2015-12-04 18:44

2015-12-04 18:44

Beslut om skolbygget kommer först i maj

ÅMÅL: "I det långa loppet vinner vi tid"

Egentligen skulle framtidens grundskola i Åmål redan vara utstakad. Beslutet har redan skjutits upp en gång. Nu är beskedet att beslut först kan tas tidigast i maj-juni nästa år.
– I det långa loppet vinner vi tid med den här hanteringen, säger kommunalrådet Michael Karlsson (S).

Ännu har inget politiskt beslut tagits om färdriktningen för den nya grundskolan i Åmål. Senaste beskedet var att beslut skulle tas i december. Men nu blir det ytterligare försenat.

Minst till i maj 2016.

”Helt annat underlag”

Om tidsplanen hade hållit, så skulle grundskolan ha blivit den viktigaste punkten vid kommunfullmäktiges möte den 16 december. Nu blir scenariot helt annorlunda. Eftersom kommunstyrelsen inte tog upp saken till diskussion vid sitt decembermöte, står det klart att grundskolans öde avgörs först efter årsskiftet.

– Den bedömning som jag gör nu är att klubban faller i maj alternativt juni, säger Michael Karlsson. Men då har vi också ett helt annat underlag att ta ställning till.

Det är andra gången på två månader som kommunfullmäktige skjuter upp beslutet om eventuella skolbyggen vid Södra Skolan, Rösparksskolan, Tösse skola och Kristinebergskolan.

Många pusselbitar

Även enheten förskola har på sistone bakats in i planen.

– Vi behöver renovera vissa förskolor och bygga till andra, säger Michael Karlsson, som menar att är många pusselbitar måste falla på rätt plats innan plan övergår till handling.

– Det kan tyckas att vi drar ut på tiden, men i slutändan är jag övertygad om att vi sparar tid med här hanteringen, i och med att det rör sig om partnering, säger Karlsson.

Partnering betyder att kommunen, i det här fallet genom fastighetsbolaget Åkab, anlitar en entreprenör som är med från början, och exempelvis tar fram olika ritningar, utarbetar förfrågningsunderlag och gör kostnadskalkyler. På så vis får kommunfullmäktige och kommunstyrelsen en klar kostnadsbild att ta ställning till, vilket Michael Karlsson tror kommer att innebära tidsvinst i slutändan.

– När klubban väl faller, så är det klart att det blir på det sättet, säger han. Annars hade vi behövt ta två beslut.

Under tiden fortsätter teknik- och fritidsförvaltningen att utreda hur trafiksituationen skulle påverkas av en ny storskola i Åmåls centralort. Barn- och utbildningsnämnden har också fått i uppdrag att hitta nya, eventuella lokaler för förskolan Björken.

Ännu har inget politiskt beslut tagits om färdriktningen för den nya grundskolan i Åmål. Senaste beskedet var att beslut skulle tas i december. Men nu blir det ytterligare försenat.

Minst till i maj 2016.

”Helt annat underlag”

Om tidsplanen hade hållit, så skulle grundskolan ha blivit den viktigaste punkten vid kommunfullmäktiges möte den 16 december. Nu blir scenariot helt annorlunda. Eftersom kommunstyrelsen inte tog upp saken till diskussion vid sitt decembermöte, står det klart att grundskolans öde avgörs först efter årsskiftet.

– Den bedömning som jag gör nu är att klubban faller i maj alternativt juni, säger Michael Karlsson. Men då har vi också ett helt annat underlag att ta ställning till.

Det är andra gången på två månader som kommunfullmäktige skjuter upp beslutet om eventuella skolbyggen vid Södra Skolan, Rösparksskolan, Tösse skola och Kristinebergskolan.

Många pusselbitar

Även enheten förskola har på sistone bakats in i planen.

– Vi behöver renovera vissa förskolor och bygga till andra, säger Michael Karlsson, som menar att är många pusselbitar måste falla på rätt plats innan plan övergår till handling.

– Det kan tyckas att vi drar ut på tiden, men i slutändan är jag övertygad om att vi sparar tid med här hanteringen, i och med att det rör sig om partnering, säger Karlsson.

Partnering betyder att kommunen, i det här fallet genom fastighetsbolaget Åkab, anlitar en entreprenör som är med från början, och exempelvis tar fram olika ritningar, utarbetar förfrågningsunderlag och gör kostnadskalkyler. På så vis får kommunfullmäktige och kommunstyrelsen en klar kostnadsbild att ta ställning till, vilket Michael Karlsson tror kommer att innebära tidsvinst i slutändan.

– När klubban väl faller, så är det klart att det blir på det sättet, säger han. Annars hade vi behövt ta två beslut.

Under tiden fortsätter teknik- och fritidsförvaltningen att utreda hur trafiksituationen skulle påverkas av en ny storskola i Åmåls centralort. Barn- och utbildningsnämnden har också fått i uppdrag att hitta nya, eventuella lokaler för förskolan Björken.