2016-02-29 14:07

2016-02-29 14:07

Körsång ger ingång till språk och kultur

ÅMÅL: Ny mötesplats för nyanlända och svenskar

Mångfaldskören vänder sig till både sångsugna Åmålsbor, oavsett förkunskap, och flyktingar som vill bli bättre på svenska.
– Det är en win-win-situation, säger initiativtagaren Ellinor Wiman.

Den 8 mars har Mångfaldskören sin första träff i Samverkets lokaler på Lunnegatan i Åmål. Först ska de sjunga, sedan blir det fika. Båda delarna är lika viktiga, menar Samverkets frivilligsamordnare Åsa Bodmark.

– Det är två sätt att lära om vår kultur, säger hon.

Tanken på en vi-kan-kan-inte-sjunga-kör/vi-vill-träna-svenska-kör kläcktes av Ellinor Wiman, när hon bjöd med en nyanländ kvinna till övning med Johannakören. Genom att hänga med i sångerna fick kvinnan möjlighet att öva uttal och bredda sitt ordförråd.

– Det är inte alla länder som har körtradition, säger Åsa Bodmark. Vi har förklarat vad det är för någonting i våra integrationsgrupper och haft allsångsövningar.

Ökat välmående

Exakt vilka låtar eller ramsor som Mångfaldskören ska ta sig an återstår att se. För Ellinor Wiman spelar det mindre roll vad som kommer ut ur deltagarna munnar, så länge folk vågar delta aktivt.

– Det är bra att sjunga, det minskar vår stress. Det har vetenskapen bevisat säger Wiman. Om man är med i en kör, så behöver man inte jogga för att må bättre.

Den 8 mars har Mångfaldskören sin första träff i Samverkets lokaler på Lunnegatan i Åmål. Först ska de sjunga, sedan blir det fika. Båda delarna är lika viktiga, menar Samverkets frivilligsamordnare Åsa Bodmark.

– Det är två sätt att lära om vår kultur, säger hon.

Tanken på en vi-kan-kan-inte-sjunga-kör/vi-vill-träna-svenska-kör kläcktes av Ellinor Wiman, när hon bjöd med en nyanländ kvinna till övning med Johannakören. Genom att hänga med i sångerna fick kvinnan möjlighet att öva uttal och bredda sitt ordförråd.

– Det är inte alla länder som har körtradition, säger Åsa Bodmark. Vi har förklarat vad det är för någonting i våra integrationsgrupper och haft allsångsövningar.

Ökat välmående

Exakt vilka låtar eller ramsor som Mångfaldskören ska ta sig an återstår att se. För Ellinor Wiman spelar det mindre roll vad som kommer ut ur deltagarna munnar, så länge folk vågar delta aktivt.

– Det är bra att sjunga, det minskar vår stress. Det har vetenskapen bevisat säger Wiman. Om man är med i en kör, så behöver man inte jogga för att må bättre.