2016-01-20 13:04

2016-01-20 13:04

Dalsland får beröm för sin samverkan

ÅMÅL: Regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården besökte Åmål

Andra kommuner kan lära sig en del av hur offentliganställda i Åmål arbetar och samverkar med sina dalsländska kollegor. Det menar regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve.

52 kommuner, däribland Åmål, har valts ut till en nationell dialoggrupp. Tillsammans ska de driva på utvecklingen av socialtjänsten, så att barn och ungdomar får den hjälp och det stöd de behöver.

Urvalet har skett med hjälp av SKL:s öppna jämförelser och tanken är att ett utsnitt av landet ska vara representerat, från landsbygd till storstad.

– Det var lyckosamt att Åmål kom med. Ni skiljer ut er från många andra, säger Cecilia Grefve.

Framförallt är hon positivt överraskad av den låga personalomsättningen bland cheferna i socialtjänsten. Medan många kommuner kämpar med att tillsätta alla positioner, så händer det att folk skickar in spontanansökningar till Åmåls kommun.

– Socialtjänsten ställs ständigt inför nya utmaningar. Då gäller det också att tänka nytt, vilket vi försöker att göra. Det kan vara en förklaring till varför våra chefer stannar, säger Berit Sletten, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen, en av flera personer som Cecilia Grefve träffade när hon gästade Åmål i tisdags.

Ska besöka alla

Programmet innehöll allt från möten med socialsekreterare och föräldrar till ett besök på ungdoms- och vuxencentralen. Fram till april 2017 ska Cecilia Grefve ha gjort motsvarande visiter i samtliga kommuner som deltar i dialoggruppen.

En sak som hon verkade fastna lite extra för i Åmål är hur bra socialtjänsten samverkar med kollegorna i de dalsländska grannkommunerna.

– På den punkten ligger Dalsland i framkant. Ibland tror folk att samverkan bara handlar om att få saker, men det handlar i lika hög utsträckning om att ge, säger Cecilia Grefve.

Hon gillar också närheten mellan Åmåls kommun och fackförbunden. Om parterna står nära varandra från början så är det lättare att undvika problem inom socialtjänsten, resonerar samordnaren.

Generella problem

Rekryteringssvårigheter och bristande samverkan är annars två av flera generella problem som kommuner av Åmåls storlek brukar brottas med. Det har Cecilia Grefve noterat under sin Sverigeresa.

Även hanteringen av nyanlända är ett återkommande huvudbry. Men flyktingsituationen har också inneburit att många socialtjänster tvingats tänka i nya banor och söka efter gränsöverskridande lösningar, bland annat i Åmål.

– Jag tror det kommer vara jättenyttigt för oss, säger Berit Sletten.

Våren 2017 ska Cecilia Grefve presentera sin slutrapport om hur socialtjänsten kan fungera bäst på kommunal, regional och nationell nivå.

52 kommuner, däribland Åmål, har valts ut till en nationell dialoggrupp. Tillsammans ska de driva på utvecklingen av socialtjänsten, så att barn och ungdomar får den hjälp och det stöd de behöver.

Urvalet har skett med hjälp av SKL:s öppna jämförelser och tanken är att ett utsnitt av landet ska vara representerat, från landsbygd till storstad.

– Det var lyckosamt att Åmål kom med. Ni skiljer ut er från många andra, säger Cecilia Grefve.

Framförallt är hon positivt överraskad av den låga personalomsättningen bland cheferna i socialtjänsten. Medan många kommuner kämpar med att tillsätta alla positioner, så händer det att folk skickar in spontanansökningar till Åmåls kommun.

– Socialtjänsten ställs ständigt inför nya utmaningar. Då gäller det också att tänka nytt, vilket vi försöker att göra. Det kan vara en förklaring till varför våra chefer stannar, säger Berit Sletten, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen, en av flera personer som Cecilia Grefve träffade när hon gästade Åmål i tisdags.

Ska besöka alla

Programmet innehöll allt från möten med socialsekreterare och föräldrar till ett besök på ungdoms- och vuxencentralen. Fram till april 2017 ska Cecilia Grefve ha gjort motsvarande visiter i samtliga kommuner som deltar i dialoggruppen.

En sak som hon verkade fastna lite extra för i Åmål är hur bra socialtjänsten samverkar med kollegorna i de dalsländska grannkommunerna.

– På den punkten ligger Dalsland i framkant. Ibland tror folk att samverkan bara handlar om att få saker, men det handlar i lika hög utsträckning om att ge, säger Cecilia Grefve.

Hon gillar också närheten mellan Åmåls kommun och fackförbunden. Om parterna står nära varandra från början så är det lättare att undvika problem inom socialtjänsten, resonerar samordnaren.

Generella problem

Rekryteringssvårigheter och bristande samverkan är annars två av flera generella problem som kommuner av Åmåls storlek brukar brottas med. Det har Cecilia Grefve noterat under sin Sverigeresa.

Även hanteringen av nyanlända är ett återkommande huvudbry. Men flyktingsituationen har också inneburit att många socialtjänster tvingats tänka i nya banor och söka efter gränsöverskridande lösningar, bland annat i Åmål.

– Jag tror det kommer vara jättenyttigt för oss, säger Berit Sletten.

Våren 2017 ska Cecilia Grefve presentera sin slutrapport om hur socialtjänsten kan fungera bäst på kommunal, regional och nationell nivå.