2015-12-11 18:03

2015-12-11 18:03

Kommunen öppnar två nya förskolor

ÅMÅL/TÖSSE: Sju nya tjänster i barnomsorgen

Barnomsorgen i Åmål växer och kommunen inrättar sju nya tjänster.
Den här veckan öppnade en ny förskoleavdelning i en lägenhet i Tösse och så snart som möjligt efter nyår startar en förskola med plats för 35 barn i moduler vid Karlbergsskolan.

Åmåls kommun har fått statsbidrag för förskolesatsningen, men de nya förskolorna innebär också att kommunen får skjuta till extra pengar till barnomsorgen. Antalet barn ökar och Åmål bedömer att de nya förskolorna behövs för att kommunen ska klara lagkravet om att ordna plats inom fyra månader.

Förskolan på Karl Viktors väg i Tösse har varit trångbodd länge. Där har gått 26 barn mellan ett och fem år. Men efter att en lägenhet blivit ledig längre ned på gatan har en ny avdelning startats i Tösse och personalen ska utökas med ytterligare en heltidstjänst.

Öppnade i veckan

Den nya förskolan öppnade i måndags och totalt går nu 31 barn i Tösse. De minsta har flyttat in på den nya avdelningen, för tillfället nio barn, medan 22 barn är kvar på den ursprungliga förskolan. Successivt är det tänkt att fler av barnen ska gå på den nya avdelningen, men lägenheten behöver i så fall göras i ordning mer först.

Tillfälligt bygglov

Lösningen i Tösse är provisorisk. Kommunen har fått tillfälligt bygglov för fem år för den nya förskoleavdelningen. Permanenta lösningar som diskuteras är att bygga till de befintliga lokalerna, att bygga ut vid Tösse skola eller att ställa moduler vid skolan.

Även i Åmåls tätort är det trångt på förskolorna. Därför kommer en helt ny förskola, med två avdelningar och plats för 35 barn att öppna vid Karlbergsskolan. Nya moduler kommer att sättas upp på skolgården, där skolmodulerna som nu är i Tösse en gång stod.

Dra nytta av skogen

Lösningen gör det möjligt att öppna förskolan snabbt. Det krävs minimalt med markarbete på platsen eftersom där redan stått moduler och det behövs ingen ändring av detaljplanen. Skogen på Karlbergsåsen ligger nära, det finns en lekpark bara en kort bit bort och en gård för barnen kommer att inhägnas i anslutning till de nya modulerna.

Det är ännu inte klart exakt när den nya förskolan på Karlberg kan öppna. Det beror på hur snabbt modulerna kan komma på plats. Här ska arbeta sex personer. Rekrytering av de nya tjänsterna pågår och är i det närmaste klar.

2,2 miljoner kronor

Kommunens kostnader för den nya förskolan på Karlberg beräknas bli 2 190 000 kronor fördelat på tre år. Då ingår även avvecklingskostnader på 500 000 kronor år 2017 och statsbidraget, som täcker kostnaderna för fyra av de sex tjänsterna, är inräknat.

Utöver nyetableringarna görs verksamheten på Sveaparkens förskola om. Här kommer inte längre att finnas någon särskild förberedelseförskola. Fyrklövern, dit den före detta pedagogiska omsorgen (tidigare dagmammor) flyttade i augusti, liksom förberedelseförskolan Solkatten, görs om till vanliga förskoleavdelningar, med totalt 33 barn.

5,6 barn

Den genomsnittliga personaltätheten i förskolorna i Sverige har de senaste tio åren varit stabil och varierat från 5,1 till 5,4 barn per årsarbetare. Genom de nya förskolorna beräknar barn- och utbildningsförvaltningen att Åmåls kommun nästa år kommer att hamna på 5,6 barn per heltidstjänst. Utan de nya förskolorna hade personaltätheten blivit 6,3 barn per heltidstjänst.

Åmåls kommun har fått statsbidrag för förskolesatsningen, men de nya förskolorna innebär också att kommunen får skjuta till extra pengar till barnomsorgen. Antalet barn ökar och Åmål bedömer att de nya förskolorna behövs för att kommunen ska klara lagkravet om att ordna plats inom fyra månader.

Förskolan på Karl Viktors väg i Tösse har varit trångbodd länge. Där har gått 26 barn mellan ett och fem år. Men efter att en lägenhet blivit ledig längre ned på gatan har en ny avdelning startats i Tösse och personalen ska utökas med ytterligare en heltidstjänst.

Öppnade i veckan

Den nya förskolan öppnade i måndags och totalt går nu 31 barn i Tösse. De minsta har flyttat in på den nya avdelningen, för tillfället nio barn, medan 22 barn är kvar på den ursprungliga förskolan. Successivt är det tänkt att fler av barnen ska gå på den nya avdelningen, men lägenheten behöver i så fall göras i ordning mer först.

Tillfälligt bygglov

Lösningen i Tösse är provisorisk. Kommunen har fått tillfälligt bygglov för fem år för den nya förskoleavdelningen. Permanenta lösningar som diskuteras är att bygga till de befintliga lokalerna, att bygga ut vid Tösse skola eller att ställa moduler vid skolan.

Även i Åmåls tätort är det trångt på förskolorna. Därför kommer en helt ny förskola, med två avdelningar och plats för 35 barn att öppna vid Karlbergsskolan. Nya moduler kommer att sättas upp på skolgården, där skolmodulerna som nu är i Tösse en gång stod.

Dra nytta av skogen

Lösningen gör det möjligt att öppna förskolan snabbt. Det krävs minimalt med markarbete på platsen eftersom där redan stått moduler och det behövs ingen ändring av detaljplanen. Skogen på Karlbergsåsen ligger nära, det finns en lekpark bara en kort bit bort och en gård för barnen kommer att inhägnas i anslutning till de nya modulerna.

Det är ännu inte klart exakt när den nya förskolan på Karlberg kan öppna. Det beror på hur snabbt modulerna kan komma på plats. Här ska arbeta sex personer. Rekrytering av de nya tjänsterna pågår och är i det närmaste klar.

2,2 miljoner kronor

Kommunens kostnader för den nya förskolan på Karlberg beräknas bli 2 190 000 kronor fördelat på tre år. Då ingår även avvecklingskostnader på 500 000 kronor år 2017 och statsbidraget, som täcker kostnaderna för fyra av de sex tjänsterna, är inräknat.

Utöver nyetableringarna görs verksamheten på Sveaparkens förskola om. Här kommer inte längre att finnas någon särskild förberedelseförskola. Fyrklövern, dit den före detta pedagogiska omsorgen (tidigare dagmammor) flyttade i augusti, liksom förberedelseförskolan Solkatten, görs om till vanliga förskoleavdelningar, med totalt 33 barn.

5,6 barn

Den genomsnittliga personaltätheten i förskolorna i Sverige har de senaste tio åren varit stabil och varierat från 5,1 till 5,4 barn per årsarbetare. Genom de nya förskolorna beräknar barn- och utbildningsförvaltningen att Åmåls kommun nästa år kommer att hamna på 5,6 barn per heltidstjänst. Utan de nya förskolorna hade personaltätheten blivit 6,3 barn per heltidstjänst.