2016-01-27 19:31

2016-01-27 20:21

Beslutet taget om flytt av elever mellan skolor

ÅMÅL: Kommunfullmäktige informerades på onsdagen

Barn- och utbildningsnämnden i Åmåls kommun tog på onsdagen beslut om att flytta elever mellan Rösparksskolan och Södra skolan, enligt det förslag som togs fram av grundskoleenheten.

Barn- och utbildningsförvaltningens chef Catrin Eriksson och nämndordföranden Olle Eriksson (S) fanns på onsdagen på plats vid kommunfullmäktiges sammanträde i Päronsalen på plats för att informera om beslutet som tagits i barn- och utbildningsnämnden tidigare på dagen.

Flyttas mellan skolor

Nämnden går på Enhet Grundskolans förslag om att flytta elever mellan de båda grundskolorna Rösparksskolan och Södra skolan. Hösten 2016 ska en fjärdeklass flyttas från Rösparksskolan till Södra skolan, och åt andra hållet en förstaklass från Södra skolan till Rösparksskolan.

Efter tre år ska förskoleklass och lågstadium ligga på Rösparksskolan medan mellanstadieeleverna ska gå på Södra skolan.

Skälen är främst tre, enligt förvaltningschef Catrin Eriksson: lokalbrist, personalbrist och inte minst en försämrad integration, till följd av att många nyanlända barn tagit plats på södra skolan.

Två utmaningar

Enligt Catrin Eriksson står förvaltningen främst inför två utmaningar när det gäller flytten: frågan om fritidshemmen och frågan om skolvägen.

– Där tror jag att frågan om skolvägen blir den lättaste att lösa, säger Catrin Eriksson. Det går att lösa genom att bussa elever och också med levande skolbussar. En hel del föräldrar har anmält intresse där.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Olle Eriksson (S) avslutade informationen i fullmäktige:

– Vi har full förståelse för den oro som föräldrar och vårdnadshavare visat, men vi tror att det här är den bästa lösningen på en svår fråga.

Barn- och utbildningsförvaltningens chef Catrin Eriksson och nämndordföranden Olle Eriksson (S) fanns på onsdagen på plats vid kommunfullmäktiges sammanträde i Päronsalen på plats för att informera om beslutet som tagits i barn- och utbildningsnämnden tidigare på dagen.

Flyttas mellan skolor

Nämnden går på Enhet Grundskolans förslag om att flytta elever mellan de båda grundskolorna Rösparksskolan och Södra skolan. Hösten 2016 ska en fjärdeklass flyttas från Rösparksskolan till Södra skolan, och åt andra hållet en förstaklass från Södra skolan till Rösparksskolan.

Efter tre år ska förskoleklass och lågstadium ligga på Rösparksskolan medan mellanstadieeleverna ska gå på Södra skolan.

Skälen är främst tre, enligt förvaltningschef Catrin Eriksson: lokalbrist, personalbrist och inte minst en försämrad integration, till följd av att många nyanlända barn tagit plats på södra skolan.

Två utmaningar

Enligt Catrin Eriksson står förvaltningen främst inför två utmaningar när det gäller flytten: frågan om fritidshemmen och frågan om skolvägen.

– Där tror jag att frågan om skolvägen blir den lättaste att lösa, säger Catrin Eriksson. Det går att lösa genom att bussa elever och också med levande skolbussar. En hel del föräldrar har anmält intresse där.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Olle Eriksson (S) avslutade informationen i fullmäktige:

– Vi har full förståelse för den oro som föräldrar och vårdnadshavare visat, men vi tror att det här är den bästa lösningen på en svår fråga.