2016-02-19 19:07

2016-02-19 19:07

Byggstart efter påsk på E45

ÅNIMSKOG-TÖSSE: Arbetet med avverkningen har inletts

Nu börjar avverkningsarbetet inför bygget av den mötesfria vägen på E45 mellan Ånimskog och Tösse.
Det är första etappen av bygget av mötesfri väg mellan Åmål och Ånimskog.

Redan i slutet av den gångna veckan påbörjades avverkningen inför kommande markarbeten utmed E45 mellan Ånimskog och Tösse. Själva vägbygget kommer att inledas efter påskhelgen

Detta är beskedet som i dagarna gått ut till berörda markägare.

Begränsad framkomlighet

Av brevet framgår att det kommer att vara begränsad framkomlighet längs vissa sträckor av vägen under hela byggtiden, som beräknas pågå till hösten 2017.

Den skogsmark som berörs av avverkningarna har stämplats och en rotpost- och ersättningsvärdering har gjorts. För att få en så rationell avverkning som möjligt innebär det att Trafikverket köper den rotstående skogen och står för alla avverkningskostnader.

Det är Peab som har fått uppdraget att genomföra utbyggnaden av E45 i Dalsland. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman för denna första etapp uppgår till 122 miljoner kronor.

12,6 kilometer befintlig väg ska byggas om till mötesfri väg. Ombyggnaden handlar om att förbättra och bredda vägen från dagens 9–11 meters till 14–16,5 meters bredd. Där med följer också en översyn av korsningar längs sträckan.

Säkrare väg

Mötesfri väg ska göra den olycksdrabbade vägsträckan säkrare.

Totalt sett beräknas ombyggnaden av vägsträckan mellan Ånimskog och Åmål kosta närmare 300 miljoner kronor. Där ingår också ett bygge av en cykelväg från Tösse till Åmål för cirka 16 miljoner kronor, där Åmåls kommun skall stå för 25 procent av kostnaden, eller cirka 4 miljoner kronor.

Redan i slutet av den gångna veckan påbörjades avverkningen inför kommande markarbeten utmed E45 mellan Ånimskog och Tösse. Själva vägbygget kommer att inledas efter påskhelgen

Detta är beskedet som i dagarna gått ut till berörda markägare.

Begränsad framkomlighet

Av brevet framgår att det kommer att vara begränsad framkomlighet längs vissa sträckor av vägen under hela byggtiden, som beräknas pågå till hösten 2017.

Den skogsmark som berörs av avverkningarna har stämplats och en rotpost- och ersättningsvärdering har gjorts. För att få en så rationell avverkning som möjligt innebär det att Trafikverket köper den rotstående skogen och står för alla avverkningskostnader.

Det är Peab som har fått uppdraget att genomföra utbyggnaden av E45 i Dalsland. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman för denna första etapp uppgår till 122 miljoner kronor.

12,6 kilometer befintlig väg ska byggas om till mötesfri väg. Ombyggnaden handlar om att förbättra och bredda vägen från dagens 9–11 meters till 14–16,5 meters bredd. Där med följer också en översyn av korsningar längs sträckan.

Säkrare väg

Mötesfri väg ska göra den olycksdrabbade vägsträckan säkrare.

Totalt sett beräknas ombyggnaden av vägsträckan mellan Ånimskog och Åmål kosta närmare 300 miljoner kronor. Där ingår också ett bygge av en cykelväg från Tösse till Åmål för cirka 16 miljoner kronor, där Åmåls kommun skall stå för 25 procent av kostnaden, eller cirka 4 miljoner kronor.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.