2016-02-24 15:37

2016-02-24 15:37

Pengar till upprustning av Kungsberget

ÅMÅL: EU-medel till trygghet och trivsel

Bland annat med hjälp av EU-pengar ska Åmåls kommun över tre satsa 1,7 miljoner kronor på trygghet och trivsel i stadskärnan. Åmål Handel är också med på ett hörn.
Ett konkret mål med satsningen är en uppfräschning av miljön på Kungsberget.

Tillsammans med fem svenska kommuner, Fredrikstad i Norge och Högskolan Väst får Åmål dela på totalt 30 miljoner kronor under tre år i ett EU-projekt som ska syfta till att få attraktivare centralorter.

För Åmåls del innebär det att 1 728 000 kronor satsas på tre år, varav hälften kommer från EU och hälften från kommunen – i form av arbetstid, främst från kommunala tjänstemän och genom Samverket.

– Vi ser verkligen fram emot att sätta i gång arbetet, säger Ulrika Abrahamsson, centrumutvecklare i Åmåls kommun.

Utpekade områden

Åmåls del av projektet går under temat ”Rent, snyggt och tryggt” och i ansökan, som beviljats av EU, har tre områden för framtida utveckling särskilt pekats ut, berättar Ulrika Abrahamsson:

Belysning.

– Här ska vi utreda hur vi vill belysa centrum i framtiden. Vilka områden känns mörka och otrygga, vilken typ av belysning ska vi använda.

Service, värdskap, trivsel.

– Det handlar om tillgänglighet. Hur ser stadskärnan ut? Är det snyggt och rent? Här ska vi satsa en hel del på utbildning.

Ny mötesplats.

– Här har vi främst tänkt oss en översyn av Kungsberget. Där har det blivit eftersatt genom åren. Vi har tänkt att gå ut med en medborgarenkät: Hur vill vi göra med Kungsberget, för att det ska bli ett tryggt område som Åmålsborna vill nyttja?

Åmål Handel bidrar

Åmål Handel är också delaktiga i projektet och bidrar med pengar.

– Det handlar om en symbolisk summa, för att visa att handeln stöttar arbetet. Det handlar ju om att skapa trivsel i stadskärnan och det gynnar förstås handeln om många vill besöka oss, säger Ulrika Abrahamsson.

Tillsammans med fem svenska kommuner, Fredrikstad i Norge och Högskolan Väst får Åmål dela på totalt 30 miljoner kronor under tre år i ett EU-projekt som ska syfta till att få attraktivare centralorter.

För Åmåls del innebär det att 1 728 000 kronor satsas på tre år, varav hälften kommer från EU och hälften från kommunen – i form av arbetstid, främst från kommunala tjänstemän och genom Samverket.

– Vi ser verkligen fram emot att sätta i gång arbetet, säger Ulrika Abrahamsson, centrumutvecklare i Åmåls kommun.

Utpekade områden

Åmåls del av projektet går under temat ”Rent, snyggt och tryggt” och i ansökan, som beviljats av EU, har tre områden för framtida utveckling särskilt pekats ut, berättar Ulrika Abrahamsson:

Belysning.

– Här ska vi utreda hur vi vill belysa centrum i framtiden. Vilka områden känns mörka och otrygga, vilken typ av belysning ska vi använda.

Service, värdskap, trivsel.

– Det handlar om tillgänglighet. Hur ser stadskärnan ut? Är det snyggt och rent? Här ska vi satsa en hel del på utbildning.

Ny mötesplats.

– Här har vi främst tänkt oss en översyn av Kungsberget. Där har det blivit eftersatt genom åren. Vi har tänkt att gå ut med en medborgarenkät: Hur vill vi göra med Kungsberget, för att det ska bli ett tryggt område som Åmålsborna vill nyttja?

Åmål Handel bidrar

Åmål Handel är också delaktiga i projektet och bidrar med pengar.

– Det handlar om en symbolisk summa, för att visa att handeln stöttar arbetet. Det handlar ju om att skapa trivsel i stadskärnan och det gynnar förstås handeln om många vill besöka oss, säger Ulrika Abrahamsson.