2016-02-24 17:04

2016-02-24 17:04

Växtföreläsning till frukost

ÅMÅL: Kerstin Ljungqvist berättar om medicinalfrukost

Kerstin Ljungqvist berättar om medicinalväxters användning förr och nu när det på lördag morgon anordnas kvinnofrukost i Åmåls församlingshem.

Kerstin Ljungqvist har ett brinnande intresse för växter i naturen som är ätbara eller kan användas som medicin eller på annat sätt. Hon ser växterna som en levande kulturhistoria som berättar mycket om människors liv och tro genom historien.

På lördag förmiddag berättar hon om de nyttiga växterna vid Svenska kyrkans kvinnofrukost.

Kerstin Ljungqvist driver örtagården i Dals Rostock och fick 2007 Dalslands Litteraturpris för sin bok ”Nyttans växter”. Det är en uppslagsbok om användningen av medicinalväxter och andra nyttiga växter i Sverige.

Kerstin Ljungqvist har ett brinnande intresse för växter i naturen som är ätbara eller kan användas som medicin eller på annat sätt. Hon ser växterna som en levande kulturhistoria som berättar mycket om människors liv och tro genom historien.

På lördag förmiddag berättar hon om de nyttiga växterna vid Svenska kyrkans kvinnofrukost.

Kerstin Ljungqvist driver örtagården i Dals Rostock och fick 2007 Dalslands Litteraturpris för sin bok ”Nyttans växter”. Det är en uppslagsbok om användningen av medicinalväxter och andra nyttiga växter i Sverige.