2016-01-13 19:58

2016-01-13 19:58

"Vi kan inte köra snö dygnet runt"

ÅMÅL: Snövallarna håller på att tas bort

Snön kom i ett slag och snöröjning är ett ämne som debatterats de senaste dagarna.
– Vi är medvetna om att det är en besvärlig snöperiod. Vi har röjt snö varje dygn, men vi kan inte köra dygnet runt, säger gatuchefen Niklas Ekberg.

Den myckna snön har gjort det trångt på många gator, och den här veckan har snöröjningens resurser koncentrerats på att köra bort snövallarna, inte minst för att ordna sikt i korsningarna.

– Vi är medvetna om att det är en besvärlig snöperiod. Vi har röjt snö varje dygn, men vi kan inte köra dygnet runt, säger gatuchefen Niklas Ekberg.

Personalen är begränsad i antal och arbetstidslagen måste följas. Det handlar om att de som snöröjer dels måste ha rätt behörighet för fordonen, dels måste kunna hantverket. En snöröjningstur tar sex–åtta timmar för att gå igenom ett distrikt och varje gång snösvängen rycker ut kostar drygt 100 000 kronor.

– Vi vet att resultatet inte blir optimalt överallt, men vi arbetar alla för att det ska bli så bra så möjligt, säger Niklas Ekberg.

Mest entreprenörer

Teknik- och fritidsförvaltningen har till sitt förfogande fem plogbilar, en väghyvel och tolv traktorer. Det utgör cirka 30 procent av kommunens snöröjning. Resterande arbete köps in av entreprenörer.

– Det har varit trångt och besvärligt och jag förstår att folk tycker det är jobbigt. Men det här är inte mycket snö, det är inget unikt, det är vanlig svensk vinter. Man måste anpassa sig. Det vi ser med klimatförändringarna är att vintrarna blir kortare och intensivare. Men jag tar hellre snön nu än i mars, april, säger driftledaren Maud Andersson på teknik- och fritidsförvaltningen.

Samma riktlinjer

Tidigare hade Åmål och Säffle olika regler för när snöröjningen skulle gå i gång. Numera ska det vara samma standard på vinterväghållningen i båda kommunerna. Det finns riktlinjer om mycket snö som ska ha fallit när snöröjningen drar i gång. Normalt handlar det om fem till sju centimeter, men det är många parametrar som spelar in: som hur väderprognosen framöver ser ut, om det är tung eller lätt snö och så vidare.

Högst prioritet har huvudgator, matargator och gång- och cykelbanor. Villagator och andra lågt trafikerade gator har lägst prioritet. Cykelbanorna var också tidigt plogade i centrala Åmål.

– Bilen har lättare att ta sig fram än de gående. Om gatan är ren men inte gångbanan, får vi också de gående ut i gatan, vilket är farligt, säger Niklas Ekberg.

Många gångbanor är dock inte gatuförvaltningens ansvar utan fastighetsägarnas. Det gäller också till exempel områden runt skolor.

Uppgifter om att kommunen skulle salta på snötäckta vägar, som kommit från både norra och södra Åmål, dementerar driftledaren Maud Andersson kraftigt. Det är bara stamgatorna som ska saltas, och då bara på snöfria gator, säger hon.

Däremot säger hon att det ofta blir problem med modd vid infarterna:

– Bilarna drar med sig salt in från 45:an. Då blir det så här.

”Hård botten”

Den skakiga Kungsgatan kommer sig av att snö körts till av bilarna, töat och sedan fryst.

– När det är mycket trafik under pågående snöfall, blir det en hård botten som bara väghyveln rår på, säger gatuchefen Niklas Ekberg.

Under onsdagskvällen var väghyveln ute i Åmål särskilt för att riva bort isen.

Snöfallet i helgen var klass 1-varnat av SMHI, så snöröjningen i Åmåls kommun stod beredd. Det kraftiga snöfallet på lördagen, bestod av kall, torr snö, vilket är lätt att röja. Men när det sedan började töa på söndagen, både vidgade sig snön, och satte sig hårt fast i underlaget.

