2016-02-05 18:48

2016-02-05 19:22

Svårbedömt när Närhälsan kan lämna över

ÅMÅL

Ännu så länge fortsätter Närhälsan att bedriva vårdverksamhet i Åmål. När och hur en eventuell övergång till privat drift ska ske, avgörs av regionens norra hälso- och sjukvårdsnämnd.
– Ännu har inget konkret hänt. Då är det svårt att bedöma när en övergång kan ske, säger nämndens ordförande Ulrik Hammar (L) från Trollhättan.

I tisdags tog Västra Götalandsregionens fullmäktige beslut om att primärvårdsstyrelsen får ansöka hos hälso- och sjukvårdnämnderna om att bryta sina vårdavtal i förtid – bland annat i Åmål.

Nu ligger alltså bollen hos norra hälso- och sjukvårdsnämnden, vars ordförande är liberalen Ulrik Hammar från Trollhättan.

Ingen boll ännu

– Ja, än är bollen inte hos oss. Vi har ännu inte fått in någon skrivelse från primärvårdsstyrelsen. Sedan görs en bedömning av en tidsplan utifrån hur andra eventuella entreprenörer ställer sig. De kanske vill ha tid att förhandla med fastighetsägare, kolla upp underlaget för personal som ska anställas. En bedömning ska också göras om de företag som ansöker är solida, säger Ulrik Hammar.

Ingen ansökan inne

– Jag har inte hört att det inkommit någon formell ansökan. Men det var ju bara några dagar sedan beslutet togs.

Till Provinstidningen har i alla fall vårdkoncernen Praktikertjänst sagt sig vara villiga att bedriva vårdverksamhet i Åmål, liksom närliggande Balderkliniken.

– Vi kan inte gå på vad som står i pressen, utan avvakta de ansökningar som lämnats in. Men jag tror inte det ska bli några problem att få till en fortsatt bra vård i Åmål. I en kommun med nästan 13 000 invånare finns det plats för två vårdcentraler.

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götaland företräder personer som bor i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

– Vårt ansvar att se till att övergången ska gå så smidigt som möjligt, säger Ulrik Hammar. Helst skall den ena flytta ut på fredag och den andra in på måndag. Det är klart att det är viktigt att övergången fungerar för de anställda, men allra viktigast är det ju för patienterna. Hälso- och sjukvårdsnämnden sätter befolkningen först, före primärvårdsstyrelsens vilja att bli av med vårdverksamhet.

I tisdags tog Västra Götalandsregionens fullmäktige beslut om att primärvårdsstyrelsen får ansöka hos hälso- och sjukvårdnämnderna om att bryta sina vårdavtal i förtid – bland annat i Åmål.

Nu ligger alltså bollen hos norra hälso- och sjukvårdsnämnden, vars ordförande är liberalen Ulrik Hammar från Trollhättan.

Ingen boll ännu

– Ja, än är bollen inte hos oss. Vi har ännu inte fått in någon skrivelse från primärvårdsstyrelsen. Sedan görs en bedömning av en tidsplan utifrån hur andra eventuella entreprenörer ställer sig. De kanske vill ha tid att förhandla med fastighetsägare, kolla upp underlaget för personal som ska anställas. En bedömning ska också göras om de företag som ansöker är solida, säger Ulrik Hammar.

Ingen ansökan inne

– Jag har inte hört att det inkommit någon formell ansökan. Men det var ju bara några dagar sedan beslutet togs.

Till Provinstidningen har i alla fall vårdkoncernen Praktikertjänst sagt sig vara villiga att bedriva vårdverksamhet i Åmål, liksom närliggande Balderkliniken.

– Vi kan inte gå på vad som står i pressen, utan avvakta de ansökningar som lämnats in. Men jag tror inte det ska bli några problem att få till en fortsatt bra vård i Åmål. I en kommun med nästan 13 000 invånare finns det plats för två vårdcentraler.

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götaland företräder personer som bor i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

– Vårt ansvar att se till att övergången ska gå så smidigt som möjligt, säger Ulrik Hammar. Helst skall den ena flytta ut på fredag och den andra in på måndag. Det är klart att det är viktigt att övergången fungerar för de anställda, men allra viktigast är det ju för patienterna. Hälso- och sjukvårdsnämnden sätter befolkningen först, före primärvårdsstyrelsens vilja att bli av med vårdverksamhet.