2015-11-27 21:00

2015-11-27 22:37

Ständig ström till Sverige

ÅMÅL: Dick Harrison om den gynsamma immigrationen

Immigration till Sverige genom tiderna stod på programmet när historieprofessorn och författaren Dick Harrison äntrade scenen på Karlberg i onsdags.
– Befolkningsökning genom immigration har alltid långsiktigt varit till gagn för Sverige, var Harrisons sammanfattning.

Dick Harrison delade in immigrationen till Sverige i olika skeden. Första var kring år 1250. Sverige var ännu ingen ordentlig statsbildning. Landet var uppdelat i småriken vars kungar mördades var tionde år.

Tyskar ämbetsmän

Framsynta gestalter såg då till tyska ämbetsmän lockades till Sverige. Det blev början för en statsapparat med lagar, skatter, försvars och inte minst att städer anlades.

Svenska språket påverkades starkt av denna immigration. Man räknar med att 20 procent av orden i svenskan är komna från tyskan.

– Betydelsen av tyskarnas intåg i Sverige den gången kan inte underskattas, menade Harrison.

Genom invandrare från Finland från 1500-talet kunde stora delar av bland annat Värmland odlas upp.

– Ända in på 1900-talet fanns folk i Värmland som hade finska som förstaspråk.

Från Holland

Den andra vågen immigranter kom till stor del från Holland under 1600-talet. Göteborg befolkades vid sin grundlägging till en början av stort antal inflyttade från Amsterdam och andra nederländska städer.

Utan immigrationen hade inte Sverige kunnat industrialiseras. Valloner strömmade hit med kunskap om järnhantering och utländska köpmän startade sågverk skogsindustrier.

450 000 från Finland

– Under 1900-talet har vi haft stort inflöde av folk, påminde Harrison om. Från Finland kom 450 000 som arbetade i fabriker och i skogsbruket.

Jugoslaver, italienare, greker med flera behövdes på 50- och 60-talen i industrin. 1956 flydde 8 000 ungrare till vårt land. Hit kom också många från Baltikum. Från Chile kom 7 000. Och Sverige tog emot 5 000 båtflyktingar från Vietnam.

Kortsiktigt kan immigration upplevas som ett problem.

– Men i ett längre perspektiv är immigration gynnsam för ett land, var Harrisons historiska slutsats.

Tilläggas kan att Harrison visade sig vara en lysande estradör, som pedagogiskt och med emfas framförde sitt budskap.

Dick Harrison delade in immigrationen till Sverige i olika skeden. Första var kring år 1250. Sverige var ännu ingen ordentlig statsbildning. Landet var uppdelat i småriken vars kungar mördades var tionde år.

Tyskar ämbetsmän

Framsynta gestalter såg då till tyska ämbetsmän lockades till Sverige. Det blev början för en statsapparat med lagar, skatter, försvars och inte minst att städer anlades.

Svenska språket påverkades starkt av denna immigration. Man räknar med att 20 procent av orden i svenskan är komna från tyskan.

– Betydelsen av tyskarnas intåg i Sverige den gången kan inte underskattas, menade Harrison.

Genom invandrare från Finland från 1500-talet kunde stora delar av bland annat Värmland odlas upp.

– Ända in på 1900-talet fanns folk i Värmland som hade finska som förstaspråk.

Från Holland

Den andra vågen immigranter kom till stor del från Holland under 1600-talet. Göteborg befolkades vid sin grundlägging till en början av stort antal inflyttade från Amsterdam och andra nederländska städer.

Utan immigrationen hade inte Sverige kunnat industrialiseras. Valloner strömmade hit med kunskap om järnhantering och utländska köpmän startade sågverk skogsindustrier.

450 000 från Finland

– Under 1900-talet har vi haft stort inflöde av folk, påminde Harrison om. Från Finland kom 450 000 som arbetade i fabriker och i skogsbruket.

Jugoslaver, italienare, greker med flera behövdes på 50- och 60-talen i industrin. 1956 flydde 8 000 ungrare till vårt land. Hit kom också många från Baltikum. Från Chile kom 7 000. Och Sverige tog emot 5 000 båtflyktingar från Vietnam.

Kortsiktigt kan immigration upplevas som ett problem.

– Men i ett längre perspektiv är immigration gynnsam för ett land, var Harrisons historiska slutsats.

Tilläggas kan att Harrison visade sig vara en lysande estradör, som pedagogiskt och med emfas framförde sitt budskap.

  • Sune Tholin