2016-02-22 15:51

2016-02-22 15:51

Bygga längre österut är inget tänkbart alternativ

ÅMÅL: Länsstyrelsen avgör om utsikten

Det är inget tänkbart alternativ att bygga lagerhallen längre österut, svarar Dalbobåtar på grannarnas överklagan av bygglovet.

Frågan om Dalbobåtars lagerhall på gamla varvsområdet i Åmål ligger just nu hos länsstyrelsen. Det är ägarna av grannfastigheten Varvet 4, där Företagstjänst och Areal har sina kontor, som överklagat bygg- och miljönämndens bygglov.

Som grund för sitt överklagande anför man att den planerade byggnaden kommer att förstöra sjöutsikten. Men man påpekar också att bygglovet avser mark som enligt gällande plan i princip inte får bebyggas, samt att bygglovet innebär att deras fastighet blir mindre värd. Man föreslår att den nya byggnaden istället flyttas österut.

Dalbobåtar AB å sin sida säger i ett bemötande att grannen inte kan åberopa försämrad utsikt på ett industriområde för ett tidigare varvskontor.

Att flytta byggnaden en bit österut, menar Dalbobåtar, är inget alternativ för markägaren Sjörfartsverket, som redan kompromissat om placeringen. Marken där samutnyttjas av Sjöfartsverket, Trafikverkets färjerederi, Sjöräddningssällskapet, Maskinservice och Dalbobåtar.

Länsstyrelsens beslut beräknas komma inom någon månad.

Frågan om Dalbobåtars lagerhall på gamla varvsområdet i Åmål ligger just nu hos länsstyrelsen. Det är ägarna av grannfastigheten Varvet 4, där Företagstjänst och Areal har sina kontor, som överklagat bygg- och miljönämndens bygglov.

Som grund för sitt överklagande anför man att den planerade byggnaden kommer att förstöra sjöutsikten. Men man påpekar också att bygglovet avser mark som enligt gällande plan i princip inte får bebyggas, samt att bygglovet innebär att deras fastighet blir mindre värd. Man föreslår att den nya byggnaden istället flyttas österut.

Dalbobåtar AB å sin sida säger i ett bemötande att grannen inte kan åberopa försämrad utsikt på ett industriområde för ett tidigare varvskontor.

Att flytta byggnaden en bit österut, menar Dalbobåtar, är inget alternativ för markägaren Sjörfartsverket, som redan kompromissat om placeringen. Marken där samutnyttjas av Sjöfartsverket, Trafikverkets färjerederi, Sjöräddningssällskapet, Maskinservice och Dalbobåtar.

Länsstyrelsens beslut beräknas komma inom någon månad.