2016-01-22 16:08

2016-01-22 16:08

Åmåls kommun planerar för nybyggnation

ÅMÅL: Över 2 000 i bostadskö hos Åkab

2 323 personer står i bostadskö hos kommunala fastighetsbolaget Åkab. Nu planerar kommunen för att bygga nytt.
– Någon typ av standardboende måste vi nog bygga inom en snar framtid, säger kommunalrådet Michael Karlsson (S).

Det stora trycket efter bostäder i Åmål är klart kopplat till flyktingströmmen till kommunen, även om inte alla i bostadskön är nyanlända.

Utredningsuppdrag

– 213 av de som står i kön är sådana som redan har boende hos oss, men vill flytta inom beståndet. Övriga 2 110 vill ha nya bostäder hos oss, säger Åkabs vd Magnus Dalsbo som fått i uppdrag av fastighetsbolagets styrelse att ta fram förutsättningar för ny byggnation, tillbyggnad eller ombyggnad av lägenheter i Åmål.

Var finns möjlighet att bygga? Utredningen skall redovisas i månadsskiftet februari–mars.

Därefter återstår att utreda behovet av lägenheter. Är det främst ettor och tvåor som efterfrågas, eller är det större lägenheter?

”Är jättespännande”

– Det här är jättespännande. Vi har hamnat i en situation som vi inte kunde drömma om för en tid sedan. Det var inte så länge sedan vi rev bostadshus i Åmål, säger Michael Karlsson.

Inflyttningen till Åmål är något positivt, menar kommunalrådet, och då gäller det att ta vara på möjligheten.

– Men då kan vi inte ha en så här lång bostadskö. Vi måste absolut bygga nytt på sikt. Men först måste vi undersöka hur stor spännvidden är, vilka lägenheter som behövs. Det är också viktigt att vi i allmännyttan ser till att det finns lägenheter som passar alla plånböcker, säger Michael Karlsson.

Prioriterat är någon form av standardboende, menar han, och först måste befintliga bostadsområden ses över.Var är det lämpligast med om- och tillbyggnad inom redan detaljplanerad mark?

För det brådskar.

– Efter att behov och möjligheter är utredda, så får vi ta det den politiska vägen. Men vi måste komma till skott ganska snart.

Kan man tänka sig att Åkab tar över byggrätten för hus på Måkeberg så att lägenheter där görs till hyresrätter?

– Som uppgörelsen ser ut nu, är det inte aktuellt. Så svaret är nej.

Senast Åmåls kommunfastigheter AB invigde ett nytt bostadsbygge i Åmål var i kvarteret Kronan 1 december 2014 då totalt tolv nya lägenheter kunde tas i bruk.

Det stora trycket efter bostäder i Åmål är klart kopplat till flyktingströmmen till kommunen, även om inte alla i bostadskön är nyanlända.

Utredningsuppdrag

– 213 av de som står i kön är sådana som redan har boende hos oss, men vill flytta inom beståndet. Övriga 2 110 vill ha nya bostäder hos oss, säger Åkabs vd Magnus Dalsbo som fått i uppdrag av fastighetsbolagets styrelse att ta fram förutsättningar för ny byggnation, tillbyggnad eller ombyggnad av lägenheter i Åmål.

Var finns möjlighet att bygga? Utredningen skall redovisas i månadsskiftet februari–mars.

Därefter återstår att utreda behovet av lägenheter. Är det främst ettor och tvåor som efterfrågas, eller är det större lägenheter?

”Är jättespännande”

– Det här är jättespännande. Vi har hamnat i en situation som vi inte kunde drömma om för en tid sedan. Det var inte så länge sedan vi rev bostadshus i Åmål, säger Michael Karlsson.

Inflyttningen till Åmål är något positivt, menar kommunalrådet, och då gäller det att ta vara på möjligheten.

– Men då kan vi inte ha en så här lång bostadskö. Vi måste absolut bygga nytt på sikt. Men först måste vi undersöka hur stor spännvidden är, vilka lägenheter som behövs. Det är också viktigt att vi i allmännyttan ser till att det finns lägenheter som passar alla plånböcker, säger Michael Karlsson.

Prioriterat är någon form av standardboende, menar han, och först måste befintliga bostadsområden ses över.Var är det lämpligast med om- och tillbyggnad inom redan detaljplanerad mark?

För det brådskar.

– Efter att behov och möjligheter är utredda, så får vi ta det den politiska vägen. Men vi måste komma till skott ganska snart.

Kan man tänka sig att Åkab tar över byggrätten för hus på Måkeberg så att lägenheter där görs till hyresrätter?

– Som uppgörelsen ser ut nu, är det inte aktuellt. Så svaret är nej.

Senast Åmåls kommunfastigheter AB invigde ett nytt bostadsbygge i Åmål var i kvarteret Kronan 1 december 2014 då totalt tolv nya lägenheter kunde tas i bruk.