2016-01-28 09:58

2016-01-28 09:58

"Vi hade hoppats på mer"

ÅMÅL: Trafikverket dröjer till hösten 2017 med perrongbygget

Trafikverket har informerat Åmåls kommun om att det blir bygge av en ny perrong på Åmåls järnvägsstation hösten 2017.

– Vi hade hoppats på att det skulle bli åtminstone våren 2017, säger tillväxtenhetens chef Carl-Gustav Bergenholtz.

I Åmål är besvikelsen stor över att höjningen av perrongen på järnvägsstationen i Åmål dragit ut så på tiden.

– Vi låg på hårt för att åtminstone få till stånd ett perrongbygge under våren 2017, säger Carl-Gustav Bergenholtz, som informerade om Trafikverkets besked vid senaste mötet i Åmåls kommunstyrelse.

Vill ha samordning

Enligt Trafikverket kunde inte bygget komma i gång tidigare, eftersom man ville samordna det med andra ombyggnadsprojekt på sträckan.

Beskedet från Bergenholtz var då också att kostnaderna för om- och tillbygge som faller på kommunens lott är förhållandevis små och att finansieringen kommer att göras inom ramen för teknik- och fritidsnämndens budget 2017.

Flyttas söderut

I samband med perrongbygget kommer bland annat påstigningen att flyttas till en bit söder om järnvägsstationen, vilket bland annat medför ändring av viss skyltning och av trottoarer.

De senaste sex åren har Åmålsbor och resenärer till och från Åmål, blivit varse det stora avståndet mellan perrongen och första trappsteget på vagnarna. Det har inträffat flera olyckor med personer som ramlat och också medfört att funktionshindrade personer helt enkelt inte kan åka tåg till och från Åmål.

”Vi är besvikna”

– Vi är besvikna, inte minst på att Trafikverket inte kunnat komma fram till en tillfällig lösning på problemet, säger Carl-Gustav Bergenholtz. Vi hade föreslagit trappsteg eller liknande för att underlätta för resenärer att komma av och på tåget, men det har inte gått att lösa. Där hade vi hoppats på mer.

Moderatpolitikern Ulla Berne från Åmål var den som först tog upp frågan med de ansvariga, om den låga perrongen på järnvägsstationen i Åmål.

Skyllde på EU

Allt blev fel när perrongerna moderniserades för sex år sedan. Trafikverkets besked då var att det var EU-direktiv som låg bakom utformningen av plattformen.

I Åmål är besvikelsen stor över att höjningen av perrongen på järnvägsstationen i Åmål dragit ut så på tiden.

– Vi låg på hårt för att åtminstone få till stånd ett perrongbygge under våren 2017, säger Carl-Gustav Bergenholtz, som informerade om Trafikverkets besked vid senaste mötet i Åmåls kommunstyrelse.

Vill ha samordning

Enligt Trafikverket kunde inte bygget komma i gång tidigare, eftersom man ville samordna det med andra ombyggnadsprojekt på sträckan.

Beskedet från Bergenholtz var då också att kostnaderna för om- och tillbygge som faller på kommunens lott är förhållandevis små och att finansieringen kommer att göras inom ramen för teknik- och fritidsnämndens budget 2017.

Flyttas söderut

I samband med perrongbygget kommer bland annat påstigningen att flyttas till en bit söder om järnvägsstationen, vilket bland annat medför ändring av viss skyltning och av trottoarer.

De senaste sex åren har Åmålsbor och resenärer till och från Åmål, blivit varse det stora avståndet mellan perrongen och första trappsteget på vagnarna. Det har inträffat flera olyckor med personer som ramlat och också medfört att funktionshindrade personer helt enkelt inte kan åka tåg till och från Åmål.

”Vi är besvikna”

– Vi är besvikna, inte minst på att Trafikverket inte kunnat komma fram till en tillfällig lösning på problemet, säger Carl-Gustav Bergenholtz. Vi hade föreslagit trappsteg eller liknande för att underlätta för resenärer att komma av och på tåget, men det har inte gått att lösa. Där hade vi hoppats på mer.

Moderatpolitikern Ulla Berne från Åmål var den som först tog upp frågan med de ansvariga, om den låga perrongen på järnvägsstationen i Åmål.

Skyllde på EU

Allt blev fel när perrongerna moderniserades för sex år sedan. Trafikverkets besked då var att det var EU-direktiv som låg bakom utformningen av plattformen.