2016-02-24 19:34

2016-02-24 19:34

Ny kull bantekniker ska börja utbildas

ÅMÅL: Stort intresse från Åmålsbor att söka

Åmåls kommun kommer att återuppta banteknikerutbildningen. Intresset från Åmålsbor är stort, men det behövs också elever från andra kommuner för att ekonomin ska gå ihop. I höstas blev det därför ingen kurs, men nu körs den.

Den första kullen bantekniker utbildades i Åmål förra året. Det var ett försök för att se hur det skulle fungera. Men resultatet blev lyckat, nio av tio elever fick anställning direkt.

Kommunstyrelsen beslöt därför att permanenta utbildningen och dessutom utöka den med fler platser och en ny inriktning. Men för att få ihop ekonomin ställdes samtidigt kravet att minst hälften av eleverna skulle komma från andra kommuner.

Många från Åmål sökte

Många Åmålsbor vill gå utbildningen, men det visade sig vara svårare att få andra kommuner intresserade av att betala för de externa eleverna, så vuxenutbildningen sköt i höstas banteknikerutbildningen på framtiden.

Nu blir den av. Kursstart är planerad redan i mars–april, så snart som det är möjligt. Troligen blir det med färre platser än de 20 som var ursprungsplanen.

Mer marknadsföring

Vuxenutbildningen kommer troligen inte att klara villkoret om att hälften av eleverna ska komma från andra kommuner, men kursen körs den här gången ändå och kommer samtidigt att marknadsföras mer intensivt.

– För att kunna skapa ett regionalt utbildningscentrum av det här slaget måste vi ha elever utifrån för att det ska bli långsiktigt hållbart, säger ansvarige förvaltningschefen Ivan Stipic.

Han ser det som ett problem att kommunernas budgetar är tydligt uppdelade. Kontot för försörjningsstöd är till exempel ofta inte kopplat till kontot för vuxenutbildning eller för integration och då uppfattas yrkesutbildningen som en hög kostnad.

– Vi behöver förklara värdet med utbildningen, och visa den tydliga kopplingen till socioekonomiska kalkyler. Vad kostar en elev i utanförskap och försörjningsstöd kontra en elev i utbildning för kommunen? säger han.

Alla detaljer är ännu inte lösta. Såväl vuxenutbildningen som Karlbergsgymnasiet har vuxit och en av de saker kommunen behöver se över är att säkra banteknikerutbildningens långsiktiga tillgång till lärarkompetens.

– Min gissning är att om något år har vi ett stabilt elevunderlag för att kunna ha löpande intagning. Jag är glad att vi kan bidra till den kompetensförsörjning som behövs i samhället, samtidigt som vi kan jobba extra med dem som är utan arbete, säger Ivan Stipic.

Ökad efterfrågan

Han är övertygad om att banteknikerutbildningen har framtiden för sig. De företag i branschen som kommunen har kontakt med, signalerar om en ökad efterfrågan på arbetskraft. Förutom det eftersatta underhållet på järnvägsnätet kommer satsningen på höghastighetståg att innebära många arbetstillfällen.

– Det finns ett sugande behov av utbildad personal. Det har vi sett, säger Ivan Stipic. Förhoppningsvis får de nya eleverna jobb i samma utsträckning som de i den första omgången.

Den första kullen bantekniker utbildades i Åmål förra året. Det var ett försök för att se hur det skulle fungera. Men resultatet blev lyckat, nio av tio elever fick anställning direkt.

Kommunstyrelsen beslöt därför att permanenta utbildningen och dessutom utöka den med fler platser och en ny inriktning. Men för att få ihop ekonomin ställdes samtidigt kravet att minst hälften av eleverna skulle komma från andra kommuner.

Många från Åmål sökte

Många Åmålsbor vill gå utbildningen, men det visade sig vara svårare att få andra kommuner intresserade av att betala för de externa eleverna, så vuxenutbildningen sköt i höstas banteknikerutbildningen på framtiden.

Nu blir den av. Kursstart är planerad redan i mars–april, så snart som det är möjligt. Troligen blir det med färre platser än de 20 som var ursprungsplanen.

Mer marknadsföring

Vuxenutbildningen kommer troligen inte att klara villkoret om att hälften av eleverna ska komma från andra kommuner, men kursen körs den här gången ändå och kommer samtidigt att marknadsföras mer intensivt.

– För att kunna skapa ett regionalt utbildningscentrum av det här slaget måste vi ha elever utifrån för att det ska bli långsiktigt hållbart, säger ansvarige förvaltningschefen Ivan Stipic.

Han ser det som ett problem att kommunernas budgetar är tydligt uppdelade. Kontot för försörjningsstöd är till exempel ofta inte kopplat till kontot för vuxenutbildning eller för integration och då uppfattas yrkesutbildningen som en hög kostnad.

– Vi behöver förklara värdet med utbildningen, och visa den tydliga kopplingen till socioekonomiska kalkyler. Vad kostar en elev i utanförskap och försörjningsstöd kontra en elev i utbildning för kommunen? säger han.

Alla detaljer är ännu inte lösta. Såväl vuxenutbildningen som Karlbergsgymnasiet har vuxit och en av de saker kommunen behöver se över är att säkra banteknikerutbildningens långsiktiga tillgång till lärarkompetens.

– Min gissning är att om något år har vi ett stabilt elevunderlag för att kunna ha löpande intagning. Jag är glad att vi kan bidra till den kompetensförsörjning som behövs i samhället, samtidigt som vi kan jobba extra med dem som är utan arbete, säger Ivan Stipic.

Ökad efterfrågan

Han är övertygad om att banteknikerutbildningen har framtiden för sig. De företag i branschen som kommunen har kontakt med, signalerar om en ökad efterfrågan på arbetskraft. Förutom det eftersatta underhållet på järnvägsnätet kommer satsningen på höghastighetståg att innebära många arbetstillfällen.

– Det finns ett sugande behov av utbildad personal. Det har vi sett, säger Ivan Stipic. Förhoppningsvis får de nya eleverna jobb i samma utsträckning som de i den första omgången.