2016-01-20 12:55

2016-01-20 13:01

Straffen för kyrkbrand står fast

ÅMÅL: Fängelsedomar för två Åmålsbröder

Högsta Domstolen har valt att inte pröva målet där två Åmålsbröder dömdes till fleråriga fängelsestraff för brandattentatet mot Åmåls kyrka i augusti. Därmed står domarna fast.

De två bröder, 19 och 24 år, som dömdes till fyra respektive sex års fängelse i hovrätten, för mordbrand efter en brandattack mot Åmåls kyrka i augusti har fått sina straff fastställda.

Straffen skärptes

Tingsrätten dömde 24-åringen till två års fängelse och 19-åringen till fängelse i ett år och sex månader, men såväl försvaret som åklagarsidan överklagade domarna till hovrätten.

Där skärptes straffen väsentligt, i en dom som fastställdes i slutet av december. Detta med hänvisning till kyrkans stora värden, såväl kulturhistoriskt och religiöst, som ekonomiskt – och dess betydelse som en viktig samlingspunkt för Åmålsborna. Båda bröderna fick fleråriga fängelsestraff.

Efter hovrättsdomen vände sig de båda Åmålsbröderna till Högsta domstolen och begärde prövningstillstånd. Nu står det klart att Högsta domstolen valt att inte ta upp ärendet till prövning.

Domar fastställda

Bröderna får därmed sina straff på fyra respektive sex års fängelse fastställda. Hovrätten dömde också att de båda bröderna ska betala 47 000 kronor i skadestånd till Åmåls församling.

Två pet-flaskor med bensin användes vid dådet, där bränder anlades på flera ställen runt kyrkan. Två bränder släcktes av sig självt och en tredje brand upptäcktes av en förbipasserande person och då var där halvmeterhöga lågor.

De två bröder, 19 och 24 år, som dömdes till fyra respektive sex års fängelse i hovrätten, för mordbrand efter en brandattack mot Åmåls kyrka i augusti har fått sina straff fastställda.

Straffen skärptes

Tingsrätten dömde 24-åringen till två års fängelse och 19-åringen till fängelse i ett år och sex månader, men såväl försvaret som åklagarsidan överklagade domarna till hovrätten.

Där skärptes straffen väsentligt, i en dom som fastställdes i slutet av december. Detta med hänvisning till kyrkans stora värden, såväl kulturhistoriskt och religiöst, som ekonomiskt – och dess betydelse som en viktig samlingspunkt för Åmålsborna. Båda bröderna fick fleråriga fängelsestraff.

Efter hovrättsdomen vände sig de båda Åmålsbröderna till Högsta domstolen och begärde prövningstillstånd. Nu står det klart att Högsta domstolen valt att inte ta upp ärendet till prövning.

Domar fastställda

Bröderna får därmed sina straff på fyra respektive sex års fängelse fastställda. Hovrätten dömde också att de båda bröderna ska betala 47 000 kronor i skadestånd till Åmåls församling.

Två pet-flaskor med bensin användes vid dådet, där bränder anlades på flera ställen runt kyrkan. Två bränder släcktes av sig självt och en tredje brand upptäcktes av en förbipasserande person och då var där halvmeterhöga lågor.