2015-12-03 12:17

2015-12-03 12:18

Fler kvinnor i Åmål misshandlas i hemmet

BROTT: Våld i nära relationer ökar kraftigt

Åtta Åmålskvinnor polisanmälde förra året sin pojkvän, sambo eller make för misshandel i hemmet. Det är en anmälning mer än vad som inkom från övriga Dalslandskommuner tillsammans.

Under 2014 anmäldes omkring 17 000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret. Ännu mer alarmerande siffror uppmättes i den senaste nationella trygghetsundersökningen från 2012.

Då uppgav 16 procent av alla som blivit utsatta för fysiskt våld att gärningspersonen var någon som de känner väl.

Trenden bröts

I Dalsland har polisen tagit emot en relativt jämn ström av anmälningar om misshandelsbrott mot kvinnor som var i nära relation med gärningsmännen under perioden 2009–2013.

Det framgår av Brottsförebyggande rådets statistikdatabas. Oftast har det rört sig om ett till två fall per kommun och år, men i fjol bröt Åmål mönstret på ett negativt sätt, då det gjordes lika många anmälningar (åtta stycken) som under hela den föregående femårsperioden sammantaget.

Det är oklart vad ökningen beror på.

Som jämförelse inkom det bara en (1) polisanmälning av detta slag i Mellerud respektive Färgelanda, medan Dals Ed har hållit nollan intakt sedan 2009.

Den enda Dalslandskommunen som kommer i närheten av Åmåls siffra är Bengtsfors, där det gjordes totalt fem anmälningar om kvinnomisshandel i hemmet 2014.

Var femte svensk

Med en nära relation avser Brottsförebyggande rådet att man har, eller har haft, ett partnerförhållande med en flickvän, pojkvän, hustru eller make, oavsett om man är sambo eller inte.

Lite drygt var femte svensk uppger att någon gång i sitt liv har utsatts för brott i en sådan relation.

Flest anmälningar om närståendes våld mot kvinnor, i relation till folkmängd, gjordes förra året i Skånekommunerna Bjuv, Landskrona och Åstorp.

Under 2014 anmäldes omkring 17 000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret. Ännu mer alarmerande siffror uppmättes i den senaste nationella trygghetsundersökningen från 2012.

Då uppgav 16 procent av alla som blivit utsatta för fysiskt våld att gärningspersonen var någon som de känner väl.

Trenden bröts

I Dalsland har polisen tagit emot en relativt jämn ström av anmälningar om misshandelsbrott mot kvinnor som var i nära relation med gärningsmännen under perioden 2009–2013.

Det framgår av Brottsförebyggande rådets statistikdatabas. Oftast har det rört sig om ett till två fall per kommun och år, men i fjol bröt Åmål mönstret på ett negativt sätt, då det gjordes lika många anmälningar (åtta stycken) som under hela den föregående femårsperioden sammantaget.

Det är oklart vad ökningen beror på.

Som jämförelse inkom det bara en (1) polisanmälning av detta slag i Mellerud respektive Färgelanda, medan Dals Ed har hållit nollan intakt sedan 2009.

Den enda Dalslandskommunen som kommer i närheten av Åmåls siffra är Bengtsfors, där det gjordes totalt fem anmälningar om kvinnomisshandel i hemmet 2014.

Var femte svensk

Med en nära relation avser Brottsförebyggande rådet att man har, eller har haft, ett partnerförhållande med en flickvän, pojkvän, hustru eller make, oavsett om man är sambo eller inte.

Lite drygt var femte svensk uppger att någon gång i sitt liv har utsatts för brott i en sådan relation.

Flest anmälningar om närståendes våld mot kvinnor, i relation till folkmängd, gjordes förra året i Skånekommunerna Bjuv, Landskrona och Åstorp.