2016-02-24 16:35

2016-02-24 16:35

Företagare saknade tillstånd för avlopp

ÅMÅL

En företagare från Åmål får böter, en miljösanktionsavgift, på 5 000 kronor för att företagets fastighet hade en avloppsanordning som saknade tillstånd. Enligt miljöbalken ska avgiften tas ut, även om överträdelsen inte skett med uppsåt eller av oaktsamhet.

Dock kan man slippa betala om det till exempel är sjukdom som gjort att reglerna inte följts.

Fastighetsägaren fick möjlighet att lämna synpunkter innan beslut fattades i Dalslands miljönämnd, men valde att avstå.

Dock kan man slippa betala om det till exempel är sjukdom som gjort att reglerna inte följts.

Fastighetsägaren fick möjlighet att lämna synpunkter innan beslut fattades i Dalslands miljönämnd, men valde att avstå.