– När det snöar på dagtid får vi inte plats att röja, både för att det är trafik och att där står parkerade bilar. Min dröm, om jag kunde ha tumme med honom där uppe, är att det börjar snöa vid klockan tio på kvällen. Då har det snöat klart till klockan tre och vi hinner röja färdigt till klockan sju när trafiken börjar rulla, säger Maud Andersson.

Den myckna snön har gjort det trångt på många gator, och den här veckan har snöröjningens resurser koncentrerats på att köra bort snövallarna, inte minst för att ordna sikt i korsningarna.

– Vi är medvetna om att det är en besvärlig snöperiod. Vi har röjt snö varje dygn, men vi kan inte köra dygnet runt, säger gatuchefen Niklas Ekberg.

Personalen är begränsad i antal och arbetstidslagen måste följas. Det handlar om att de som snöröjer dels måste ha rätt behörighet för fordonen, dels måste kunna hantverket. En snöröjningstur tar sex–åtta timmar för att gå igenom ett distrikt och varje gång snösvängen rycker ut kostar drygt 100 000 kronor.

– Vi vet att resultatet inte blir optimalt överallt, men vi arbetar alla för att det ska bli så bra så möjligt, säger Niklas Ekberg.

Mest entreprenörer

Teknik- och fritidsförvaltningen har till sitt förfogande fem plogbilar, en väghyvel och tolv traktorer. Det utgör cirka 30 procent av kommunens snöröjning. Resterande arbete köps in av entreprenörer.

– Det har varit trångt och besvärligt och jag förstår att folk tycker det är jobbigt. Men det här är inte mycket snö, det är inget unikt, det är vanlig svensk vinter. Man måste anpassa sig. Det vi ser med klimatförändringarna är att vintrarna blir kortare och intensivare. Men jag tar hellre snön nu än i mars, april, säger driftledaren Maud Andersson på teknik- och fritidsförvaltningen.

Samma riktlinjer

Tidigare hade Åmål och Säffle olika regler för när snöröjningen skulle gå i gång. Numera ska det vara samma standard på vinterväghållningen i båda kommunerna. Det finns riktlinjer om mycket snö som ska ha fallit när snöröjningen drar i gång. Normalt handlar det om fem till sju centimeter, men det är många parametrar som spelar in: som hur väderprognosen framöver ser ut, om det är tung eller lätt snö och så vidare.

Högst prioritet har huvudgator, matargator och gång- och cykelbanor. Villagator och andra lågt trafikerade gator har lägst prioritet. Cykelbanorna var också tidigt plogade i centrala Åmål.

– Bilen har lättare att ta sig fram än de gående. Om gatan är ren men inte gångbanan, får vi också de gående ut i gatan, vilket är farligt, säger Niklas Ekberg.

Många gångbanor är dock inte gatuförvaltningens ansvar utan fastighetsägarnas. Det gäller också till exempel områden runt skolor.

Uppgifter om att kommunen skulle salta på snötäckta vägar, som kommit från både norra och södra Åmål, dementerar driftledaren Maud Andersson kraftigt. Det är bara stamgatorna som ska saltas, och då bara på snöfria gator, säger hon.

Däremot säger hon att det ofta blir problem med modd vid infarterna:

– Bilarna drar med sig salt in från 45:an. Då blir det så här.

”Hård botten”

Den skakiga Kungsgatan kommer sig av att snö körts till av bilarna, töat och sedan fryst.

– När det är mycket trafik under pågående snöfall, blir det en hård botten som bara väghyveln rår på, säger gatuchefen Niklas Ekberg.

Under onsdagskvällen var väghyveln ute i Åmål särskilt för att riva bort isen.

Snöfallet i helgen var klass 1-varnat av SMHI, så snöröjningen i Åmåls kommun stod beredd. Det kraftiga snöfallet på lördagen, bestod av kall, torr snö, vilket är lätt att röja. Men när det sedan började töa på söndagen, både vidgade sig snön, och satte sig hårt fast i underlaget.

– När det snöar på dagtid får vi inte plats att röja, både för att det är trafik och att där står parkerade bilar. Min dröm, om jag kunde ha tumme med honom där uppe, är att det börjar snöa vid klockan tio på kvällen. Då har det snöat klart till klockan tre och vi hinner röja färdigt till klockan sju när trafiken börjar rulla, säger Maud Andersson.