2015-12-02 18:20

2015-12-02 18:20

Hettade till kring i debatten om asfalten

ÅMÅL: Alliansens kritik föll inte i god jord hos Såabs ordförande

När frågan om extra pengar för att asfaltera efter fibergrävningarna på Åmåls gator kom upp, hettade det till i kommunfullmäktige.

Göran Karlsson (S), ordförande i Stadsnät i Åmål, kände sig orättvist attackerad:

– Upplevelser är en sak, fakta är en annan.

Det var den protokollsanteckning som Allians för Åmål, alltså Centern, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, gjort i kommunstyrelsen som fick Såabs ordförande Göran Karlsson (S) att se rött.

Han tycker att kritiken om dålig samordning när gatorna görs i ordning efter fibergrävningarna, och därmed högre kostnader och sämre kvalitet, är helt ogrundad.

Granskat fakturorna

Göran Karlsson säger att Såab följt avtalet med kommunen och att han efter kritiken särskilt gått igenom fakturorna från entreprenören. Han kan inte se några extra kostnader:

– Där är inga ställkostnader. Vi betalar samma kvadratmeterpris, säger han.

Bakgrunden är att teknik- och fritidsnämnden begärt extra pengar för att återställa Åmåls trottoarer och gång- och cykelbanor i full bredd där fiberslangar grävts ned. Kommunfullmäktige gick dock på kommunstyrelsens linje och sa nej till extra pengar. I stället får nämnden i uppgift att ta till redan tilldelade pengar som inte blivit använda i andra investeringsprojekt.

– Under ett antal månader har vi tillsammans med alla invånare i kommunen upplevt hur man river upp och lägger asfalt för att sedan riva upp igen, säger Christer Törnell (KD). Vi inser att det är svårt att samordna, men det här kan göras bättre.

Han tycker inte det är svårt att se att bristande samordning kostar pengar.

Anne Sörqvist (C) tycker inte att Alliansens kritik av asfalteringen riktade sig mot Såab och Göran Karlsson, utan mot teknik- och fritidsnämnden:

– Fibern är till fördel för alla. Det här handlar om att passa på när asfalteringsarbetet ändå görs.

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) uppmanade alla att ha i minnet att utbyggnaden av fibernätet påskyndats rejält, och att det är därför det blivit ett glapp mellan grävande och återställande.

– Vi är inte färdiga. Nu är det oerhört viktigt att skynda på processen så att alla återställandeplaner kan fullföljas så snart som möjligt.

Ytterligare från kommunfullmäktige

Taxor för vatten och avlopp sänks

Eftersom den avgiftsfinansierade verksamheten gått med överskott en längre tid, sänks de kommunala taxorna för vatten och avlopp med nio procent. Överskottet som hittills uppkommit kommer att användas för investeringar i VA-nätet.

Liberalen Håkan Sandberg säger att han efterlyst länge att VA-investeringarna skulle öka. Han menar att överskottet beror på att kommunen eftersatt underhållet och hoppas att de gamla och dåliga ledningarna nu åtgärdas.

Mikael Norén (S), ordförande i teknik- och fritidsnämnden, menar dock att underhållet nu är under kontroll:

– Förut hade vi en förnyelsetakt på 300 år och i dagsläget är den 75 år, säger han.

Revisorer kritiserar att mål saknas för teknik och fritid

Kommunrevisionen konstaterar att Åmåls kommun i sitt delårsbokslut uppfyller alla ekonomiska mål, i och med att soliditetsmålet tidigare sänkts från 60 procent till 50 procent. Men revisionen konstaterar att marginalerna är knappa och uppmanar kommunstyrelsen att vara noggrann med att följa budgeten. Revisionen är också kritisk till att teknik- och fritidsnämnden trots tidigare påstötning fortfarande inte har presenterat verksamhetsmål som utgår från kommunens vision.

– Vi ser allvarligt på detta och hoppas att detta finns till årsbokslutet, säger kommunrevisionens ordförande Lennart Hansson (L).

Räddningstjänsten får ansvar för bombingredienser

En ny lag ger kommunerna ansvar för tillsyn av kemiska ämnen som kan användas för att göra hemmagjorda sprängämnen. Det handlar till exempel om väteperoxid och salpeter. I Åmåls kommun får räddningstjänsten ansvar för tillsynen.

Gratis bussresor för att bryta isolering

Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen om att införa gratis bussresor för pensionärer. Förslaget menar att tillgången till gratis kollektivtrafik, skulle kunna bryta den isolering som pensionärer på landsbygden riskerar.

