2015-11-27 14:40

2015-11-27 14:40

Grannens oro har inte smittat av sig

ÅMÅL: Närhälsans rehabmottagning höll öppet hus

Närhälsans rehabmottagning i Åmål kommer inte att påverkas speciellt mycket om vårdcentralen läggs ned. Det menar enhetschefen Anne Lundström.
– Jag känner inga farhågor, säger hon.

Medan vissa besökare högljutt diskuterade protestaktioner mot nedläggningsbeslutet i vårdcentralens väntrum, så var det desto gladare miner en trappa upp när rehabmottagningen hade öppet hus i torsdags.

Vid ingången hälsades besökare välkomna av bland andra Anne Lundström, enhetschef för Närhälsans rehabverksamhet i Dalsland. Tillsammans med mottagningens sjukgymnaster och arbetsterapeuter guidade hon besökarna genom de ljusa och fina lokalerna, som totalrenoverades 2009.

Sju anställda

– Det var en dröm för oss som arbetade här innan att komma tillbaka efter renoveringen, säger sjukgymnasten Lena Olsson. Allt kändes så provisoriskt förut.

Totalt arbetar fem sjukgymnaster och två arbetsterapeuter (motsvarande 4,6 heltidstjänster) på rehabmottagningen i Åmål, som kommer att bli kvar även om vårdcentralen försvinner.

– Det är klart det känns sorgligt att Närhälsan vill lägga ner, säger Anne Lundström. I dag har vi naturligtvis ett samarbete, eftersom vi finns i samma hus. Men vi har även också samarbete med Balderkliniken.

Inga farhågor

På det hela taget tror hon inte att en nedläggning av vårdcentralen skulle drabba rehabverksamheten speciellt negativt.

– Jag känner inga direkta farhågor för vår del. Vi har egen organisation, egen ledningsgrupp, egen budget och ett eget uppdrag att förhålla oss till, säger Anne Lundström.

Receptionen skulle eventuellt kunna ses som ett problem. För tillfället köper rehabmottagningen kassafunktionen av vårdcentralen. Men om den ena parten försvinner, så tror Anne Lundström att det går att få till stånd en egen lösning ganska fort.

Svårare blir det att göra någonting ökade kostnader för hyra och städning av gemensamhetsutrymmen.

På rehabmottagningen behandlas allt från vanligt ryggont till patienter som behöver hjälp för att klara sin vardag. Mest aktivitet är det nästan alltid i stora träningsrummet, där bland andra Björn Arén befann sig när mottagningen hade öppet hus.

– Verksamheten är bra, säger han. Dessvärre har jag haft anledning att gå hit för ofta och lite för mycket.

Vad tänker du om att vårdcentralen kan försvinna?

– Jag känner inte direkt någon oro, men det påverkar alldeles säkert rehabamottagningen, säger Björn Arén.

Medan vissa besökare högljutt diskuterade protestaktioner mot nedläggningsbeslutet i vårdcentralens väntrum, så var det desto gladare miner en trappa upp när rehabmottagningen hade öppet hus i torsdags.

Vid ingången hälsades besökare välkomna av bland andra Anne Lundström, enhetschef för Närhälsans rehabverksamhet i Dalsland. Tillsammans med mottagningens sjukgymnaster och arbetsterapeuter guidade hon besökarna genom de ljusa och fina lokalerna, som totalrenoverades 2009.

Sju anställda

– Det var en dröm för oss som arbetade här innan att komma tillbaka efter renoveringen, säger sjukgymnasten Lena Olsson. Allt kändes så provisoriskt förut.

Totalt arbetar fem sjukgymnaster och två arbetsterapeuter (motsvarande 4,6 heltidstjänster) på rehabmottagningen i Åmål, som kommer att bli kvar även om vårdcentralen försvinner.

– Det är klart det känns sorgligt att Närhälsan vill lägga ner, säger Anne Lundström. I dag har vi naturligtvis ett samarbete, eftersom vi finns i samma hus. Men vi har även också samarbete med Balderkliniken.

Inga farhågor

På det hela taget tror hon inte att en nedläggning av vårdcentralen skulle drabba rehabverksamheten speciellt negativt.

– Jag känner inga direkta farhågor för vår del. Vi har egen organisation, egen ledningsgrupp, egen budget och ett eget uppdrag att förhålla oss till, säger Anne Lundström.

Receptionen skulle eventuellt kunna ses som ett problem. För tillfället köper rehabmottagningen kassafunktionen av vårdcentralen. Men om den ena parten försvinner, så tror Anne Lundström att det går att få till stånd en egen lösning ganska fort.

Svårare blir det att göra någonting ökade kostnader för hyra och städning av gemensamhetsutrymmen.

På rehabmottagningen behandlas allt från vanligt ryggont till patienter som behöver hjälp för att klara sin vardag. Mest aktivitet är det nästan alltid i stora träningsrummet, där bland andra Björn Arén befann sig när mottagningen hade öppet hus.

– Verksamheten är bra, säger han. Dessvärre har jag haft anledning att gå hit för ofta och lite för mycket.

Vad tänker du om att vårdcentralen kan försvinna?

– Jag känner inte direkt någon oro, men det påverkar alldeles säkert rehabamottagningen, säger Björn Arén.