2016-02-22 19:57

2016-02-22 19:57

Åmål en av kommunerna som växer mest

ÅMÅL: Största befolkningsökningen i modern tid

Åmåls kommun ökade med 275 invånare under fjolåret. Det är med marginal den största befolkningsökningen i modern tid.
Procentuellt sett hör såväl Åmål som Mellerud till de kommuner som vuxit snabbast i hela landet.

Åmåls befolkningsökning 2015 är exceptionell. Plus 275 invånare på ett år är den största tillväxten som uppmätts för kommunen sedan 1968, så långt bak som det finns jämförbara siffror för kommunernas folkmängd.

Det år som Åmål ökade näst mest var 1989 och då var befolkningsökningen ”bara” 151 personer.

Bland landets högsta

Nästan alla Sveriges kommuner växer. Endast 47 kommuner har minskat i folkmängd. Men både Åmål och grannkommunen Mellerud hör till de kommuner i landet som har den högsta procentuella tillväxten. Melleruds invånarantal ökade med 2,6 procent (233 personer), och då är det endast Knivsta, Sundbyberg, Nykvarn, Avesta, Lessebo och Solna som ökar mer.

Ökade 2,2 procent

Åmåls befolkning växte med drygt 2,2 procent, vilket är den 13:e största ökningen bland Sveriges kommuner.

Alla Åmåls grannkommuner växer, om än inte på långa vägar så mycket som Åmål och Mellerud. Den enda Dalslandskommun där befolkningen krymper är Färgelanda.

Under 2015 flyttade 908 personer till Åmåls kommun och 592 härifrån. Av de 908 som flyttade hit, kom 614 personer från någon annan kommun i landet och 294 från utlandet.

Utan inflyttningen hade Åmåls befolkning minskat, för under året föddes det 118 barn och dog 172 personer i kommunen.

Statistiken för Sveriges kommuners folkmängd är jämförbar bak till 1968. Då hade Åmål 13 356 invånare. På nyårsafton 2015 bodde i kommunen 12 601 personer. Som störst var Åmåls kommun 1980, med 13 564 invånare.

Minskat oftare än ökat

Under de 48 åren som gått sedan 1968 har Åmåls kommun ökat i befolkning 20 gånger. Endast fyra år har Åmål ökat med fler än 100 invånare: år 2015, 1989, 1990 och 1978. Under 2014 ökade Åmåls befolkning med 97 personer. Största befolkningsminskningen var 1997, då folkmängden krympte med 160 personer på ett år.

Endast Färgelanda minskar

Antalet invånare i kommunerna i Åmåls närområde vid slutet av 2015. Siffran inom parentes anger förändringen under året.

Dals Ed: 4 799 (+35)

Färgelanda: 6 495 (–7)

Bengtsfors: 9 626 (+70)

Mellerud: 9 169 (+233)

Åmål: 12 601 (+275)

Årjäng: 9 869 (+65)

Säffle: 15 366 (+32)

Källa: Statistiska centralbyrån

Åmåls befolkningsökning 2015 är exceptionell. Plus 275 invånare på ett år är den största tillväxten som uppmätts för kommunen sedan 1968, så långt bak som det finns jämförbara siffror för kommunernas folkmängd.

Det år som Åmål ökade näst mest var 1989 och då var befolkningsökningen ”bara” 151 personer.

Bland landets högsta

Nästan alla Sveriges kommuner växer. Endast 47 kommuner har minskat i folkmängd. Men både Åmål och grannkommunen Mellerud hör till de kommuner i landet som har den högsta procentuella tillväxten. Melleruds invånarantal ökade med 2,6 procent (233 personer), och då är det endast Knivsta, Sundbyberg, Nykvarn, Avesta, Lessebo och Solna som ökar mer.

Ökade 2,2 procent

Åmåls befolkning växte med drygt 2,2 procent, vilket är den 13:e största ökningen bland Sveriges kommuner.

Alla Åmåls grannkommuner växer, om än inte på långa vägar så mycket som Åmål och Mellerud. Den enda Dalslandskommun där befolkningen krymper är Färgelanda.

Under 2015 flyttade 908 personer till Åmåls kommun och 592 härifrån. Av de 908 som flyttade hit, kom 614 personer från någon annan kommun i landet och 294 från utlandet.

Utan inflyttningen hade Åmåls befolkning minskat, för under året föddes det 118 barn och dog 172 personer i kommunen.

Statistiken för Sveriges kommuners folkmängd är jämförbar bak till 1968. Då hade Åmål 13 356 invånare. På nyårsafton 2015 bodde i kommunen 12 601 personer. Som störst var Åmåls kommun 1980, med 13 564 invånare.

Minskat oftare än ökat

Under de 48 åren som gått sedan 1968 har Åmåls kommun ökat i befolkning 20 gånger. Endast fyra år har Åmål ökat med fler än 100 invånare: år 2015, 1989, 1990 och 1978. Under 2014 ökade Åmåls befolkning med 97 personer. Största befolkningsminskningen var 1997, då folkmängden krympte med 160 personer på ett år.

Endast Färgelanda minskar

Antalet invånare i kommunerna i Åmåls närområde vid slutet av 2015. Siffran inom parentes anger förändringen under året.

Dals Ed: 4 799 (+35)

Färgelanda: 6 495 (–7)

Bengtsfors: 9 626 (+70)

Mellerud: 9 169 (+233)

Åmål: 12 601 (+275)

Årjäng: 9 869 (+65)

Säffle: 15 366 (+32)

Källa: Statistiska centralbyrån

Endast Färgelanda minskar

Antalet invånare i kommunerna i Åmåls närområde vid slutet av 2015. Siffran inom parentes anger förändringen under året.

Dals Ed 4 799 (+35)

Färgelanda 6 495 (–7)

Bengtsfors 9 626 (+70)

Mellerud 9 169 (+233)

Åmål 12 601 (+275)

Årjäng 9 869 (+65)

Säffle 15 366 (+32)

Källa: Statistiska centralbyrån