2015-12-12 10:46

2015-12-12 10:46

Det blir föräldramöte om skolflytten i januari

ÅMÅL: Många reaktioner från berörda

Det kommer att bli ett föräldramöte om planen på flytt av elever mellan Rösparksskolan och Södra skolan i Åmål.

Många föräldrar har hört av sig till PD och uttryckt oro inför kommunens planer på att flytta elever mellan Rösparksskolan och Södra skolan. Många reagerar mot att det inte gått ut någon som helst information om planerna.

Möte i januari

Nu bjuder barn- och utbildningsförvaltningen in föräldrar till ett möte om situationen på grundskolan i Åmål. Mötet ska hållas den 12 januari i Karlbergsgymnasiets aula.

– Som förälder är jag besviken. Vi valde Rösparksskolan med tanke på närheten till skolan. Om jag vetat vad jag vet i dag, så hade vi valt Natur- och miljöskolan, säger Ulf Danielsson som bor 150 meter från Rösparksskolan och har sin dotter där.

De föräldrar som hört av sig till tidningen har barn på Rösparksskolan och vill inte att deras barn ska flyttas till Södra skolan. Om dessa barn också ska gå kvar på sina fritids blir situationen extra knepig.

”250 barn på cykel”

– Vi kommer att få 250 barn cyklande genom stan. Det i kombination med trafiksituationen som blir när föräldrar ska hämta och lämna barn vid skolorna, säger Ulf Danielsson.

Kommunen har sagt att det i planerna ingår att skolskjutsar för barn som behöver transportera sig från ena änden av stan till den andra, för att de ska gå kvar på sitt gamla fritids.

Förslaget som presenterats innebär att eleverna fördelas årskursvis mellan Södra skolan och Rösparksskolan, där förskoleklass och årskurs 1-3 går på Rösparksskolan och årskurs 4–6 på Södra skolan. Från början var förslaget att en övergång skulle ske stegvis under tre år. Men nu har ett nytt förslag dykt upp, att hela flytten görs vid ett tillfälle, hösten 2016.

Anledningen till att det brådskar är den akuta trångboddheten, men också statens lagkrav på ökad integration i skolorna. Något som barn- och utbildningsförvaltningen också trycker på i sin information.

I dag går de flesta nyanlända barn på Södra skolan. Där finns till exempel en förskoleklass där samtliga elever har annat modersmål än svenska.

En snedfördelning

Det går 433 elever på Rösparksskolan, varav 65 elever har annat modersmål än svenska. Det innebär 15 procent invandrarelever.

På Södra skolan går 211 elever, varav 86 med annat modersmål än svenska, alltså 40 procent invandrarelever. Till detta kommer 64 elever i förberedelseverksamhet, vilket innebär att Södra skolan har totalt 275 elever, varav 150 elever (54 procent) med annat modersmål än svenska.

Många föräldrar har hört av sig till PD och uttryckt oro inför kommunens planer på att flytta elever mellan Rösparksskolan och Södra skolan. Många reagerar mot att det inte gått ut någon som helst information om planerna.

Möte i januari

Nu bjuder barn- och utbildningsförvaltningen in föräldrar till ett möte om situationen på grundskolan i Åmål. Mötet ska hållas den 12 januari i Karlbergsgymnasiets aula.

– Som förälder är jag besviken. Vi valde Rösparksskolan med tanke på närheten till skolan. Om jag vetat vad jag vet i dag, så hade vi valt Natur- och miljöskolan, säger Ulf Danielsson som bor 150 meter från Rösparksskolan och har sin dotter där.

De föräldrar som hört av sig till tidningen har barn på Rösparksskolan och vill inte att deras barn ska flyttas till Södra skolan. Om dessa barn också ska gå kvar på sina fritids blir situationen extra knepig.

”250 barn på cykel”

– Vi kommer att få 250 barn cyklande genom stan. Det i kombination med trafiksituationen som blir när föräldrar ska hämta och lämna barn vid skolorna, säger Ulf Danielsson.

Kommunen har sagt att det i planerna ingår att skolskjutsar för barn som behöver transportera sig från ena änden av stan till den andra, för att de ska gå kvar på sitt gamla fritids.

Förslaget som presenterats innebär att eleverna fördelas årskursvis mellan Södra skolan och Rösparksskolan, där förskoleklass och årskurs 1-3 går på Rösparksskolan och årskurs 4–6 på Södra skolan. Från början var förslaget att en övergång skulle ske stegvis under tre år. Men nu har ett nytt förslag dykt upp, att hela flytten görs vid ett tillfälle, hösten 2016.

Anledningen till att det brådskar är den akuta trångboddheten, men också statens lagkrav på ökad integration i skolorna. Något som barn- och utbildningsförvaltningen också trycker på i sin information.

I dag går de flesta nyanlända barn på Södra skolan. Där finns till exempel en förskoleklass där samtliga elever har annat modersmål än svenska.

En snedfördelning

Det går 433 elever på Rösparksskolan, varav 65 elever har annat modersmål än svenska. Det innebär 15 procent invandrarelever.

På Södra skolan går 211 elever, varav 86 med annat modersmål än svenska, alltså 40 procent invandrarelever. Till detta kommer 64 elever i förberedelseverksamhet, vilket innebär att Södra skolan har totalt 275 elever, varav 150 elever (54 procent) med annat modersmål än svenska.