2016-02-17 13:30

2016-02-17 13:30

Norsk polis ska stötta Dalsland

ÅMÅL: Inrikesminister Anders Ygeman (S) om ny lagändring:

Gränslöst. Norsk polis ska kunna rycka ut till Sverige för att stötta polisen i Dalsland.
– Närmaste patrull ska rycka ut, oavsett om det är norsk eller svensk polis, säger inrikesminister Anders Ygeman (S).

Regeringen arbetar med en lagändring som ska göra det möjligt för norsk och svensk polis att samarbeta över gränsen.

Det var ett av beskeden från inrikesminister Anders Ygeman (S) vid måndagens möte i Rosenbad med bland andra Åmåls kommunalråd Michael Karlsson (S) om polisens bemanning i Dalslandskommunerna.

”Förstår oron”

– Jag förstår den oro som kommunföreträdarna känner. En viktig poäng som lyftes var att förbättra dialogen mellan polisen och kommunen för att polisresurserna ska användas där de gör mest skillnad, säger Anders Ygeman i en summering av möte det tre S-politikerna emellan.

Kommunalrådet Michael Karlsson (S) i Åmål är väl inte helt övertygad om att ökad kommunal insats, är rätt väg att gå.

– Frågan är om kommuner ska behöva sitta i förhandling med polisen om ordning på gator och torg, säger Michael Karlsson.

Tryggheten primär

Inrikesministern konstaterade att det primära är att tryggheten för medborgarna kan garanteras.

– Polisen genomgår just nu den största omorganisation som gjorts, som ska ge fler poliser närmare medborgarna. Det handlar inte minst om att länsgränserna inte längre spelar lika stor roll, vilket gör att poliser kan komma både från Västra Götaland och Värmland på larm, säger Anders Ygeman.

Än mer gränslöst är samarbetet alltså tänkt att bli om regeringen får sin vilja igenom och får till en överenskommelse med Norge om polissamarbete.

Fler mobilkontor

Men redan nu arbetas det för att förstärka polisnärvaron i distriktet, konstaterar Anders Ygeman i sitt pressutskick:

– I polisområde Fyrbodal finns idag ett mobilt poliskontor och ett andra är på väg. Det är ett bra verktyg som gör polisen mer flexibel.

Gustavsforsdelegation

Förutom Michael Karlsson och Per Eriksson, deltog Ingela Andrée, ägare av lanthandeln i Gustavsfors, och Jan Pedersen, ansvarig för Grannsamverkan i Gustavsfors, på mötet med Anders Ygeman i regeringskansliet Rosenbad.

Regeringen arbetar med en lagändring som ska göra det möjligt för norsk och svensk polis att samarbeta över gränsen.

Det var ett av beskeden från inrikesminister Anders Ygeman (S) vid måndagens möte i Rosenbad med bland andra Åmåls kommunalråd Michael Karlsson (S) om polisens bemanning i Dalslandskommunerna.

”Förstår oron”

– Jag förstår den oro som kommunföreträdarna känner. En viktig poäng som lyftes var att förbättra dialogen mellan polisen och kommunen för att polisresurserna ska användas där de gör mest skillnad, säger Anders Ygeman i en summering av möte det tre S-politikerna emellan.

Kommunalrådet Michael Karlsson (S) i Åmål är väl inte helt övertygad om att ökad kommunal insats, är rätt väg att gå.

– Frågan är om kommuner ska behöva sitta i förhandling med polisen om ordning på gator och torg, säger Michael Karlsson.

Tryggheten primär

Inrikesministern konstaterade att det primära är att tryggheten för medborgarna kan garanteras.

– Polisen genomgår just nu den största omorganisation som gjorts, som ska ge fler poliser närmare medborgarna. Det handlar inte minst om att länsgränserna inte längre spelar lika stor roll, vilket gör att poliser kan komma både från Västra Götaland och Värmland på larm, säger Anders Ygeman.

Än mer gränslöst är samarbetet alltså tänkt att bli om regeringen får sin vilja igenom och får till en överenskommelse med Norge om polissamarbete.

Fler mobilkontor

Men redan nu arbetas det för att förstärka polisnärvaron i distriktet, konstaterar Anders Ygeman i sitt pressutskick:

– I polisområde Fyrbodal finns idag ett mobilt poliskontor och ett andra är på väg. Det är ett bra verktyg som gör polisen mer flexibel.

Gustavsforsdelegation

Förutom Michael Karlsson och Per Eriksson, deltog Ingela Andrée, ägare av lanthandeln i Gustavsfors, och Jan Pedersen, ansvarig för Grannsamverkan i Gustavsfors, på mötet med Anders Ygeman i regeringskansliet Rosenbad.