2016-02-10 15:07

2016-02-10 15:07

Lindarnas grenar har beskurits

ÅMÅL: Kapning utanför Kulturmagasinet

Lindarna i parken utanför Kulturmagasinet har mist sina kronor. Beskärningen utfördes förra veckan av arborister.

Tekniken kallas för hamling och går ut på att samtliga grenar beskärs med regelbunden intervall. ”Har man en gång börjat hamla, så måste man fortsätta”, säger teknik- och fritidsförvaltningens driftledare Kjell-Åke Bäckman. Senast lindarna beskars var i slutet av 1990-talet.

Tekniken kallas för hamling och går ut på att samtliga grenar beskärs med regelbunden intervall. ”Har man en gång börjat hamla, så måste man fortsätta”, säger teknik- och fritidsförvaltningens driftledare Kjell-Åke Bäckman. Senast lindarna beskars var i slutet av 1990-talet.