2016-02-24 13:46

2016-02-24 13:46

Spräng, kross och schakt

ÅMÅL: Entreprenadfirman RRM AB löser tunga problem för jord- och skogsbrukare

Med sin breda maskinpark är Åmålsföretaget RRM AB en komplett entreprenör i spräng-, kross- och schaktbranschen. Verksamheten vänder sig i första hand till jord- och skogsbrukare.
– Vi har hjälpt flera gårdar att expandera, säger ägaren Fredric Linder.

RRM:s bas på Industrigatan i Åmål skulle lätt kunna vara ett himmelrike för teknikintresserade småpojkar. Men i nuläget är merparten av maskinerna utspridda hos olika uppdragsgivare, från Kungälv i söder till Kristinehamn i norr.

Tomheten i garaget är ett bra kvitto på att företaget hittade rätt när de bytte inriktning 2009.

– Vi arbetar efter samma ideologi i dag som vi gjorde när det var verkstad här för länge sedan, säger Fredric Linder, som driver RRM tillsammans med sambon Linda Johansson. Kunderna ska kunna ringa till oss och få hjälp med helheten.

Nytänk efter brand

Från början var det tänkt att företaget, som egentligen heter Road & Race manufacturing of Sweden AB, skulle syssla med tillbehör för motorsport. Men när en tilltänkt lokal brann ned bestämde sig ägarna för att satsa på sprängning, stenkross och schaktarbeten.

– Vi började i liten skala med en 7,5-tons grävmaskin, berättar Fredric Linder, som idag kan kalla sig för totalentreprenör.

Ibland är maskinerna med och lägger vanliga husgrunder, fast merparten av uppdragsgivarna är antingen lantbrukare eller skogsägare. Tillsammans står de för närmare 90 procent av sysselsättningen.

– Moderna lantbruk är som industrier, säger Fredric Linder. Jag har varit på flera gårdar som expanderat under generationer, där ekonomibyggnaderna har kommit närmare och närmare berget, tills det tagit stopp. Då har vi sprängt fram mer utrymme och gjort stenkross av resterna.

Går mot strömmen

Med sin inriktning på jord och skog är RRM en ganska udda fågel i branschen. De flesta likartade entreprenörerna investerar annars i större och större maskiner, vilka vanliga bönder oftast inte har möjlighet att anlita.

– När man anlitar stora krossentreprenörer måste man ha ganska stora tonnage för att projektet ska löna sig, säger Linda Johansson.

Oftast vill entreprenadföretag bara ta sig an uppdrag som gäller 25 000 ton eller mer, men för RRM finns det inga sådana begränsningar. Med mindre maskiner går det att få ekonomi även i mindre projekt, om man åtar sig hela kedjan, resonerar ägarna.

– Det är en win-win-situation både för oss och uppdragsgivaren, säger Linda Johansson, och får medhåll av Fredric Linder.

– Många lantbrukare uppskattar att få egna husbehovstäkter, eller grus framtaget vid oundvikligt berguttag som uppstår vid exempelvis byggnationer, säger han.

RRM:s bas på Industrigatan i Åmål skulle lätt kunna vara ett himmelrike för teknikintresserade småpojkar. Men i nuläget är merparten av maskinerna utspridda hos olika uppdragsgivare, från Kungälv i söder till Kristinehamn i norr.

Tomheten i garaget är ett bra kvitto på att företaget hittade rätt när de bytte inriktning 2009.

– Vi arbetar efter samma ideologi i dag som vi gjorde när det var verkstad här för länge sedan, säger Fredric Linder, som driver RRM tillsammans med sambon Linda Johansson. Kunderna ska kunna ringa till oss och få hjälp med helheten.

Nytänk efter brand

Från början var det tänkt att företaget, som egentligen heter Road & Race manufacturing of Sweden AB, skulle syssla med tillbehör för motorsport. Men när en tilltänkt lokal brann ned bestämde sig ägarna för att satsa på sprängning, stenkross och schaktarbeten.

– Vi började i liten skala med en 7,5-tons grävmaskin, berättar Fredric Linder, som idag kan kalla sig för totalentreprenör.

Ibland är maskinerna med och lägger vanliga husgrunder, fast merparten av uppdragsgivarna är antingen lantbrukare eller skogsägare. Tillsammans står de för närmare 90 procent av sysselsättningen.

– Moderna lantbruk är som industrier, säger Fredric Linder. Jag har varit på flera gårdar som expanderat under generationer, där ekonomibyggnaderna har kommit närmare och närmare berget, tills det tagit stopp. Då har vi sprängt fram mer utrymme och gjort stenkross av resterna.

Går mot strömmen

Med sin inriktning på jord och skog är RRM en ganska udda fågel i branschen. De flesta likartade entreprenörerna investerar annars i större och större maskiner, vilka vanliga bönder oftast inte har möjlighet att anlita.

– När man anlitar stora krossentreprenörer måste man ha ganska stora tonnage för att projektet ska löna sig, säger Linda Johansson.

Oftast vill entreprenadföretag bara ta sig an uppdrag som gäller 25 000 ton eller mer, men för RRM finns det inga sådana begränsningar. Med mindre maskiner går det att få ekonomi även i mindre projekt, om man åtar sig hela kedjan, resonerar ägarna.

– Det är en win-win-situation både för oss och uppdragsgivaren, säger Linda Johansson, och får medhåll av Fredric Linder.

– Många lantbrukare uppskattar att få egna husbehovstäkter, eller grus framtaget vid oundvikligt berguttag som uppstår vid exempelvis byggnationer, säger han.