2016-02-17 10:11

2016-02-17 10:11

Biltätheten ökar i Åmål

TRAFIK: En halv bil per kommuninvånare

Under de senaste tio åren har biltätheten i Åmål ökat från 49 till 52 fordon per 100 invånare. Siffran är klart högre än riksgenomsnittet.

Myndigheten Trafikanalys har sammanställt statistik för 2015. Statistiken visar att motorintresset står sig starkt i Åmåls kommun. Vid årsskiftet fanns det totalt 6 549 personbilar registrerade i kommunen, vilket är 104 fler än när 2014 lades till handlingarna.

Oroväckande, ur ett miljöperspektiv, är att knappt sex av hundra bilar drivs med alternativa bränslen som el, etanol och gas. Det ser med andra ord ganska mörkt ut för riksdagens vision om en helt fosilbränslefri bilflotta i Sverige år 2030.

Riksgenomsnittet ligger på 47 bilar per 100 kommuninvånare. Högst biltäthet har Älvdalen (69 per 100) och minst är tätheten i Sundbyberg (31 per 100).

Myndigheten Trafikanalys har sammanställt statistik för 2015. Statistiken visar att motorintresset står sig starkt i Åmåls kommun. Vid årsskiftet fanns det totalt 6 549 personbilar registrerade i kommunen, vilket är 104 fler än när 2014 lades till handlingarna.

Oroväckande, ur ett miljöperspektiv, är att knappt sex av hundra bilar drivs med alternativa bränslen som el, etanol och gas. Det ser med andra ord ganska mörkt ut för riksdagens vision om en helt fosilbränslefri bilflotta i Sverige år 2030.

Riksgenomsnittet ligger på 47 bilar per 100 kommuninvånare. Högst biltäthet har Älvdalen (69 per 100) och minst är tätheten i Sundbyberg (31 per 100).