2016-02-12 09:29

2016-02-12 09:29

122 miljoner ska vägbygget kosta

ÅMÅL

122 miljoner kronor skall det kosta att bygga om 12,6 kilometer befintlig väg mellan Ånimskog och Tösse söder om Åmål, till mötesfri landsväg. I projektet ingår även att bygga nya enskilda vägar, samt gång- och cykelvägar, längs hela sträckan.

Byggstart ska ske denna vår och hela projektet beräknas vara klart hösten 2017.

Byggföretaget Peab har totalt 13000 anställda och en omsättning som överstiger 43 miljarder kronor.

Byggstart ska ske denna vår och hela projektet beräknas vara klart hösten 2017.

Byggföretaget Peab har totalt 13000 anställda och en omsättning som överstiger 43 miljarder kronor.