriksson och musikern och skådespelaren Jonas Franke-Blom turnerar just nu runt Västra Götalandsregionen med ett projekt som kombinerar matlagning och musik för människor med minnesproblematik. I går bjöd de på en föreställning på Adolfbergs särskilda boende i Åmål inför ett drygt dussin besökare och anhöriga.

– Det här projektet har löpt sedan årsskiftet 2014–2015, säger Jonas Eriksson, som är initiativtagare till projektet.

Föreställningen bygger på ett tema, vilket för dagen var skogen. Mot en ljudkuliss av olika djur- och väderläten spelade och sjöng Jonas Franke-Blom samtidigt som Jonas Eriksson lagade mat. Musik av bland andra Dan Andersson framfördes på både cello, gitarr och melodica och maten lagades med skogstema, som viltkorv, svamp och älg.

Begreppet kallas reminiscens och tanken är att kombinationen av sinnesintryck, lukt, smak och ljud, ska väcka minnen till liv hos personer med minnesproblematik.

– Det här är en idé jag har haft länge, säger Jonas Eriksson. För min del är minnet väldigt tydligt kopplat till lukt och smak. Adderar man ljud så är alla sinnen inbegripna i måltiden. Jag tycker att det är väldigt tråkigt att mat är bagatelliserat. Att umgås runt en måltid tycker jag är en fundamental del av njutning, men man medicinerar hellre än samlas och äter.

Projektet genomförs av Hushållningssällskapet, i samarbete med Demensförbundet samt lokala anhörigföreningar, och finansieras genom Allmänna arvsfonden. Det är en del i en utarbetning av en modell för att lättare kommunicera med demenssjuka.

– Vi fick ett erbjudande om att ha arrangemanget i kommunen, säger Gunilla Gustafsson, enhetschef för dagverksamheten i Åmål. Reminiscens är ett vedertaget sätt att väcka minnen. Och sådant här är uppskattat.

Sammantaget arrangeras 40 träffar i regionen och alla kommuner har blivit erbjudna att ta del av projektet.