2016-01-29 15:54

2016-01-29 15:54

Kommunen vill inte ta över polisjobb

ÅMÅL: Dalslandskommunerna hade möte med polisen och Brå

Polisen vill gärna ha hjälp av kommunerna med att öka tryggheten, men Åmåls kommunalråd Michael Karlsson (S) tycker det är viktigt att hålla isär rollerna i samarbetsavtalen.
– Det polisiära ska statsmakten sköta – ingen annan.

Kommunalrådet Michael Karlsson (S) och vice kommunchef Per Ljungberg representerade Åmål när Dalslandskommunerna i onsdags träffade polisen och Brottsförebyggande rådet i Uddevalla.

Kommunerna informerades om hur polisorganisationen som infördes för drygt ett år sedan fungerar, om utvecklingen har varit i Sverige och hur polisens arbete har förändrats.

Rikspolischefen Dan Eliasson gick i måndags ut och begärde upp till 2 500 fler poliser fram till år 2020.

– En sak är säker, att 2 500 inte heller är tillräckligt, säger Michael Karlsson (S), som refererar mötet som att polisens möjligheter till närvaro i alla kommuner och att uppfylla de krav som allmänheten ställer är begränsade.

Åmål har som så många andra kommuner skrivit samarbetsavtal med polisen och polisen vill gärna förlänga och kanske fördjupa det samarbetet. Polisen har till exempel föreslagit att det bildas ett lokalt trygghetsråd i Åmål. I dag finns ett gemensamt för norra Dalsland.

Avtalen löper på ett år

Samarbetsavtalen löper på ett år i taget och Michael Karlsson (S) menar att Åmåls kommun noggrant behöver tänka igenom vad kommunen vill uppnå med samarbetet med polisen, vad syftet är och hur avtalen skrivs.

Han tycker det är självklart att kommunen åtar sig att sköta förebyggande socialt arbete eller trygghetsskapande insatser som att se över belysning och slyröjning, men tycker samtidigt att det är viktigt att hålla i sär rollerna så att inte kommunen tar över polisens arbetsuppgifter.

– Polisen sträcker ut en hand till kommun-Sverige, men frågan är om kommun-Sverige är beredda att ta den handen, säger han.

Michael Karlsson ser det som viktigt för kommunerna att bevaka att samarbetsavtalen inte blir ett sätt för statsmakten att frånsäga sig ansvar och gjorde en lokal liknelse:

– Det skulle vara som att vård och omsorg skulle be Tösse bygdegårdsförening ta över Solsäter.

Kommunalrådet Michael Karlsson (S) och vice kommunchef Per Ljungberg representerade Åmål när Dalslandskommunerna i onsdags träffade polisen och Brottsförebyggande rådet i Uddevalla.

Kommunerna informerades om hur polisorganisationen som infördes för drygt ett år sedan fungerar, om utvecklingen har varit i Sverige och hur polisens arbete har förändrats.

Rikspolischefen Dan Eliasson gick i måndags ut och begärde upp till 2 500 fler poliser fram till år 2020.

– En sak är säker, att 2 500 inte heller är tillräckligt, säger Michael Karlsson (S), som refererar mötet som att polisens möjligheter till närvaro i alla kommuner och att uppfylla de krav som allmänheten ställer är begränsade.

Åmål har som så många andra kommuner skrivit samarbetsavtal med polisen och polisen vill gärna förlänga och kanske fördjupa det samarbetet. Polisen har till exempel föreslagit att det bildas ett lokalt trygghetsråd i Åmål. I dag finns ett gemensamt för norra Dalsland.

Avtalen löper på ett år

Samarbetsavtalen löper på ett år i taget och Michael Karlsson (S) menar att Åmåls kommun noggrant behöver tänka igenom vad kommunen vill uppnå med samarbetet med polisen, vad syftet är och hur avtalen skrivs.

Han tycker det är självklart att kommunen åtar sig att sköta förebyggande socialt arbete eller trygghetsskapande insatser som att se över belysning och slyröjning, men tycker samtidigt att det är viktigt att hålla i sär rollerna så att inte kommunen tar över polisens arbetsuppgifter.

– Polisen sträcker ut en hand till kommun-Sverige, men frågan är om kommun-Sverige är beredda att ta den handen, säger han.

Michael Karlsson ser det som viktigt för kommunerna att bevaka att samarbetsavtalen inte blir ett sätt för statsmakten att frånsäga sig ansvar och gjorde en lokal liknelse:

– Det skulle vara som att vård och omsorg skulle be Tösse bygdegårdsförening ta över Solsäter.