2016-02-19 14:49

2016-02-19 14:49

Ny sporthall i Mellerud ska gynna integration

MELLERUD: Elevantalet ökade med tio procent under förra året

I tio års tid har föreningarna i Mellerud ropat efter en ny sporthall. När elevantalet steg markant förra året, slöt även skolorna in i ledet. Vid årsskiftet beslutade sig kommunen för att göra slag i saken, med hjälp av statliga flyktingpengar. Idrott är bra för integration, resonerar kommunen.

Melleruds sporthall Rådahallen har varit bokad till bristningsgränsen under många år och föreningar har haft svårt för att hitta lediga tider, särskilt under vinterhalvåret. Sedan elevantalet ökade med tio procent förra året, har skolorna haft samma utrymmesproblem.

Under fjolåret fick de tre stora föreningarna, Melleruds IF (handboll), Melleruds Innebandyklubb och BMK Stinget (badminton) nog. De lämnade in en skrivelse till kommunen om det stora behovet av en ny idrottshall.

Vill uppfylla önskemål

Melleruds kommun fick drygt 30 miljoner i extra statsbidrag, när staten delade ut flyktingpengar till kommuner för deras ökade ansträngning av den växande befolkningen. Mellerud bestämde sig för att använda medlen till att uppfylla föreningarnas och skolornas önskemål.

De gav samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en grov kalkyl på en ny idrottshall i anslutning till Rådahallen, på gräsytan mellan A-hallen och konstgräsplanen.

– Idrott är bästa tillvägagångssättet för att integrera. Det spelar ingen roll varifrån man kommer, reglerna är desamma över hela världen och det sammanför människor, säger Melleruds kommunchef Ingmar Johansson.

Kommunalrådet Tommy Johansson instämmer.

– Om man ser på till exempel fotbollslag i både Sverige och övriga delar av världen så kommer spelarna ofta från olika kulturer. Genom glädjen till sporten har de svetsats samman, säger han.

Ökade möjligheter

Om samhällsbyggnadsförvaltningens förslag går igenom, blir den nya sporthallen cirka 60 meter lång och 25 meter bred. Det ökar möjligheterna i jämförelse med Rådahallen som är 38 meter lång och 23 meter bred.

Eftersom ribbstolar och bommar redan finns i den gamla hallen, uteblir sådana redskap i den nya som är tänkt att vara en ren bollhall.

Melleruds sporthall Rådahallen har varit bokad till bristningsgränsen under många år och föreningar har haft svårt för att hitta lediga tider, särskilt under vinterhalvåret. Sedan elevantalet ökade med tio procent förra året, har skolorna haft samma utrymmesproblem.

Under fjolåret fick de tre stora föreningarna, Melleruds IF (handboll), Melleruds Innebandyklubb och BMK Stinget (badminton) nog. De lämnade in en skrivelse till kommunen om det stora behovet av en ny idrottshall.

Vill uppfylla önskemål

Melleruds kommun fick drygt 30 miljoner i extra statsbidrag, när staten delade ut flyktingpengar till kommuner för deras ökade ansträngning av den växande befolkningen. Mellerud bestämde sig för att använda medlen till att uppfylla föreningarnas och skolornas önskemål.

De gav samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en grov kalkyl på en ny idrottshall i anslutning till Rådahallen, på gräsytan mellan A-hallen och konstgräsplanen.

– Idrott är bästa tillvägagångssättet för att integrera. Det spelar ingen roll varifrån man kommer, reglerna är desamma över hela världen och det sammanför människor, säger Melleruds kommunchef Ingmar Johansson.

Kommunalrådet Tommy Johansson instämmer.

– Om man ser på till exempel fotbollslag i både Sverige och övriga delar av världen så kommer spelarna ofta från olika kulturer. Genom glädjen till sporten har de svetsats samman, säger han.

Ökade möjligheter

Om samhällsbyggnadsförvaltningens förslag går igenom, blir den nya sporthallen cirka 60 meter lång och 25 meter bred. Det ökar möjligheterna i jämförelse med Rådahallen som är 38 meter lång och 23 meter bred.

Eftersom ribbstolar och bommar redan finns i den gamla hallen, uteblir sådana redskap i den nya som är tänkt att vara en ren bollhall.

  • Emma Bäckström