2016-03-02 14:29

2016-03-02 14:29

Störst höjning i Åmål – Mellerud satsar mest

KULTUR: Dalslandskommunerna lägger mycket pengar på kultur

Melleruds kommun satsar fortfarande mest pengar på kultur i Dalsland, men Åmål närmar sig med stormsteg. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

I Åmåls kommun uppgick den totala kulturkostnaden till 1 119 kronor per invånare under 2014. Sett till landet som helhet är summan inte speciellt märkvärdig, men bland grannarna är det bara Mellerud som ligger på en högre nivå (1 227 kronor).

2013 såg situationen annorlunda ut. Då lade så väl Säffle som Dals Ed och Färgelanda mer pengar på kultur per kommuninvånare än Åmål, men nu är rollerna alltså omvända.

Andra står stilla

Utvecklingen beror på en kombination minskade resurser och ökade satsningar. Medan kulturkostnaderna i Säffle, Dals Ed och Färgelanda knappt har förändrat sig något under perioden 2013–2014, så ökade Åmåls kommun sin satsning med drygt tio procent, eller 147 kronor per kommuninvånare. Mest nya medel pumpades in i den allmänna kulturverksamheten (utställningar, teater, konserter, etcetera) och biblioteket.

Både 2013 och 2014 satsade Mellerud mest pengar på kultur bland Dalslandskommunerna, 1 220 kronor respektive 1 227 kronor per person. Noterbart är ändå att Åmål stod för en större ökning, i både kronor och procent, trots att kommunen saknar en motsvarighet till Kulturbruket på Dal.

Bengtsfors har sänkt

Minst pengar på kultur i närområdet lägger Bengtsfors kommun, som också har sänkt sina utgifter mest. 2013 rörde det sig om 946 kronor per invånare, men året därpå var motsvarande summan nere i 862 kronor. Avståndet till övriga Dalslandskommuner beror framför allt på lägre bibliotekskostnader. Medan biblioteket i Bengtsfors kostade varje kommuninvånare 423 kronor 2014, så lade exempelvis Färgelanda 714 kronor på samma utgiftspost.

Sammantaget placerar sig Dalslandskommunerna i mellanskiktet sett till riket som helhet. Mest kultur per kvadratmeter har så klart stockholmarna, göteborgarna och malmöborna att tillgå, men Umeå är ändå den kommun som lägger mest pengar per person (2 524 kronor). Minst lägger Nordanstig (434 kronor).

I Åmåls kommun uppgick den totala kulturkostnaden till 1 119 kronor per invånare under 2014. Sett till landet som helhet är summan inte speciellt märkvärdig, men bland grannarna är det bara Mellerud som ligger på en högre nivå (1 227 kronor).

2013 såg situationen annorlunda ut. Då lade så väl Säffle som Dals Ed och Färgelanda mer pengar på kultur per kommuninvånare än Åmål, men nu är rollerna alltså omvända.

Andra står stilla

Utvecklingen beror på en kombination minskade resurser och ökade satsningar. Medan kulturkostnaderna i Säffle, Dals Ed och Färgelanda knappt har förändrat sig något under perioden 2013–2014, så ökade Åmåls kommun sin satsning med drygt tio procent, eller 147 kronor per kommuninvånare. Mest nya medel pumpades in i den allmänna kulturverksamheten (utställningar, teater, konserter, etcetera) och biblioteket.

Både 2013 och 2014 satsade Mellerud mest pengar på kultur bland Dalslandskommunerna, 1 220 kronor respektive 1 227 kronor per person. Noterbart är ändå att Åmål stod för en större ökning, i både kronor och procent, trots att kommunen saknar en motsvarighet till Kulturbruket på Dal.

Bengtsfors har sänkt

Minst pengar på kultur i närområdet lägger Bengtsfors kommun, som också har sänkt sina utgifter mest. 2013 rörde det sig om 946 kronor per invånare, men året därpå var motsvarande summan nere i 862 kronor. Avståndet till övriga Dalslandskommuner beror framför allt på lägre bibliotekskostnader. Medan biblioteket i Bengtsfors kostade varje kommuninvånare 423 kronor 2014, så lade exempelvis Färgelanda 714 kronor på samma utgiftspost.

Sammantaget placerar sig Dalslandskommunerna i mellanskiktet sett till riket som helhet. Mest kultur per kvadratmeter har så klart stockholmarna, göteborgarna och malmöborna att tillgå, men Umeå är ändå den kommun som lägger mest pengar per person (2 524 kronor). Minst lägger Nordanstig (434 kronor).

Kulturkostnader

Kulturkostnad per kommuninvånare i kronor.

(2014) (2013)

Åmål 1 119 972

Mellerud 1 227 1 220

Bengtsfors 862 946

Dals Ed 1 055 1 054

Färgelanda 1 113 1 130

Säffle 1 058 1 060