Önskemål om brygga och bastu

En Åmålsbo har i två medborgarförslag fört fram önskemål om att bättre ta vara på närheten till Vänern. Det gäller för det första att bygga en brygga med badstegar och möjlighet till båtförtöjning på udden bakom Seaside. För det andra skulle hon gärna se att en av stugorna på Örnäs camping, den som ligger längst ut på bryggan vid sjösättningsrampen, byggs om till bastu, för uthyrning till allmänheten.

Det var den protokollsanteckning som Allians för Åmål, alltså Centern, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, gjort i kommunstyrelsen som fick Såabs ordförande Göran Karlsson (S) att se rött.

Han tycker att kritiken om dålig samordning när gatorna görs i ordning efter fibergrävningarna, och därmed högre kostnader och sämre kvalitet, är helt ogrundad.

Granskat fakturorna

Göran Karlsson säger att Såab följt avtalet med kommunen och att han efter kritiken särskilt gått igenom fakturorna från entreprenören. Han kan inte se några extra kostnader:

– Där är inga ställkostnader. Vi betalar samma kvadratmeterpris, säger han.

Bakgrunden är att teknik- och fritidsnämnden begärt extra pengar för att återställa Åmåls trottoarer och gång- och cykelbanor i full bredd där fiberslangar grävts ned. Kommunfullmäktige gick dock på kommunstyrelsens linje och sa nej till extra pengar. I stället får nämnden i uppgift att ta till redan tilldelade pengar som inte blivit använda i andra investeringsprojekt.

– Under ett antal månader har vi tillsammans med alla invånare i kommunen upplevt hur man river upp och lägger asfalt för att sedan riva upp igen, säger Christer Törnell (KD). Vi inser att det är svårt att samordna, men det här kan göras bättre.

Han tycker inte det är svårt att se att bristande samordning kostar pengar.

Anne Sörqvist (C) tycker inte att Alliansens kritik av asfalteringen riktade sig mot Såab och Göran Karlsson, utan mot teknik- och fritidsnämnden:

– Fibern är till fördel för alla. Det här handlar om att passa på när asfalteringsarbetet ändå görs.

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) uppmanade alla att ha i minnet att utbyggnaden av fibernätet påskyndats rejält, och att det är därför det blivit ett glapp mellan grävande och återställande.

– Vi är inte färdiga. Nu är det oerhört viktigt att skynda på processen så att alla återställandeplaner kan fullföljas så snart som möjligt.

Ytterligare från kommunfullmäktige

Taxor för vatten och avlopp sänks

Eftersom den avgiftsfinansierade verksamheten gått med överskott en längre tid, sänks de kommunala taxorna för vatten och avlopp med nio procent. Överskottet som hittills uppkommit kommer att användas för investeringar i VA-nätet.

Liberalen Håkan Sandberg säger att han efterlyst länge att VA-investeringarna skulle öka. Han menar att överskottet beror på att kommunen eftersatt underhållet och hoppas att de gamla och dåliga ledningarna nu åtgärdas.

Mikael Norén (S), ordförande i teknik- och fritidsnämnden, menar dock att underhållet nu är under kontroll:

– Förut hade vi en förnyelsetakt på 300 år och i dagsläget är den 75 år, säger han.

Revisorer kritiserar att mål saknas för teknik och fritid

Kommunrevisionen konstaterar att Åmåls kommun i sitt delårsbokslut uppfyller alla ekonomiska mål, i och med att soliditetsmålet tidigare sänkts från 60 procent till 50 procent. Men revisionen konstaterar att marginalerna är knappa och uppmanar kommunstyrelsen att vara noggrann med att följa budgeten. Revisionen är också kritisk till att teknik- och fritidsnämnden trots tidigare påstötning fortfarande inte har presenterat verksamhetsmål som utgår från kommunens vision.

– Vi ser allvarligt på detta och hoppas att detta finns till årsbokslutet, säger kommunrevisionens ordförande Lennart Hansson (L).

Räddningstjänsten får ansvar för bombingredienser

En ny lag ger kommunerna ansvar för tillsyn av kemiska ämnen som kan användas för att göra hemmagjorda sprängämnen. Det handlar till exempel om väteperoxid och salpeter. I Åmåls kommun får räddningstjänsten ansvar för tillsynen.

Gratis bussresor för att bryta isolering

Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen om att införa gratis bussresor för pensionärer. Förslaget menar att tillgången till gratis kollektivtrafik, skulle kunna bryta den isolering som pensionärer på landsbygden riskerar.

Önskemål om brygga och bastu

En Åmålsbo har i två medborgarförslag fört fram önskemål om att bättre ta vara på närheten till Vänern. Det gäller för det första att bygga en brygga med badstegar och möjlighet till båtförtöjning på udden bakom Seaside. För det andra skulle hon gärna se att en av stugorna på Örnäs camping, den som ligger längst ut på bryggan vid sjösättningsrampen, byggs om till bastu, för uthyrning till allmänheten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.