2016-03-01 09:13

2016-03-01 09:13

Ingen obligatorisk läxhjälp i Åmåls skolor

ÅMÅL: Segdraget ärende avgjordes till slut

Motionen om obligatorisk läxhjälp i skolorna i Åmål avgjordes definitivt i kommunfullmäktige i förra veckan – efter ett och ett halvt år. Fullmäktige avslog motionen.

Moderatmotionen som från början lades av Ulf Hanstål, och som nu försvarades av Mikael Karlsson (M) debatterades livligt i fullmäktige.

”Inget lagligt stöd”

Karlsson anklagade majoriteten för att medvetet bokstavstolka formuleringen ”obligatorisk” – för att på så sätt försöka slingra sig ur att ta ställning i sakfrågan: ska kommunen erbjuda obligatorisk läxhjälp i alla skolor?

– Det finns inget lagligt stöd för att införa obligatorisk läxhjälp, sa barn- och utbildningsnämndens ordförande Olle Eriksson (S).

Upprepade

Mikael Karlsson (M) ville nu inte se ytterligare en återremittering av ärendet, utan upprepade sitt yrkande om bifall till motionen om obligatorisk läxhjälp.

”Bokstavstolkar”

– Det handlar om en likvärdig läxhjälp för alla skolor. Det är inte obligatoriskt i meningen tvingande för barn att gå till läxhjälp, men det ska vara obligatoriskt för kommunen att erbjuda alla samma läxhjälp. Här väljer man alltså att bokstavstolka ordet 'obligatorisk' i syfte att kunna avfärda förslaget som olagligt. Man släpper perspektivet att det är rättvisa för alla barn det handlar om. Lika för alla – frivilligt för eleven, sa Mikael Karlsson i talarstolen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut, försvarades av Ewa Arvidsson (S):

”Är fyrkantig”

– Jag tycker man ska vara korrekt. Det står 'obligatorisk läxhjälp'. Ibland är jag väldigt fyrkantig. och då får man läsa som det står. Dessutom har en enig barn- och utbildningsnämnd haft det här ärendet och där har det inte varit några andra meningar, vad jag kan läsa mig till.

Moderatmotionen som från början lades av Ulf Hanstål, och som nu försvarades av Mikael Karlsson (M) debatterades livligt i fullmäktige.

”Inget lagligt stöd”

Karlsson anklagade majoriteten för att medvetet bokstavstolka formuleringen ”obligatorisk” – för att på så sätt försöka slingra sig ur att ta ställning i sakfrågan: ska kommunen erbjuda obligatorisk läxhjälp i alla skolor?

– Det finns inget lagligt stöd för att införa obligatorisk läxhjälp, sa barn- och utbildningsnämndens ordförande Olle Eriksson (S).

Upprepade

Mikael Karlsson (M) ville nu inte se ytterligare en återremittering av ärendet, utan upprepade sitt yrkande om bifall till motionen om obligatorisk läxhjälp.

”Bokstavstolkar”

– Det handlar om en likvärdig läxhjälp för alla skolor. Det är inte obligatoriskt i meningen tvingande för barn att gå till läxhjälp, men det ska vara obligatoriskt för kommunen att erbjuda alla samma läxhjälp. Här väljer man alltså att bokstavstolka ordet 'obligatorisk' i syfte att kunna avfärda förslaget som olagligt. Man släpper perspektivet att det är rättvisa för alla barn det handlar om. Lika för alla – frivilligt för eleven, sa Mikael Karlsson i talarstolen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut, försvarades av Ewa Arvidsson (S):

”Är fyrkantig”

– Jag tycker man ska vara korrekt. Det står 'obligatorisk läxhjälp'. Ibland är jag väldigt fyrkantig. och då får man läsa som det står. Dessutom har en enig barn- och utbildningsnämnd haft det här ärendet och där har det inte varit några andra meningar, vad jag kan läsa mig till.