2016-02-12 14:35

2016-02-12 14:35

Kommunalråd uppvaktar inrikesministern

DALSLAND: Uttrycker sin oro för polisneddragningar

Kommunalråden i Åmål och Bengtsfors reser på måndag till Stockholm för att uppvakta inrikesminister Anders Ygeman (S) om oron för polisens neddragningar i Dalsland.

Åmåls kommunalråd Michael Karlsson (S) och Bengtsfors kommunalråd Per Eriksson (S) är oroliga över den minskade polisnärvaron i Åmål. På måndag träffar de inrikesminister Anders Ygeman för att för att uttrycka sin oro över den polisiära situationen i norra Dalsland.

Dessutom har Michael Karlsson tidigare satt frågetecken för polisens önskan om fördjupat samarbete med Åmåls kommun, något som han också torgfört vid kommunfullmäktiges sammanträde.

– Jag trodde inte att vi skulle behöva sitta i förhandling om ordning och reda på gator och torg, men där är vi idag, säger Michael Karlsson.

Kontakten med regeringskansliet togs genom ett initiativ från Bengtsfors kommun. Nu tänker Åmåls kommunalråd passa på att försöka bilda sig en uppfattning om inrikesminister Anders Ygemans syn på den polisiära närvaron i mindre kommuner, och vad som är statens och vad som är kommunens ansvar, för tryggheten i samhället.

Åmåls kommunalråd Michael Karlsson (S) och Bengtsfors kommunalråd Per Eriksson (S) är oroliga över den minskade polisnärvaron i Åmål. På måndag träffar de inrikesminister Anders Ygeman för att för att uttrycka sin oro över den polisiära situationen i norra Dalsland.

Dessutom har Michael Karlsson tidigare satt frågetecken för polisens önskan om fördjupat samarbete med Åmåls kommun, något som han också torgfört vid kommunfullmäktiges sammanträde.

– Jag trodde inte att vi skulle behöva sitta i förhandling om ordning och reda på gator och torg, men där är vi idag, säger Michael Karlsson.

Kontakten med regeringskansliet togs genom ett initiativ från Bengtsfors kommun. Nu tänker Åmåls kommunalråd passa på att försöka bilda sig en uppfattning om inrikesminister Anders Ygemans syn på den polisiära närvaron i mindre kommuner, och vad som är statens och vad som är kommunens ansvar, för tryggheten i samhället.