2016-01-15 12:16

2016-01-15 12:16

Dalbobåtars lager har överklagats

ÅMÅL: Länsstyrelsen kommer att pröva bygglovet

Efter att den planerade byggnaden krympt och flyttats, fick Dalbobåtar bygglov för en lagerhall på Sjöfartsverkets mark på Örnäs, strax intill företagets verkstad.
Men än är det inte klart att bygga, för bygg- och miljönämndens beslut har överklagats av delägarna till en av grannfastigheterna.

Det är ganska precis ett år sedan ägaren till Dalbobåtar AB, Håkan Skogh, lämnade in en bygglovsansökan till Åmåls kommun för att bygga en hall för lager och båtförvaring intill företagets verkstad i Sjöfartsverkets lokaler.

Dalbobåtar vill slippa transportera båtar fram och tillbaka genom Åmål och ha sin verksamhet samlad.

Lagerhallen var från början tänkt att bli 4 800 kvadratmeter och ligga bakom hamnterminalen, nära Sjöräddningssällskapets båtplats. Men de planerna sa bygg- och miljönämnden nej till.

Helt på prickad mark

Byggnaden var på de ursprungliga ritningarna placerad på så kallad prickad mark i detaljplanen, vilket anger att området inte får bebyggas. I planbestämmelserna står att den marken ska användas endast för hamntrafik och därmed samhörigt ändamål. Det fanns bland annat en gång i tiden en plan för att bygga en pir på området.

Krympts och flyttats

Men efter avslaget har byggplanerna modifierats och anpassats och bygg- och miljönämnden i Åmål gav i november Dalbobåtar bygglov för en lagerhall. Byggnaden hade i den nya ansökan krympts till 2 160 kvadratmeter och flyttats cirka tolv meter så att den endast delvis ligger på den prickade marken.

Tillväxtenheten och bygg- och miljönämnden anser att avvikelsen från detaljplanen nu är så begränsad att kommunen kan ge bygglov.

Skymmer utsikten

Ägarna till det före detta varvskontoret vid Gamla Örnäsgatan, mäklarfirman Areal och konsultföretaget Företagstjänst, delar dock inte den uppfattningen och har överklagat beslutet till länsstyrelsen, framför allt med hänvisning till att utsikten från deras fastighet skyms. De tolkar detaljplanen som att avsikten med den prickade marken i detaljplanen uppenbart är att bevara varvskontorets vy över Åmålsviken, snarare än att för att säkerställa hamntrafiken, som är kommunens tolkning.

Ägarna till grannfastigheten tycker att byggplanerna tydligt avviker från detaljplanen och dessutom begränsar ”pågående verksamhet i omgivningen”. De kallar den blockerade utsikten för en omfattande olägenhet som påverkar såväl arbetsmiljö som det ekonomiska värdet på kontorsfastigheten.

Längre österut

De motsätter sig inte Dalbobåtars satsning, men skulle vilja att lagerhallen byggdes längre österut, närmare Sjöfartsverket och Elasto.

I sin överklagan skriver fastighetsägarna att de ser kopplingar mellan bygg- och miljönämndens prövning av bygglovet och den skadeståndstvist som kommunen haft med Dalbobåtar. De menar att kommunens ändrade inställning till bygglovet är ”knappast trovärdig med annat än en olycklig sammankoppling med andra politiska och ekonomiska intressen”.

Länsstyrelsen har börjat handlägga överklagan, men har inte fattat något beslut.

Det är ganska precis ett år sedan ägaren till Dalbobåtar AB, Håkan Skogh, lämnade in en bygglovsansökan till Åmåls kommun för att bygga en hall för lager och båtförvaring intill företagets verkstad i Sjöfartsverkets lokaler.

Dalbobåtar vill slippa transportera båtar fram och tillbaka genom Åmål och ha sin verksamhet samlad.

Lagerhallen var från början tänkt att bli 4 800 kvadratmeter och ligga bakom hamnterminalen, nära Sjöräddningssällskapets båtplats. Men de planerna sa bygg- och miljönämnden nej till.

Helt på prickad mark

Byggnaden var på de ursprungliga ritningarna placerad på så kallad prickad mark i detaljplanen, vilket anger att området inte får bebyggas. I planbestämmelserna står att den marken ska användas endast för hamntrafik och därmed samhörigt ändamål. Det fanns bland annat en gång i tiden en plan för att bygga en pir på området.

Krympts och flyttats

Men efter avslaget har byggplanerna modifierats och anpassats och bygg- och miljönämnden i Åmål gav i november Dalbobåtar bygglov för en lagerhall. Byggnaden hade i den nya ansökan krympts till 2 160 kvadratmeter och flyttats cirka tolv meter så att den endast delvis ligger på den prickade marken.

Tillväxtenheten och bygg- och miljönämnden anser att avvikelsen från detaljplanen nu är så begränsad att kommunen kan ge bygglov.

Skymmer utsikten

Ägarna till det före detta varvskontoret vid Gamla Örnäsgatan, mäklarfirman Areal och konsultföretaget Företagstjänst, delar dock inte den uppfattningen och har överklagat beslutet till länsstyrelsen, framför allt med hänvisning till att utsikten från deras fastighet skyms. De tolkar detaljplanen som att avsikten med den prickade marken i detaljplanen uppenbart är att bevara varvskontorets vy över Åmålsviken, snarare än att för att säkerställa hamntrafiken, som är kommunens tolkning.

Ägarna till grannfastigheten tycker att byggplanerna tydligt avviker från detaljplanen och dessutom begränsar ”pågående verksamhet i omgivningen”. De kallar den blockerade utsikten för en omfattande olägenhet som påverkar såväl arbetsmiljö som det ekonomiska värdet på kontorsfastigheten.

Längre österut

De motsätter sig inte Dalbobåtars satsning, men skulle vilja att lagerhallen byggdes längre österut, närmare Sjöfartsverket och Elasto.

I sin överklagan skriver fastighetsägarna att de ser kopplingar mellan bygg- och miljönämndens prövning av bygglovet och den skadeståndstvist som kommunen haft med Dalbobåtar. De menar att kommunens ändrade inställning till bygglovet är ”knappast trovärdig med annat än en olycklig sammankoppling med andra politiska och ekonomiska intressen”.

Länsstyrelsen har börjat handlägga överklagan, men har inte fattat något beslut.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.