2016-02-23 12:35

2016-02-23 12:35

Skyddet förstärks med flera miljoner

VÄSTRA GÖTALAND: Satsning på naturreservat

Anslagen för skydd och skötsel av värdefulla naturområden har stärkts under 2016. I Västra Götaland kommer 15 miljoner mer än i fjol att satsas på skötsel av naturreservat och förbättrat friluftsliv.

Länsstyrelsen delar varje år ut medel från Naturvårdsverket för att bilda nya och sköta gamla naturreservat i Västra Götaland. Under 2016 kommer anslagen att öka markant. Pengarna ska bland annat användas för att åtgärda eftersatt skötsel i många reservat, exempelvis genom restaurering av igenväxta ängsmarker, förbättrad skyltning och stängsling av betesmarker.

Extra medel

Regionen får också extra medel för att arbeta med skydd av tätortsnära natur och fortsatt arbete med program för hotade djur- och växtarter.

En nyhet för i år är att tilldelningen delvis baseras på regionens vilja att locka fler människor till värdefulla naturområden genom att underlätta för besökarna. Detta framgår av att Länsstyrelsen i Västra Götaland får medel för att stödja det regionala arbetet med friluftsliv, samt medel till en regional plan för grön infrastruktur.

Mer till småkommuner

Anslaget till kommunala naturvårdsprojekt, så kallade Lona, blir också högre i år och uppgår 2016 till totalt cirka 7,5 miljoner kronor. Framförallt är det små kommuner utan egna kommunekologer som brukar ha användning av denna pott.

Länsstyrelsen delar varje år ut medel från Naturvårdsverket för att bilda nya och sköta gamla naturreservat i Västra Götaland. Under 2016 kommer anslagen att öka markant. Pengarna ska bland annat användas för att åtgärda eftersatt skötsel i många reservat, exempelvis genom restaurering av igenväxta ängsmarker, förbättrad skyltning och stängsling av betesmarker.

Extra medel

Regionen får också extra medel för att arbeta med skydd av tätortsnära natur och fortsatt arbete med program för hotade djur- och växtarter.

En nyhet för i år är att tilldelningen delvis baseras på regionens vilja att locka fler människor till värdefulla naturområden genom att underlätta för besökarna. Detta framgår av att Länsstyrelsen i Västra Götaland får medel för att stödja det regionala arbetet med friluftsliv, samt medel till en regional plan för grön infrastruktur.

Mer till småkommuner

Anslaget till kommunala naturvårdsprojekt, så kallade Lona, blir också högre i år och uppgår 2016 till totalt cirka 7,5 miljoner kronor. Framförallt är det små kommuner utan egna kommunekologer som brukar ha användning av denna pott.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.