2016-02-08 13:15

2016-02-08 13:15

Båttur mellan Åmål och Säffle

ÅMÅL: Nytt förslag inför sommarens evenemang

I Åmål och Säffle jobbas det för en ny form av trafik till på Vänern kommande säsong.
Om allt går som det är tänkt så kommer det att bli möjligt att åka passagerarbåt mellan de två grannstäderna i samband med olika arrangemang.

I Säffle gick planerna på turer mellan Säffle och Duse i stöpet. Nu har tjänstemän från såväl Säffle och Åmål arbetat fram en ny modell som är tänkt att sjösättas till sommaren. Det handlar om ett begränsat antal turer, tio stycken, som ska köras torsdag och lördag under sommarens mest intensiva veckor.

Turerna kommer att gå mellan Säffle och Åmål med stopp på campingplatserna i respektive kommun, Duse och Örnäs.

Till evenemang

Tanken är att båtturerna ska kunna kopplas till olika större arrangemang, exempelvis Torgfesten i Säffle och Åmåls bluesfest.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Säffle tog beslut om att den föreslagna båttrafiken ska upphandlas och om det vill säg väl komma i gång redan i sommar.

KS-ordförande Dag Rogne hoppas och tror att den nya modellen är rätt väg att gå.

– Det fanns väl inte riktigt någon ekonomisk bärighet i den tidigare trafiken till Duse. Nu ska vi prova det här och utvärdera efter säsongen, säger han.

Delar på kostnaden

Verksamheten kommer att bekostas av de medel som sedan tidigare budgeterats.

Kostnaden för den nya trafiken beräknas till 200 000 kronor, 150 000 för själva båttrafiken och 50 000 som ska gå till marknadsförning.

Säffle kommun ska stå för hälften av denna summa.

I Säffle gick planerna på turer mellan Säffle och Duse i stöpet. Nu har tjänstemän från såväl Säffle och Åmål arbetat fram en ny modell som är tänkt att sjösättas till sommaren. Det handlar om ett begränsat antal turer, tio stycken, som ska köras torsdag och lördag under sommarens mest intensiva veckor.

Turerna kommer att gå mellan Säffle och Åmål med stopp på campingplatserna i respektive kommun, Duse och Örnäs.

Till evenemang

Tanken är att båtturerna ska kunna kopplas till olika större arrangemang, exempelvis Torgfesten i Säffle och Åmåls bluesfest.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Säffle tog beslut om att den föreslagna båttrafiken ska upphandlas och om det vill säg väl komma i gång redan i sommar.

KS-ordförande Dag Rogne hoppas och tror att den nya modellen är rätt väg att gå.

– Det fanns väl inte riktigt någon ekonomisk bärighet i den tidigare trafiken till Duse. Nu ska vi prova det här och utvärdera efter säsongen, säger han.

Delar på kostnaden

Verksamheten kommer att bekostas av de medel som sedan tidigare budgeterats.

Kostnaden för den nya trafiken beräknas till 200 000 kronor, 150 000 för själva båttrafiken och 50 000 som ska gå till marknadsförning.

Säffle kommun ska stå för hälften av denna summa.