2016-03-09 16:56

2016-03-09 16:56

Åmål får bättre läge

FÖRSLAG: Västra Götaland kan bilda region med Värmland och Halland

I går presenterades ett utkast till ny länsindelning. Om förslaget blir verklighet kommer Västra Götaland att bilda storregion med Värmland och Halland. Åmåls kommunalråd Michael Karlsson (S) ger tummen upp till reformen.

– Jag tror att vi skulle få positiva effekter, både på kort och på lång sikt, av en ny länsindelning, säger kommunalrådet Michael Karlsson (S), som gillar att Åmål ser ut att hamna nästan mitt i den nya storregionen.

– Var vi än har varit, så har vi alltid varit i ytteränden. Åmål har fått kämpa för att inte bli bortglömt, först i Älvsborg, sedan i Västra Götaland. Om den nya regionen blir verklighet, så blir det svårare att gena förbi oss, eftersom vi har Karlstad i norr.

Närmare till sjukhus

Den kanske största fördelen med att sudda ut länsgränsen mot Värmland är att Åmålsborna får bättre vårdmöjligheter, anser kommunalrådet. Det är helt enkelt lättare att ta sig till Centralsjukhuset i Karlstad än Näl i Trollhättan, om någon behöver akutvård.

– Det är nästan halva restiden och bättre vägar, säger Michael Karlsson.

Ett annat plus med att få Värmland under samma tak som Åmål är att det lokala rättsväsendet skulle stärkas, tror kommunalrådet.

– Utan den osynliga länsgränsen, som vi har haft sedan 1600-talet, skulle polisen kunna ha en helt annan utväxling med så väl Säffle som Karlstad, säger han.

Lättare att rusta upp

Sannolikt skulle Västra Götaland och Värmland också gynnas av gränslöst samarbete kring båttrafiken på Vänern och diverse landbundna infrastruktursatsningar.

– Jag tror det skulle bli lättare att få igenom välbehövliga upprustning av både järnvägen och E45 om vi får Karlstad i ryggen, säger Michael Karlsson.

Ser du någon nackdel med den nya regionen?

– Ytan – det blir som ett mindre Östeuropeiskt land – och sammanhållningen. Både Halland och Värmland har redan stark identitet, vilket vi inte har i Västra Götaland. Jag har aldrig hört någon säga att han är Västra Götalänning.

Sammantaget tror Michael Karlsson ändå att såväl Värmland som Halland skulle gynnas av att gå ihop med Västra Götaland, och vice versa.

– Tillsammans får vi starkare konkurrenskraft gentemot Europa.

– Jag tror att vi skulle få positiva effekter, både på kort och på lång sikt, av en ny länsindelning, säger kommunalrådet Michael Karlsson (S), som gillar att Åmål ser ut att hamna nästan mitt i den nya storregionen.

– Var vi än har varit, så har vi alltid varit i ytteränden. Åmål har fått kämpa för att inte bli bortglömt, först i Älvsborg, sedan i Västra Götaland. Om den nya regionen blir verklighet, så blir det svårare att gena förbi oss, eftersom vi har Karlstad i norr.

Närmare till sjukhus

Den kanske största fördelen med att sudda ut länsgränsen mot Värmland är att Åmålsborna får bättre vårdmöjligheter, anser kommunalrådet. Det är helt enkelt lättare att ta sig till Centralsjukhuset i Karlstad än Näl i Trollhättan, om någon behöver akutvård.

– Det är nästan halva restiden och bättre vägar, säger Michael Karlsson.

Ett annat plus med att få Värmland under samma tak som Åmål är att det lokala rättsväsendet skulle stärkas, tror kommunalrådet.

– Utan den osynliga länsgränsen, som vi har haft sedan 1600-talet, skulle polisen kunna ha en helt annan utväxling med så väl Säffle som Karlstad, säger han.

Lättare att rusta upp

Sannolikt skulle Västra Götaland och Värmland också gynnas av gränslöst samarbete kring båttrafiken på Vänern och diverse landbundna infrastruktursatsningar.

– Jag tror det skulle bli lättare att få igenom välbehövliga upprustning av både järnvägen och E45 om vi får Karlstad i ryggen, säger Michael Karlsson.

Ser du någon nackdel med den nya regionen?

– Ytan – det blir som ett mindre Östeuropeiskt land – och sammanhållningen. Både Halland och Värmland har redan stark identitet, vilket vi inte har i Västra Götaland. Jag har aldrig hört någon säga att han är Västra Götalänning.

Sammantaget tror Michael Karlsson ändå att såväl Värmland som Halland skulle gynnas av att gå ihop med Västra Götaland, och vice versa.

– Tillsammans får vi starkare konkurrenskraft gentemot Europa.

De nya regionerna

• Västra Götaland, Värmland, Halland.

• Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland.

• Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland.

• Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge.

• Stockholm, Gotland.

• Skåne.