2016-01-08 18:23

2016-01-08 18:23

Föräldrar bjuds in att utforma nya skolan

ÅMÅL: Informationsmöte för vårdnadshavare hålls på tisdag

Kommunen ordnar på tisdag stort föräldramöte om den framtida grundskolan i Åmåls tätort. Alla vårdnadshavare med barn som går på Rösparksskolan eller Södra skolan, eller som ska börja förskoleklass i höst, har bjudits in till Karlbergsaulan.
– Vi hoppas ju att 455 platser räcker, säger förvaltningschefen Catrin Eriksson.

Skolpersonalen samlades på Karlberg i fredags för att diskutera grundskolans organisation. Föräldrarna har fått brev med inbjudan till mötet Karlberg på tisdag kväll. Veckan därefter kommer även eleverna genom klassråd och elevråd att börja arbeta med hur den framtida skolan i Åmål.

Inget öppet möte

Mötet på tisdag är inte öppet för allmänheten, utan riktar sig till vårdnadshavare. Men även de anställda på skolorna får komma om de vill.

Catrin Eriksson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, vet inte hur många som kan tänkas komma, men hoppas att intresset är stort:

– Vi hoppas ju att 455 platser kommer att räcka, säger hon.

Föräldrarna informeras om hur arbetet pågår kring den framtida grundskolan, vilka beslut som fattats och hur planerna framöver ser ut.

Bland annat ska under våren underlag tas fram för politikernas skolbyggesbeslut som troligtvis kommer att fattas i juni. Kommunen vill bilda en föräldragrupp som är med i det arbetet.

Dessutom handlar det om skolans organisation. Det finns ett förvaltningsförslag om att slå samman Rösparksskolan och Södra skolan till en enhet, med gemensamma rektorer, redan i höst.

– I grunden handlar det om något fantastiskt roligt, att Åmål växer och vi får fler elever. Men utmaningen är att många av dem inte har svenska som modersmål. I dag har vi en oerhört hög andel elever med annat modersmål än svenska på Södra skolan, 55–60 procent, säger Catrin Eriksson.

En segregerad skola

Hon menar att Åmåls kommun måste göra något för att lösa situationen, för ur ett integrationsperspektiv har Åmål en segregerad skola.

– Vi har samtidigt den prekära situationen med våra lokaler, och sedan står vi inför att lärarbristen nu också kommit till Åmål, säger Catrin Eriksson.

Efter informationen kommer det att finnas möjlighet att träffa förvaltningschefen Catrin Eriksson, grundskolechefen Kent Jönsson, rektorerna Malin Brunzell och Lars-Erik Fransson, samt politiker från barn- och utbildningsnämnden under ledning av ordförande Olof Eriksson (S) i foajén.

På plats kommer att finnas tolkar som kan prata arabiska, somaliska och dari.

Namninsamling

Under det minglet är det också meningen att de föräldrar som organiserat en namninsamling mot förslaget att vissa elever på Rösparksskolan och Södra skolan skulle behöva byta skola, ska få tillfälle att lämna över underskrifterna till politikerna. På fredagseftermiddagen hade den digitala delen av insamlingen fått ihop 185 namn, merparten från Åmål.

Skolförvaltningen står inför många förändringar på en gång. Förskolorna växer också och finns i tillfälliga lokaler, som den nya avdelningen i Tösse. De förskolor som ligger i nära anslutning till Rösparksskolan, Björken och Nolby, kommer i hög grad att beröras av skolbeslutet.

Står inför renovering

Tösse skola står också inför renovering och utbyggnad. Skolan har många elever och inte minst matsalen är ett bekymmer. Personalen var på ett informationsmöte om planerna i torsdags.

– Vi har god beläggning där numera och skolan är numera en A-skola, säger Catrin Eriksson.

Fengersfors skola är den enda kommunala skolan kvar som drivs i B-form.

Skolpersonalen samlades på Karlberg i fredags för att diskutera grundskolans organisation. Föräldrarna har fått brev med inbjudan till mötet Karlberg på tisdag kväll. Veckan därefter kommer även eleverna genom klassråd och elevråd att börja arbeta med hur den framtida skolan i Åmål.

Inget öppet möte

Mötet på tisdag är inte öppet för allmänheten, utan riktar sig till vårdnadshavare. Men även de anställda på skolorna får komma om de vill.

Catrin Eriksson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, vet inte hur många som kan tänkas komma, men hoppas att intresset är stort:

– Vi hoppas ju att 455 platser kommer att räcka, säger hon.

Föräldrarna informeras om hur arbetet pågår kring den framtida grundskolan, vilka beslut som fattats och hur planerna framöver ser ut.

Bland annat ska under våren underlag tas fram för politikernas skolbyggesbeslut som troligtvis kommer att fattas i juni. Kommunen vill bilda en föräldragrupp som är med i det arbetet.

Dessutom handlar det om skolans organisation. Det finns ett förvaltningsförslag om att slå samman Rösparksskolan och Södra skolan till en enhet, med gemensamma rektorer, redan i höst.

– I grunden handlar det om något fantastiskt roligt, att Åmål växer och vi får fler elever. Men utmaningen är att många av dem inte har svenska som modersmål. I dag har vi en oerhört hög andel elever med annat modersmål än svenska på Södra skolan, 55–60 procent, säger Catrin Eriksson.

En segregerad skola

Hon menar att Åmåls kommun måste göra något för att lösa situationen, för ur ett integrationsperspektiv har Åmål en segregerad skola.

– Vi har samtidigt den prekära situationen med våra lokaler, och sedan står vi inför att lärarbristen nu också kommit till Åmål, säger Catrin Eriksson.

Efter informationen kommer det att finnas möjlighet att träffa förvaltningschefen Catrin Eriksson, grundskolechefen Kent Jönsson, rektorerna Malin Brunzell och Lars-Erik Fransson, samt politiker från barn- och utbildningsnämnden under ledning av ordförande Olof Eriksson (S) i foajén.

På plats kommer att finnas tolkar som kan prata arabiska, somaliska och dari.

Namninsamling

Under det minglet är det också meningen att de föräldrar som organiserat en namninsamling mot förslaget att vissa elever på Rösparksskolan och Södra skolan skulle behöva byta skola, ska få tillfälle att lämna över underskrifterna till politikerna. På fredagseftermiddagen hade den digitala delen av insamlingen fått ihop 185 namn, merparten från Åmål.

Skolförvaltningen står inför många förändringar på en gång. Förskolorna växer också och finns i tillfälliga lokaler, som den nya avdelningen i Tösse. De förskolor som ligger i nära anslutning till Rösparksskolan, Björken och Nolby, kommer i hög grad att beröras av skolbeslutet.

Står inför renovering

Tösse skola står också inför renovering och utbyggnad. Skolan har många elever och inte minst matsalen är ett bekymmer. Personalen var på ett informationsmöte om planerna i torsdags.

– Vi har god beläggning där numera och skolan är numera en A-skola, säger Catrin Eriksson.

Fengersfors skola är den enda kommunala skolan kvar som drivs i B-form.