2016-01-27 17:44

2016-01-27 17:45

Valakut öppen för niorna

ÅMÅL: Sista-minuten-information om gymnasieantagningen

På onsdagen, med två dagar kvar, var det fortfarande 600 av totalt 3 000 nior i Värmland och Dalsland som inte lämnat in sin gymnasieansökan. Det är ungefär så det brukar se ut. Karlbergsgymnasiet i Åmål ordnade i tisdags kväll en valakut för dem som fortfarande är osäkra.

Senast i morgon, fredag, klockan 16.00 ska niorna i Värmland och Åmål ha lämnat in sin ansökan till gymnasiet. Eleverna i övriga kommuner i Fyrbodalsregionen har till på måndag, samma tid, på sig.

På tisdag kväll fanns lärare, rektor och studie- och yrkesvägledare på plats på Karlbergsgymnasiet för att erbjuda sista-minuten-information för elever som ännu inte bestämt sig.

Service för osäkra

Det brukar inte vara någon rusning till valakuten. Skolan ser det framför allt som en service för att hjälpa dem som vacklar in i det sista. Besökarna var även den här gången få.

– Vi får se det positivt och hoppas att de redan bestämt sig och har den information de behöver sedan tidigare, säger Roger Engström, en av Karlbergsgymnasiets rektorer

På onsdagen, med två dagar kvar, hade cirka 600 av 3 000 elever i årskurs 9 i Värmland och Åmål ännu inte lämnat in sin gymnasieansökan. På fredagen innan var det 1 400 nior. Det är ungefär så det brukar se ut. Många lämnar in i början, direkt när antagningen öppnar, och många väntar in i det sista.

Hur klart är resultatet efter att den första antagningen är gjord?

– Mer nu än för fem år sedan, när kanske en tredjedel ändrade sig och bytte program eller skola. Så ser det inte ut i dag. Resultatet är ganska stabilt, säger Roger Engström,

Karlbergsgymnasiet har i år råkat ut för grus i maskineriet vid antagningen. Gymnasieantagningen i Fyrbodal, där eleverna i bland annat Mellerud, Bengtsfors och Dals Ed söker, har bytt datorsystem och då har Åmål tappats bort. Eleverna har varit tvungna att antingen få hjälp av sin studie- och yrkesvägledare att söka eller lämna in sin ansökan på en pappersblankett.

– Vi har postat blanketter till alla elever i Fyrbodalsregionen, säger Roger Engström.

Börjar i åttan

Karlbergsgymnasiet börjar informera eleverna om gymnasiet och gymnasieprogram i årskurs åtta och träffar sedan föräldrarna när hösten börjar. Skolan ger ut ett särskilt magasin och ordnar öppet hus. Niorna i Åmål, Säffle och Bengtsfors kommer på studiebesök och har dessutom möjlighet att om de vill få följa en gymnasieelev under dag.

Jorn Edens från Säffle var en av besökarna på valakuten. Han tvekade mellan två utbildningar och visades runt i lokalerna av rektorn.

– Hitta nåt som är roligt och som du trivs med, var rådet han fick av Roger Engström.

Behörighet räcker

Roger Engström konstaterar att det är stor överproduktion av gymnasieplatser i regionen och att det är sällan betygen har någon avgörande roll för antagningen, så länge eleven är behörig.

Elprogrammet blev fullt i Åmål i höstas, men då kunde skolan i stället utöka till två klasser. Där har dock följdproblemet uppstått att alla elever troligtvis inte kommer att kunna få sitt förstahandsval nu när de väljer inriktning till årskurs två.

Senast i morgon, fredag, klockan 16.00 ska niorna i Värmland och Åmål ha lämnat in sin ansökan till gymnasiet. Eleverna i övriga kommuner i Fyrbodalsregionen har till på måndag, samma tid, på sig.

På tisdag kväll fanns lärare, rektor och studie- och yrkesvägledare på plats på Karlbergsgymnasiet för att erbjuda sista-minuten-information för elever som ännu inte bestämt sig.

Service för osäkra

Det brukar inte vara någon rusning till valakuten. Skolan ser det framför allt som en service för att hjälpa dem som vacklar in i det sista. Besökarna var även den här gången få.

– Vi får se det positivt och hoppas att de redan bestämt sig och har den information de behöver sedan tidigare, säger Roger Engström, en av Karlbergsgymnasiets rektorer

På onsdagen, med två dagar kvar, hade cirka 600 av 3 000 elever i årskurs 9 i Värmland och Åmål ännu inte lämnat in sin gymnasieansökan. På fredagen innan var det 1 400 nior. Det är ungefär så det brukar se ut. Många lämnar in i början, direkt när antagningen öppnar, och många väntar in i det sista.

Hur klart är resultatet efter att den första antagningen är gjord?

– Mer nu än för fem år sedan, när kanske en tredjedel ändrade sig och bytte program eller skola. Så ser det inte ut i dag. Resultatet är ganska stabilt, säger Roger Engström,

Karlbergsgymnasiet har i år råkat ut för grus i maskineriet vid antagningen. Gymnasieantagningen i Fyrbodal, där eleverna i bland annat Mellerud, Bengtsfors och Dals Ed söker, har bytt datorsystem och då har Åmål tappats bort. Eleverna har varit tvungna att antingen få hjälp av sin studie- och yrkesvägledare att söka eller lämna in sin ansökan på en pappersblankett.

– Vi har postat blanketter till alla elever i Fyrbodalsregionen, säger Roger Engström.

Börjar i åttan

Karlbergsgymnasiet börjar informera eleverna om gymnasiet och gymnasieprogram i årskurs åtta och träffar sedan föräldrarna när hösten börjar. Skolan ger ut ett särskilt magasin och ordnar öppet hus. Niorna i Åmål, Säffle och Bengtsfors kommer på studiebesök och har dessutom möjlighet att om de vill få följa en gymnasieelev under dag.

Jorn Edens från Säffle var en av besökarna på valakuten. Han tvekade mellan två utbildningar och visades runt i lokalerna av rektorn.

– Hitta nåt som är roligt och som du trivs med, var rådet han fick av Roger Engström.

Behörighet räcker

Roger Engström konstaterar att det är stor överproduktion av gymnasieplatser i regionen och att det är sällan betygen har någon avgörande roll för antagningen, så länge eleven är behörig.

Elprogrammet blev fullt i Åmål i höstas, men då kunde skolan i stället utöka till två klasser. Där har dock följdproblemet uppstått att alla elever troligtvis inte kommer att kunna få sitt förstahandsval nu när de väljer inriktning till årskurs två.